Partnerpensioen

Heeft u een partner? Dan is partnerpensioen vaak meeverzekerd. In dat geval dient u uw partner op te geven, zodat de juiste uitkering kan worden berekend.

Uitruilen partnerpensioen
Het is mogelijk om uw partnerpensioen uit te ruilen. Dit betekent dat er geen uitkering plaatsvindt aan uw partner als u komt te overlijden. Daar tegenover staat dat de uitkering zolang u leeft wel hoger is.

Als u hier gebruik van wilt maken, dan moet uw partner officieel afstand doen van zijn of haar partnerpensioen.

Mogelijkheden met uw pensioenkapitaal

U heeft 3 mogelijkheden met uw pensioenkapitaal.

Gelijkblijvende uitkering
U ontvangt iedere maand (of kwartaal), zolang u leeft dezelfde uitkering.
Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Hoog- / laag uitkering
U kunt er voor kiezen om in de eerste 5 of 10 jaar een hogere uitkering te ontvangen dan in de overige periode.
De gedachte is dat in de eerste 5 of 10 jaar de consumeringsbehoefte hoger ligt dan in de latere periode.

Variabel pensioen
Bij een variabele pensioen (ook wel pensioen doorbeleggen) blijft u beleggen met uw geld. Omdat de rente momenteel erg laag staat kunt u een hogere uitkering krijgen door te blijven beleggen.
Het risico is wel dat de beleggingsresultaten tegenvallen en dat u minder krijgt.

Banksparen of lijfrenteverzekering

Sinds 2008 kunt u uw lijfrente ook onderbrengen bij banken. Dit heet dan banksparen of lijfrentesparen.

Een aantal belangrijke verschillen met de lijfrenteverzekering zijn:
– Het geld gaat bij overlijden altijd naar de nabestaande(n);
– Het depositogarantiestelsel is van toepassing, waardoor uw geld tot € 100.000,- is beschermd tegen faillissement;
– Geen eerste en/of doorlopende kosten.

Banksparen geeft vaak een hoger rendement
Sinds de introductie van banksparen in 2008 is banksparen populair. Vooral vanwege het feit dat de rente vaak hoger is dan bij de lijfrenteverzekering.

In enkele gevallen krijg je bij een lijfrenteverzekering toch een hogere uitkering. Dat is vaak het geval bij een uitkering op één leven. Omdat er geen uitkering bij overlijden plaatsvindt is de uitkering bij leven hoger.

Voor een compleet beeld van de markt kunt u het beste banken & verzekeraars vergelijken.

Uitkeringstermijn

U kunt zelf kiezen in hoeveel termijn u uw lijfrente wilt laten uitkeren.

Wanneer wordt er uitgekeerd?
De meeste verzekeraars en banken keren uit op de 1e van de maand óf op de 23e van de maand.

Op tijd overmaken vrijkomende lijfrente

Het is wel belangrijk dat het vrijkomende kapitaal op tijd is bijgeschreven op de rekening van de bank/verzekeraar. Komt het geld te laat binnen? Dan schuift de ingangsdatum en de looptijd op.

Uitkering per maand
Alle banken en verzekeraars kunnen uitkeren per maand.
U ontvangt de uitkering dan per maand achteraf.

Uitkering per kwartaal
Sommige consumenten willen graag een uitkering per kwartaal ontvangen.
Let op! Niet alle banken en verzekeraars bieden dit aan. U mist dus aanbieders als u voor deze termijn kiest.

U ontvangt de uitkering per kwartaal achteraf.
Een overweging voor een uitkering per kwartaal is een beoogd rente voordeel. Dit gaat echter niet op bij banken. Bij verzekeraar wel, omdat de uitkeringskosten zo lager zijn.

Uitkering per half jaar
Sommige consumenten willen graag een uitkering per half jaar ontvangen.
Let op! Niet alle banken en verzekeraars bieden dit aan. U mist dus aanbieders als u voor deze termijn kiest.

U ontvangt de uitkering per half jaar achteraf.
Een overweging voor een uitkering per half jaar is een beoogd rente voordeel. Dit gaat echter niet op bij banken. Bij verzekeraar wel, omdat de uitkeringskosten zo lager zijn.

Uitkering per jaar
Een uitkering per jaar achteraf wordt vaak gekozen omdat consumenten dit jaar geen aanvulling op hun inkomen willen en het er fiscaal in het komende jaar gunstiger uitziet.

Onder welk regime valt uw lijfrente

De regels rondom lijfrente zijn de afgelopen jaren een aantal keren veranderd en daarom zijn er lijfrentes met verschillende regimes.

Nieuw regime
Er is sprake van een nieuw regime lijfrente als de lijfrentepolis is gestart ná 1-10-1990 en er is periodiek premie betaald.
Als er een éénmalige koopsom is betaald dan is er sprake van nieuw regime als deze ná 1-1-1992 is voldaan.

Oud regime
Er is sprake van een oud regime lijfrente als u een lijfrentepolis heeft afgesloten vóór 16 oktober 1990 en daarvoor premie heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.
Ook als u voor 1 januari 1992 een lijfrentepolis heeft afgesloten en daarvoor de premie in een keer heeft voldaan middels een koopsomstorting, is er sprake van oud regime.

Omzetting ODV ( pensioen Eigen Beheer)
Dit valt ook onder Nieuwe Regime.

Stamrecht
Is de lijfrente opgebouwd met een ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk), dan is er sprake van een stamrecht. Dit wordt ook lijfrente genoemd, maar er gelden andere fiscale regels.
We hebben hiervoor een apart gedeelte van de website ingericht.
Ga na: moneywise.nl/banksparen/gouden-handdruk/

Pensioenpolis
Sommige mensen verwarren een lijfrente met een pensioenpolis.
Een pensioenpolis is gesloten via een werkgever en wordt ook betaald door de werkgever. Een pensioenpolis moet altijd levenslang uitkeren via een verzekeraar.
We hebben hiervoor een apart gedeelte van de website ingericht.
Ga na: moneywise.nl/pensioen/uitkeren/

Type rekening

Wilt u uw lijfrente opbouwen, voortzetten of laten uitkeren?

Opbouwen
Heeft u nog geen lijfrente opgebouwd, maar wilt u daar nu mee beginnen? Dan kiest u voor opbouwen.

Doorsparen
Heeft u een lijfrente opgebouwd en komt deze nu vrij? Dan heeft u een zogeheten vrijkomende lijfrente.
Wilt u deze nog niet gebruiken als aanvulling op uw inkomen, maar nog even voortzetten? Dan kiest u voor doorsparen.

Uitkeren
Valt uw lijfrente vrij en wilt u die gebruiken als aanvulling op uw inkomen?
Dan kiest u voor uitkeren.

Nabestaandenlijfrente
Ontvangt u een lijfrente uit een erfenis? Dan is er sprake van een nabestaandenlijfrente. Hier hebben we een apart deel van de website voor ingericht. Ga naar: moneywise.nl/lijfrente/nabestaandenlijfrente