Hypotheekrenteaftrek

Heb je een eigen woning en heb je daarvoor een hypotheek afgesloten? Dan mag je de rente die je betaalt over de hypotheek aftrekken van je inkomstenbelasting als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. We noemen dit ‘hypotheekrenteaftrek’.

hypotheekaftrek

Beperking hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt versoberd. Voorheen was het maximale percentage waartegen je de hypotheekrente mocht aftrekken nog 52%, maar sinds 2013 wordt dat percentage verlaagd met 0,5% per jaar. Het maximale percentage waarin je de hypotheek in 2019 kan aftrekken is 49. En het gaat nog sneller, vanaf 2020 daalt dit met 3% per jaar. In 2023 houd je nog maar een aftrek over van 37,05%.

Maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek

Sinds 2001 is de hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar. Dit betekent dat iedereen die op of vóór 2001 een hypotheek had, tot maximaal 2031 de rente die hij betaalt kan aftrekken. Bestaat er na 2031 nog een hypothecaire schuld, dan is de hypotheekrente niet meer aftrekbaar.

Wie na 2001 voor het eerst een hypotheek heeft, kan de rente ook maximaal 30 jaar aftrekken. Dus iemand die in 2016 voor het eerst een hypotheek heeft op zijn eigen woning, kan de rente aftrekken tot 2046.

Had je al een hypotheek en ga je verhuizen naar een duurdere woning? Dan mag je voor dat deel dat je meer aan hypotheek leent, wederom 30 jaar de hypotheekrente aftrekken. Voor het eerste gedeelte blijft de aftrek maximaal 30 jaar, na ingangsdatum van de eerste hypotheek.

Voorbeeld:
Maria sluit in 2005 een hypotheek op haar appartement. De hypotheek bedraagt € 100.000,-. De hypotheekrente die ze betaalt kan ze aftrekken tot 2035.
In 2010 koopt Maria nieuwe woning voor € 200.000,-. Maria kan de hypotheekrente die ze betaalt over haar nieuwe woning voor € 100.000 blijven aftrekken tot 2035. Het merendeel (€ 100.000,-) mag ze aftrekken tot 2040.

Sinds 2013 alleen nog annuïtaire en lineaire hypotheken aftrekbaar

Sinds 1 januari 2013 zijn de voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek aangescherpt. Zo kun je alleen nog de hypotheekrente aftrekken, als je een annuïtaire of lineaire hypotheekvorm hebt die binnen 30 jaar volledig is afgelost.
Daarnaast moet er jaarlijks voldaan worden aan de aflossingsverplichting.
Als je niet aan deze verplichting vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek.

Voor woningbezitters die al vóór 1 januari 2013 een hypotheek hadden, geldt een overgangsrecht.

Voor meer actuele informatie, lees ook ons artikel ‘Hypotheekrente aftrek versneld omlaag‘.

Auteur: Jeroen Wolfsen

Jeroen is gecertificeerd financieel planner (FFP) en weet alles van financiële producten waaronder [category]. Heb je een vraag? Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *