Wat betekent 1% sterftekans?

Bij een levensverzekering moet er sprake zijn van een ‘onzeker voorval’. Het moet dus van te voren onzeker zijn of de verzekering uit moet keren of niet.

De fiscus heeft ooit besloten dat er bij een lijfrenteverzekering sprake is van een onzeker voorval als de kans op overlijden gedurende de looptijd tenminste 1% is. Dit wordt de 1% (fiscale) sterftekans genoemd.

Dit criterium geldt overigens ook voor stamrechtverzekeringen (gouden handdruk).

Minimale uitkeringsduur lijfrenteverzekering
Deze 1% sterftekans wordt gebruikt om te bepalen wat de minimale duur moet zijn van een lijfrente-uitkering via een verzekeraar.

In de praktijk komt het er op neer dat de kans op overlijden groter wordt, naarmate men ouder wordt. Dit betekent dat hoe ouder men is, des te korter de looptijd van zo’n uitkering mag zijn.
Iedere verzekeraar hanteert hiervoor overigens zijn eigen berekening.

Jongere partner meeverzekeren
De minimale looptijd wordt niet alleen bepaald door uw leeftijd, maar ook de leeftijd van de medeverzekerde. Heeft u een (veel) jongere partner, dan kan de minimale looptijd hoger liggen dan wanneer u uw partner niet meeverzekerd.
Dit geldt overigens alleen bij de lijfrenteverzekering. Bij banksparen is hier geen sprake van.

Auteur: Jochem Kessens

Jochem is medeoprichter van Moneywise en weet veel van financiële producten waaronder [category]. Heb je een vraag? Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *