Hersteladvies bij een woekerpolis

Heeft u een woekerpolis en wilt u daarvan af? Dan is uw huidige adviseur de aangewezen persoon om u daarbij te helpen. Hij heeft immers de woekerpolis aan u verkocht.
In de praktijk zien we dat tussenpersonen voor het omzetten van een lijfrente woekerpolis € 500,- tot € 1.000,- aan kosten rekenen. Een kwalijke zaak want vaak ontvangt de adviseur nog steeds provisie over uw woekerpolis.

Ook de AFM, het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en Jan Kees de Jager zijn van mening dat er geen kosten in rekening mogen worden gebracht.

Autoriteit Financiele Markten (AFM)

Nieuwsbrief AFM ( 29-11-2011):

De AFM is van mening dat de adviseur die destijds het advies over de beleggingsverzekering heeft gegeven, de klant nu zou moeten adviseren zonder opnieuw advieskosten in rekening te brengen. De ‘oude’ adviseur heeft voor dit advies immers doorgaans een vergoeding ontvangen of ontvangt deze nog steeds. Ook een adviseur die de portefeuille van een andere adviseur heeft overgenomen zou naar mening van de AFM het advies in beginsel kosteloos moeten verstrekken. Hierbij gaat het specifiek om het hersteladvies ten behoeve van de afgesloten beleggingsverzekering.

Verbond van Verzekeraars

Statement verbond van verzekeraars: ( december 2011)

Als een klant zijn polis wil aanpassen of oversluiten kan het raadzaam zijn daarover advies te vragen aan de adviseur waar de polis ooit is afgesloten. De branchevereniging van adviseurs, Adfiz, de Autoriteit Fianciële Markten (AFM) en het Ministerie van Financiën zijn van mening dat dit zogeheten ‘hersteladvies’ gratis zou moeten zijn. Ook het Verbond van Verzekeraars stelt zich op dit standpunt. Het is belangrijk dat de klant weet dat deze zorgplicht ook geldt als de polis door een ander kantoor is overgenomen. Dus als een adviseur zijn zaak heeft verkocht, is het nieuwe kantoor of de nieuwe adviseur ook gehouden om kosteloos advies over de bestaande polis te geven.

ls de klant de polis ooit heeft gesloten zonder advies, dus rechtstreeks bij de verzekeraar, dan zal die verzekeraar deze klant van alle informatie voorzien om opnieuw zelfstandig een goede keuze te kunnen maken.

Adfiz

Adfiz ( 01-12-2011)

De omzetting van een beleggingsverzekering in de vorm van een lijfrente naar een bankspaarproduct in feite niet een ingrijpende aanpassing van het product. De adviseur brengt hiervoor geen kosten in rekening. Dit is de bijdrage die adviseurs leveren in het kader van hun verantwoordelijkheid om problemen met beleggingsverzekeringen tot een goed einde te brengen.

Jan Kees de Jager (Minister van Financiën)

Brief van Minister Jan Kees de Jager: (24-11-2011)

De beleggingsverzekering is destijds of rechtstreeks aan de klant verkocht of via een adviseur. Als er destijds een adviseur was, is die adviseur de aangewezene om de klant weer te adviseren. De adviseur heeft destijds immers een vergoeding ontvangen voor zijn rol bij het afsluiten van de verzekeringen of ontvangt deze zelfs nog steeds. Uitvloeisel van de rol die de adviseur destijds op zich heeft genomen en waarvoor hij ook beloond is, is dat dezelfde adviseur nu ook (kosteloos) de klant adviseert over aanpassingen van datzelfde product. Als de klant geen adviseur (meer) heeft of om wat voor reden dan ook niet meer naar de adviseur die destijds de beleggingsverzekering heeft geadviseerd wil, bieden de meeste verzekeraars daar oplossingen voor, bijvoorbeeld door middel van een helpdesk van de verzekeraar zelf. De verzekeraar brengt daarvoor de klant geen kosten in rekening.

Auteur: Jeroen Wolfsen

Jeroen is gecertificeerd financieel planner (FFP) en weet alles van financiële producten waaronder [category]. Heb je een vraag? Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *