Pensioen opbouwen, wat zijn de mogelijkheden

Als we het over pensioen hebben is het belangrijk om te bepalen of het over pensioen via de werkgever gaat of over privé pensioen. Er zijn namelijk grote (fiscale) verschillen tussen deze pensioenvormen. Als we het bij Moneywise over pensioen hebben, bedoelen we eigenlijk altijd het pensioen dat geregeld wordt tussen werknemers en werkgevers. De andere vorm van pensioen, het privé pensioen noemen we lijfrente.

shutterstock_1224867517 (1)

Pensioen volgens de pensioenwet

Pensioen tussen werkgevers en werknemers valt altijd onder de pensioenwet. De werkgever doet een pensioentoezegging aan de werknemer. Dit pensioen wordt geregeld bij een pensioenfonds, een pensioenverzekeraar een APF of een PPI.

Soorten pensioenregelingen

Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen  en het verschilt per bedrijf of bedrijfstak hoe het pensioen geregeld wordt. Zo kennen we eindloonregelingen, middelloonregelingen en beschikbare premieregelingen. Als werknemer heb je niet veel te zeggen over deze pensioenregelingen. Het is de regeling van het bedrijf en deze geldt in de meeste gevallen voor alle werknemers.
Bij een eindloon- of middelloonregeling is de hoogte van je pensioen afhankelijk van onder meer je inkomen en het aantal jaren dat je in dienst bent. Bij een beschikbare premieregeling stelt je werkgever een premie beschikbaar waarmee een pensioenkapitaal opbouwt. Op pensioen leeftijd kun je hiervoor zelf een pensioen aankopen.

Privé pensioen (lijfrente)

Biedt je werkgever geen pensioenregeling of ben je ondernemer ( ZZP-er)?Dan moet je zelf pensioen opbouwen. Je maakt dan gebruik van de fiscale mogelijkheden van een lijfrente. Dat wil zeggen dat je jaarlijks een bepaald bedrag van je belastbare inkomen gebruikt om een privé kapitaal op te bouwen.  Vroeger kon dat alleen bij een verzekeraar maar tegenwoordig kun je ook een lijfrente opbouwen bij een bank of beleggingsinstelling. Dat noemen we lijfrente banksparen of lijfrente beleggen. De inleg op een lijfrente mag je onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Hiervoor moet je de jaarruimte of reserveringsruimte berekenen.
Over het kapitaal dat je opbouwt betaal je pas belasting als jet het laat uitkering, Dat moet in minimaal 5 jaar en kan pas vanaf AOW leeftijd. Tenzij je in het verleden al lijfrente hebt opgebouwd. Dan zijn er meer mogelijkheden.

Variabel pensioen, zo werkt het

Als u kiest voor een variabel pensioen wordt ieder jaar op 1 januari de hoogte van uw pensioenuitkering opnieuw bepaald. U heeft dus geen vaste pensioenuitkering maar een uitkering die jaarlijks verandert. De hoogte van de uitkering is vooral afhankelijk van het rendement dat wordt gemaakt op uw beleggingen.

shutterstock_386042887

Wet Verbeterde Premie Regeling

Een variabel pensioen is mogelijk omdat in 2016 de wet Verbeterde Premie Regeling is ingaan. Deze wet geeft u de mogelijkheid om te kiezen uit een vast pensioen of een variabel pensioen. De wet is een antwoord op het probleem dat nu al een paar jaar speelt: door de lage rente is de uitkering op basis van een vast pensioen heel laag. Het nadeel van de vaste uitkering is dat u uw hele vrijkomende pensioenkapitaal op pensioendatum in één keer moet gebruiken om een vast pensioen aan te kopen. Met de huidige lage rente koopt u dus op een heel slecht moment uw pensioen aan en ontvangt u een lage uitkering voor de rest van uw leven.

Pensioen jaarlijks aangepast

Met een variabel pensioen bepaalt de verzekeraar voor het eerste jaar een uitkering en wordt alleen dat gedeelte van uw pensioenkapitaal gebruikt voor een uitkering voor de eerste 12 maanden. Het restant van uw pensioenkapitaal wordt door de gekozen pensioenverzekeraar belegt. U kunt zelf bepalen of u daarmee meer om minder risico wil lopen. Verzekeraars bieden producten aan met verschillende risicoprofielen. Na 12 maanden wordt gekeken wat het  rendement is op het restant kapitaal dat u heeft laten beleggen. Bij een goed rendement stijgt uw uitkering in het tweede jaar en bij een tegenvallend rendement daalt uw uitkering.

Een variabel pensioen geeft in principe een hoger pensioen maar biedt geen zekerheid. Uw pensioen kan hoger of lager worden en dat vindt niet iedereen prettig. En het is ook niet voor iedereen verstandig.

Variabel pensioen vergelijken

Op Moneywise.nl kunt u de aanbieders en producten voor een variabel pensioen vergelijken. En online offertes aanvragen en uw pensioen uitkering regelen.

Alle info over variabel pensioen
Daarnaast hebben we een uitgebreid Ebook over variabel pensioen geschreven. Hierin worden de voor- en nadelen per product beschreven en vindt u alles dat u moet weten om de juiste keuze te kunnen maken.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvende dekking is een verzekering waarbij het verzekerde bedrag gedurende de gehele looptijd gelijk blijft. De uitkering bij overlijden is dus aan het begin hetzelfde als in de laatste maand.

In onderstaande grafiek wordt snel duidelijk hoe het werkt:

gelijkblijvende-orv

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering met lineair dalende dekking is een verzekering waarbij het verzekerde bedrag gedurende de looptijd lineair naar € 0,- daalt.

In onderstaande grafiek wordt snel duidelijk hoe het werkt:

lineair-orv

Zoals je ziet daalt de verzekering ieder jaar met een vast bedrag.
Deze verzekeringsvorm wordt vaak gekozen bij een lineaire hypotheek.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering met annuïtaire dekking is een verzekering waarbij het verzekerde bedrag gedurende de looptijd annuïtair daalt, meestal met 7%.

In onderstaande grafiek wordt snel duidelijk hoe het werkt:

annuitaire-orv

Zoals je ziet daalt het verzekerd bedrag de eerste jaren minder hard en later steeds sneller.

Een annuitaire dekking wordt vaak gekozen bij een annuiteiten hypotheek.

 

Wat is het verschil tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet?

Wil je geld lenen? Dan zijn er 2 leenvormen waar uit je kunt kiezen: de persoonlijke lening en het doorlopend krediet.
Deze vormen verschillen van elkaar. Moneywise legt je uit wat het verschil is en wat voor jou de beste lening is.

geld lenen

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening met een vaste looptijd en een vaste maandlast.
Een persoonlijke lening wordt vaak gebruikt bij de aankoop van een auto of een motor.
Lees meer over de persoonlijke lening

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is niet direct een lening, maar een krediet waar je een beroep op kunt doen.
Je betaalt pas rente als je een opname doet. Je kunt dit vergelijken met rood staan op je betaalrekening.
Een doorlopend krediet wordt vaak gebruikt als je extra geld achter de hand wilt hebben. Bij een doorlopend krediet kun je steeds weer opnieuw geld opnemen tot het met jouw afgesproken limietbedrag

Lees meer over de doorlopend krediet.

WOZ krediet

Een variant op het doorlopend krediet is het WOZ krediet. Dit krediet kun je alleen afsluiten als je een woning bezit.
Omdat je een eigen huis hebt, kunt je onder iets gunstigere voorwaarden geld lenen

Krijg ik rente over het saldo op mijn betaalrekening

Banken rekenen rente als je rood staat, maar krijg je ook rente op je betaalrekening als je een positief saldo hebt?

shutterstock_577141876

Steeds meer banken geven een rente over het saldo op je betaalrekening, maar nog steeds niet alle banken doen hier aan mee. Door de lage rente is echter op dit moment bij de meeste banken de rentevergoeding nihil.

In onze vergelijking van betaalrekeningen, zie je precies welke banken wel en welke banken geen rente vergoeden over je saldo.

Overstappen naar een nieuwe bank? Gebruik de overstapservice

Veel consumenten blijven bij hun huidige bank, omdat ze denken dat overstappen een gedoe is. Maar via de overstapservice verloopt het overstappen soepel en probleemloos.
De overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland.

Hoe werkt de overstapservice?

De overstapservice vraag je aan bij je nieuwe bank.
De nieuwe bank neemt contact op met de oude bank en samen regelen ze dat gedurende 13 maanden de automatische afschrijven doorgeleid worden naar de nieuwe betaalrekeningen.

Bedrijven worden geïnformeerd
Veel bedrijven worden door de overstapservice geïnformeerd over de nieuwe betaalrekening. Uiteraard zul je zelf moeten controleren of alle bedrijven die automatisch afschrijven op de hoogste zijn van je nieuwe rekeningnummer.

Na 13 maanden stopt de overstapservice.

Hersteladvies bij een woekerpolis

Heeft u een woekerpolis en wilt u daarvan af? Dan is uw huidige adviseur de aangewezen persoon om u daarbij te helpen. Hij heeft immers de woekerpolis aan u verkocht.
In de praktijk zien we dat tussenpersonen voor het omzetten van een lijfrente woekerpolis € 500,- tot € 1.000,- aan kosten rekenen. Een kwalijke zaak want vaak ontvangt de adviseur nog steeds provisie over uw woekerpolis.

Ook de AFM, het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en Jan Kees de Jager zijn van mening dat er geen kosten in rekening mogen worden gebracht.

Autoriteit Financiele Markten (AFM)

Nieuwsbrief AFM ( 29-11-2011):

De AFM is van mening dat de adviseur die destijds het advies over de beleggingsverzekering heeft gegeven, de klant nu zou moeten adviseren zonder opnieuw advieskosten in rekening te brengen. De ‘oude’ adviseur heeft voor dit advies immers doorgaans een vergoeding ontvangen of ontvangt deze nog steeds. Ook een adviseur die de portefeuille van een andere adviseur heeft overgenomen zou naar mening van de AFM het advies in beginsel kosteloos moeten verstrekken. Hierbij gaat het specifiek om het hersteladvies ten behoeve van de afgesloten beleggingsverzekering.

Verbond van Verzekeraars

Statement verbond van verzekeraars: ( december 2011)

Als een klant zijn polis wil aanpassen of oversluiten kan het raadzaam zijn daarover advies te vragen aan de adviseur waar de polis ooit is afgesloten. De branchevereniging van adviseurs, Adfiz, de Autoriteit Fianciële Markten (AFM) en het Ministerie van Financiën zijn van mening dat dit zogeheten ‘hersteladvies’ gratis zou moeten zijn. Ook het Verbond van Verzekeraars stelt zich op dit standpunt. Het is belangrijk dat de klant weet dat deze zorgplicht ook geldt als de polis door een ander kantoor is overgenomen. Dus als een adviseur zijn zaak heeft verkocht, is het nieuwe kantoor of de nieuwe adviseur ook gehouden om kosteloos advies over de bestaande polis te geven.

ls de klant de polis ooit heeft gesloten zonder advies, dus rechtstreeks bij de verzekeraar, dan zal die verzekeraar deze klant van alle informatie voorzien om opnieuw zelfstandig een goede keuze te kunnen maken.

Adfiz

Adfiz ( 01-12-2011)

De omzetting van een beleggingsverzekering in de vorm van een lijfrente naar een bankspaarproduct in feite niet een ingrijpende aanpassing van het product. De adviseur brengt hiervoor geen kosten in rekening. Dit is de bijdrage die adviseurs leveren in het kader van hun verantwoordelijkheid om problemen met beleggingsverzekeringen tot een goed einde te brengen.

Jan Kees de Jager (Minister van Financiën)

Brief van Minister Jan Kees de Jager: (24-11-2011)

De beleggingsverzekering is destijds of rechtstreeks aan de klant verkocht of via een adviseur. Als er destijds een adviseur was, is die adviseur de aangewezene om de klant weer te adviseren. De adviseur heeft destijds immers een vergoeding ontvangen voor zijn rol bij het afsluiten van de verzekeringen of ontvangt deze zelfs nog steeds. Uitvloeisel van de rol die de adviseur destijds op zich heeft genomen en waarvoor hij ook beloond is, is dat dezelfde adviseur nu ook (kosteloos) de klant adviseert over aanpassingen van datzelfde product. Als de klant geen adviseur (meer) heeft of om wat voor reden dan ook niet meer naar de adviseur die destijds de beleggingsverzekering heeft geadviseerd wil, bieden de meeste verzekeraars daar oplossingen voor, bijvoorbeeld door middel van een helpdesk van de verzekeraar zelf. De verzekeraar brengt daarvoor de klant geen kosten in rekening.

Vrijkomende lijfrente? In deze landen kunnen wij u helpen

Komt uw lijfrente vrij, maar woont u in het buitenland? Dan kunnen wij u alleen helpen als u in het bezit bent van een Burgerservicenummer (BSN voorheen sofinummer). Daarnaast kunnen wij u alleen helpen als u in één van onderstaande landen woont:lijfrente buitenland

In deze landen kunt u online een lijfrente-offerte aanvragen en de rekening of verzekering online afsluiten

België Griekenland Liechtenstein Portugal
Bulgarije Groot-Brittannië Litouwen Roemenië
Cyprus Hongarije Luxemburg Slovenië
Denemarken Ierland Malta Slowakije
Duitsland Ijsland Nederland Spanje
Estland Italië Noorwegen Tsjechië
Finland Kroatië Oostenrijk Zweden
Frankrijk Letland Polen

Woont u in een ander land?

Ook dan zijn er mogelijkheden. Deze kunt u echter niet online aanvragen. Bel ons op 085 7607600 of mail naar info@moneywise.nl