Lijfrentepremie niet afgetrokken

Heeft u een lijfrente maar heeft u in het verleden de inleg daarop niet afgetrokken? Dan heeft u een probleem. We leggen u uit met welke fiscale spelregels u te maken heeft en hoe u kunt voorkomen dat u teveel belasting moet betalen.

belasting lijfrente

Verplichte loonbelasting over uw uitkering

De bank of verzekeraar die straks aan u moet uitkeren is namelijk wettelijk verplicht om hier belasting op in te houden. Als u de inleg destijds niet heeft afgetrokken, moet u dus belasting betalen terwijl u geen belastingvoordeel heeft gehad. En dat is natuurlijk zonde.

Lijfrente premie altijd aftrekken

Lijfrente is bedoeld voor het sparen voor een aanvullend pensioen. De overheid stelt daarbij dat u zelf verantwoordelijk bent voor het aftrekken van uw lijfrentepremie. U mag de premie voor een lijfrente alleen aftrekken als u jaarruimte of reserveringsruimte heeft.
Ongeacht of u de premie in aftrek brengt, zal de belastingdienst op einddatum wel inkomstenbelasting over uw lijfrente uitkeringen inhouden. Als u de premie niet heeft afgetrokken, moet u dus straks over de lijfrente uitkeringen wel inkomstenbelasting betalen.

Lijfrentepremie alsnog aftrekken

Bent u vergeten uw lijfrentepremie af te trekken van uw inkomstenbelasting? Er zijn nog mogelijkheden om dit ongedaan te maken. Zolang uw aangifte nog niet ‘definitief’ is, kunt u uw aangifte opnieuw indienen. De fiscus zal in dat geval uitgaan van de meest recent ingediende aangifte.

Saldoverklaring

Is de aangifte al wel definitief? Dan kunt u kunt bij de fiscus ook een saldoverklaring aanvragen.
Deze wordt ook wel ‘Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen’ genoemd. Hiermee kunt u de verzekeraar of bank laten weten hoe hoog het bedrag is van de premies of bedragen die u niet hebt afgetrokken. Over dat deel hoeft dan geen belasting worden ingehouden.

U kunt de verklaring hier aanvragen

Belastingdienst
Afdeling SMP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda

U moet dit regelen, vóórdat deze begint met uitkeren.

Welke gegevens zijn nodig voor een saldoverklaring?

Een kopie van de lijfrenteverzekering of bankspaarrekening.
Een overzicht van de betaalde premie of inleg.
Een begeleidend schrijven waarin u verklaart dat u niet alsnog aftrek zal vragen voor de niet-afgetrokken premies waarvoor u de verklaring niet-afgetrokken premies vraagt.

Binnen 8 weken hoort u de verklaring te ontvangen.

Hoe werkt de Saldomethode

Wilt u weten hoe de saldomethode voor een lijfrente werkt? Lees dan het artikel over de werking van de saldomethode.

Auteur: Jochem Kessens

Jochem is medeoprichter van Moneywise en weet veel van financiële producten waaronder [category]. Heb je een vraag? Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *