Hypotheek en alimentatie

Betaal jij alimentatie aan je ex-partner? Dan heeft dat invloed op jouw maximale hypotheek. Omdat je een financiële verplichting hebt, kun je minder krijgen aan hypotheek.

Kan ik nog een hypotheek krijgen als ik alimentatie moet betalen?

Jazeker, in de meeste gevallen is dat geen probleem.
Banken houden er wel rekening mee dat je een financiële verplichting hebt.
Het geld dat je maandelijks betaalt aan je ex-partner mag je niet meetellen bij je inkomen voor het verkrijgen van een hypotheek.

hypotheek en alimentatie, hoe werkt dat?

Banken mogen jou niet zomaar een hypotheek verstrekken. Ze moeten toetsen of jij voldoende verdient om de hypotheek te kunnen terugbetalen. Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Een gescheiden man van 45 jaar oud die € 45.000 per jaar verdient mag volgens de GHF norm 19,5% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 731,25,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €207.241,-.

Heeft dezelfde man een alimentatieverplichting naar zijn partner van € 5.000 per jaar?
Dan doet de bank alsof deze man €40.000 per jaar verdient. Zijn maximale hypotheek is dan € 169.619.

Ik moet kinderalimentatie betalen. kan ik dan nog een hypotheek krijgen?

Als je kinderalimentatie moet betalen heeft dat geen gevolgen voor de hoogste van je maximale hypotheek. Want of je nu gescheiden bent of niet, het is logisch dat je de financiële verantwoordelijkheid draagt voor je kinderen.

Maximale hypotheek berekenen

Betaal jij alimentatie aan je partner en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek.

Hypotheek en lening of krediet

Heb je een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een verzendhuiskrediet? Dan heeft dat invloed op jouw maximale hypotheek.
Je kunt dan minder lenen dan wanneer je geen krediet zou hebben.

lening en hypotheek

Kan ik nog een hypotheek krijgen als ik een lening heb?

Jazeker, in de meeste gevallen is dat geen probleem, maar je kunt wel minder lenen omdat je al financiële verplichtingen bent aangegaan.
Banken gaan er vanuit dat je maandelijks 2% van je oorspronkelijke schuld nodig hebt voor het aflossen van je lopende leningen en/of kredieten. Dit geld kun je dus niet gebruiken voor je hypotheek.

Hoe werkt dat?
Banken mogen jou niet zomaar een hypotheek verstrekken. Ze moeten toetsen of jij voldoende verdient om de hypotheek te kunnen terugbetalen. Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Een alleenstaande man van 25 jaar oud die € 35.000 per jaar verdient mag volgens de GHF norm 19% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 554,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €155.000,-.

Heeft dezelfde man een persoonlijke lening  van € 10.000?
Dan wordt die € 554,- verlaagd met € 200,- (2% van € 10.000.)
Nu kan deze man nog € 104.751,- lenen.
Ruim € 50.000,- minder dan wanneer er geen krediet was geweest.

Maximale hypotheek berekenen

Heb je een lening of een krediet en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek. Kun je niet voldoende lenen om je droomhuis te kopen. Neem dan contact op met één van onze hypotheekadviseurs. In de praktijk blijkt er meer mogelijk dan je denkt als we echt alle mogelijkheden onderzoeken.

Hypotheek en een creditcard

Heb je een creditcard? Dan kan dat invloed hebben op jouw maximale hypotheek. Hoe dit werkt leggen we je uit.

creditcard

Kan ik nog een hypotheek krijgen als ik een creditcard heb?

Jazeker, maar banken houden wel rekening met het feit dat je een creditcard hebt. En dus kun  vaak je minder lenen dan wanneer je géén creditcard hebt.
Het is wel afhankelijk wat voor creditcard je hebt.

Wanneer heeft een creditcard invloed?

Heb je een creditcard gekoppeld aan je betaalrekening en los je iedere maand jouw krediet automatisch af? Dan heeft de creditcard géén effect op je hypotheek. Er is dan ook geen sprake van een BKR codering.
Heb je een creditcard waarbij je niet automatisch aflost? Dan houdt de bank wel rekening met het feit dat je al een krediet hebt.

Voorbeeld minder hypotheek door creditcard

Banken mogen jou niet zomaar een hypotheek verstrekken. Ze moeten toetsen of jij voldoende verdient om de hypotheek te kunnen terugbetalen. Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Een alleenstaande man van 25 jaar oud die € 35.000 per jaar verdient mag volgens de GHF norm 19% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 554,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €155.000,-.

Heeft dezelfde man een creditcard met een limiet van € 2.500?
Dan wordt die € 554,- verlaagd met € 49,84 (2% van € 2.500.)
Nu kan deze man nog € 142.884,- lenen.

Maximale hypotheek berekenen

Heb je een creditcard en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek.

Hypotheek en roodstand op betaalrekening

Kun je rood staan op je betaalrekening? Dan heeft dat invloed op je maximale hypotheek.
De mogelijkheid tot roodstand is namelijk een vorm van krediet, ook al maak je er geen gebruik van.

shutterstock_1494038624

De invloed van rood staan en je maximale hypotheek

Als je rood kunt staan op je betaalrekening, dan heb je een vorm van krediet. Dit staat ook bij het BKR geregistreerd.
Banken houden er rekening mee dat jij 2% van je kredietlimiet nodig hebt om je roodstand in te lossen.

Voorbeeld:
Een alleenstaande man van 25 jaar oud die € 35.000 per jaar verdient mag volgens de GHF norm 19% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 554,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €155.000,-.

Kan deze man €1.500 rood staan bij zijn bank?
Dan wordt die € 554,- verlaagd met € 30,- (2% van € 1.500.)
Nu kan deze man nog € 148.552,- lenen.

Vuistregel: € 10.000 krediet betekent ongeveer € 50.000 minder hypotheek

Een standaardregel die in veel gevallen een goed beeld geeft is de volgende. Je kunt ongeveer 5 keer minder e=lenen dan de hoogte van je krediet. Een lening of krediet van € 10.000 betekent dan ongeveer € 50.000 minder aan hypotheek. Het precieze bedrag is afhankelijk van het inkomen en het rentepercentage van je hypotheek.

Maximale hypotheek berekenen

Wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek.

Hypotheek met een studieschuld

Heb je een studieschuld? Dan heeft dat invloed op jouw maximale hypotheek. Je kunt dan minder lenen dan wanneer je geen studieschuld zou hebben. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk is om een woning te kopen.

studieschuld hypotheek

Kan ik nog een hypotheek  krijgen als ik een studieschuld heb?

Jazeker, in de meeste gevallen is dat geen probleem. Maar als je een studieschuld hebt kun je wel minder lenen.
Banken houden er wel rekening mee dat je een financiële verplichting hebt. Het inkomen dat je kunt gebruiken voor het betalen van woonlasten wordt door de rente en aflossing op een studieschuld lager. En daardoor kun je al snel tienduizenden euro’s minder lenen. Bereken zelf maar eens je maximale hypotheek.

Hypotheek en het oude leenstelsel

Het oude leenstelsel was geldig tot 1 september 2015.
Heb je een studielening onder het oude leenstelsel? Dan gaan banken er vanuit dat je maandelijks 0,65% van je oorspronkelijke schuld nodig hebt om maandelijks te gebruiken voor rente en aflossing van je studieschuld.
Een studieschuld van € 10.000 onder het oude leenstelsel betekent ongeveer € 20.000 minder hypotheek. Het precisie bedrag is afhankelijk van je inkomen en de rente van je hypotheek. Maar dit is een goede vuistregel om aan te houden.

hypotheek en het nieuwe leenstelsel

Vanaf september geldt het nieuwe leenstelsel. Heb je een lening onder het nieuwe leenstelsel dan houdt de bank rekening met 0,35%. Onder het nieuwe leenstelsel is het gevolg van een studieschuld op je maximale hypotheek veel minder. Onder het nieuwe leenstelsel daalt je hypotheek bij een studieschuld van € 10.000 met ongeveer € 10.000. Dat is dus helft van de verlaging van je hypotheek onder het oude stelsel.

Tip: verhoog je maximale hypotheek door extra af te lossen op je studieschuld

Kun je te weinig lenen door je studieschuld dan kun je, als je tenminste spaargeld hebt, extra aflossen. Banken zijn namelijk verplicht om te rekenen met de oorspronkelijke studieschuld. Ook als je al begonnen bent met aflossen en je studieschuld inmiddels lager is geworden.
Ben je begonnen met een studieschuld van € 20.000 en heb je je iedere maand al afgelost en staat de stand nu op € 16.000 ? Dan rekenen banken nog steeds met €20.000. Los je echter een keer een extra bedrag af, dan rekenen ze met de nieuwe stand van je studielening. Dus los je in dit voorbeeld een keer € 300 extra af, dan kan de bank reken met € 15.700. En dat levert je dus meteen meer maximale hypotheek op.

Voorbeeld hypotheek en studieschuld

Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Een stel dat beiden € 30.000 per jaar verdient kan als ze geen studieschuld hebben maximaal € 292.000 lenen bij een rente van 1,6%. Is er sprake van een studieschuld onder het oude leenstelsel van, laten we zeggen, € 30.000 dan daalt de maximale hypotheek naar € 228.000. Hebben ze een studieschuld onder het nieuwe leenstelsel dan kunnen ze nog € 254.000 lenen. Het verschil tussen het oude en nieuwe stelsel is dat je bij het oude stelsel in een kortere tijd moet aflossen. De maandlasten van de studielening zijn dan hoger en dat deel van je inkomen kun je niet gebruiken voor het betalen van je hypotheek. Om die reden kun je bij een studieschuld onder het oude leenstelsel dus minder lenen.

Maximale hypotheek berekenen
Heb je een studieschuld en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek.

Hypotheek en een private lease auto

Heb je een private lease auto? Dan heeft dat invloed op jouw maximale hypotheek. Een private lease auto wordt namelijk gezien als een langdurige financiële verplichting en dat contract wordt geregistreerd bij het BKR.
Hierdoor kun je minder krijgen aan hypotheek.

shutterstock_128621612

Kan ik nog een hypotheek  krijgen als ik een private lease auto heb?

Jazeker, in de meeste gevallen is dat geen probleem, maar je kunt wel minder lenen omdat je al financiële verplichtingen bent aangegaan.
Banken gaan er vanuit dat je maandelijks 2% van je oorspronkelijke schuld nodig hebt voor het aflossen van je lopende leningen en/of kredieten. Dit geld kun je dus niet gebruiken voor je hypotheek. Een private lease contract bestaat uit een deel financiering en een deel service. Er wordt standaard vanuit gegaan dat 65% van het maandelijks te betalen bedrag nodig is voor de financiering. Leasemaatschappijen zijn dus verplicht 65% van de totale som te registreren bij het BKR.

 

Update:

Sinds 1 april 2022 weegt een private leasecontract zwaarder mee. Hypotheekaanbieders zijn nu verplicht om rekening te houden met de werkelijke, volledige maandlasten van je private leasecontract.

Voorbeeld
Erik heeft een private lease auto van €200,- per maand. Het contract loopt voor 48 maanden. Dit levert hem een BKR registratie op van 48 * 200 * 65% = € 6.240,-.
Zodra Erik nu een hypotheek aanvraagt, ziet de bank deze registratie  in het BKR staan en zal daar rekening mee houden.

Wil je weten hoeveel jij kunt lenen aan hypotheek naast je private lease verplichting. Maak dan een maximale hypotheekberekening op Moneywise.

Hoe werkt dat?
Banken mogen jou niet zomaar een hypotheek verstrekken. Ze moeten toetsen of jij voldoende verdient om de hypotheek te kunnen terugbetalen. Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Erik verdient € 45.000 per jaar en mag volgens de GHF norm 19,5% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 731,25,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €207.241,-.

De bank ziet echter dat hij een private lease auto heeft.
Dan wordt die € 731.25,- verlaagd met € 124,80 (2% van € 6.240.)
Erik kan nog wel een hypotheek krijgen. De bank mag hem nu maximaal € 171.872,- lenen.
Ruim € 30.000,- minder dan wanneer er geen private lease auto had.

Maximale hypotheek berekenen
Heb je een private lease auto en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek

Financiële verplichtingen

Als je een hypotheek wilt afsluiten, dan hebben bestaande financiële verplichtingen invloed op hoeveel jij aan hypotheek kunt krijgen.

Denk hier bijvoorbeeld aan een lopende lening of een krediet. Maar ook een private lease auto en een studieschuld hebben invloed op de hoogte van jouw te verkrijgen hypotheek.

Heb je een studieschuld?
Heb jij of je partner een studieschuld? Dan wordt de verantwoorde maandlast verlaagd met 0,65% van de originele studieschuld. Gemiddeld is de studieschuld € 26.000. Bij dit bedrag kun je zo’n € 30.000 tot € 40.000* minder lenen. Wanneer je begonnen bent met studeren na 1 september 2015, dan valt de studieschuld onder het nieuwe leenstelsel. Je hebt dan langer de tijd om dit terug te betalen. Hierdoor mag worden gerekend met een lagere maandlast. In dat geval wordt er gerekend met 0,35% van de originele studieschuld. Bij een gemiddelde studieschuld van € 26.000 kan je zo’n € 15.000 tot € 25.000 minder lenen.

Kun je rood staan op je betaalrekening?
Als je rood kunt staan, dan heb je een vorm van een krediet. De verantwoorde maandlast wordt verlaagd met 2% van het kredietlimiet.
Kun je € 1.000,- rood staan, dan kun je zo’n € 4.000 tot € 6.000* minder aan hypotheek lenen.

Heb je een creditcard?
Ook een creditcard is een vorm van krediet.
Het gaat hierbij om een creditcard waarbij je niet automatisch iedere maand het gehele opgenomen bedrag aflost.
Heb je bijvoorbeeld een kredietlimiet van € 2.500,- dan kun je zo’n € 10.000 tot € 12.500* minder aan hypotheek lenen.

Heb je een persoonlijke lening of doorlopend krediet?
Bij een lening of krediet wordt gekeken naar de oorspronkelijk leensom. De norm bepaalt dan 2% van de oorspronkelijk leensom gelijk is aan de rente en aflossing die je betaalt.
Heb je bijvoorbeeld een lening van € 10.000,- dan kun je zo’n € 30.000 tot € 50.000* minder aan hypotheek lenen.

‘Gratis’ mobiele telefoon bij abonnement
Sluit je een abonnement voor je GSM af en krijg je daarbij een ‘gratis’ toestel ter waarde van € 250 of meer, dan wordt dat geregistreerd als krediet. In je maandbedrag zit namelijk een terugbetaling voor de GSM verwerkt en dat is officieel een lening.
Bij een telefoon van € 750 kun je zo’n € 3.000 tot € 5.000* minder lenen.

Heb je een private lease auto?
Ook een private lease auto verlaagt je maximale hypotheek. Een private lease auto is een langdurige financiële verplichting en wordt daarom geregistreerd BKR.
Betaal je bijvoorbeeld € 250,- per maand en heb je een contract van 48 maanden? Dan kun je € 45.000  tot € 55.000* minder lenen.

Alimentatieverplichting aan ex-partner
Betaal je partneralimentatie? Dan wordt het bedrag dat je betaalt in mindering gebracht op je inkomen. Dit deel van je inkomen is dus niet beschikbaar voor het aangaan van een hypotheek.

* bij de genoemde bedragen gaan we uit van een hypotheekrente rond 4%.