Sparen of je hypotheek aflossen. Wat is verstandig?

De rente staat op dit moment laag. Het geld op een spaarrekening levert niet veel op. Heb je een hypotheek dan is het zeker de moeite waard om een deel van je spaargeld te gebruiken om je hypotheek af te lossen. De kans is namelijk heel groot dat je meer aan hypotheekrente betaald dan dat je aan spaarrente ontvangt. Hoe bereken je wat het meest voordelig is?shutterstock_577141876

Sparen of hypotheek aflossen?

Stel je hebt een hypotheek van € 150.000 waarvoor je een rente betaalt van 3%. Het is een annuïteitenhypotheek waar je keurig iedere maand op aflost. De hypotheek is over 25 jaar afgelopen en dan heb je de schuld volledig afgelost. Je hebt een leuk inkomen en het lukt je om iedere maand een mooi bedrag te sparen. Inmiddels heb je zo’n € 15.000 op je spaarrekening staan en de rente die je daarop krijgt is nog geen 1 % procent. Daarnaast spaar je iedere maand zo’n € 400.  Waar moet je nu opletten als je je afvraagt wat je met je spaargeld moet doen.

We geven je een aantal tips waar je rekening mee kunt houden als je je afvraagt of aflossen of sparen in jouw geval interessant is.

1. De rente op je spaarrekening.
Als die lager is dan de hypotheekrente die je betaald is het vaak verstandig om minder te sparen en meer af te lossen.

2. Rente aftrek
Hou hierbij wel rekening met het belastingvoordeel dat je waarschijnlijk hebt over de hypotheekrente. Je betaald in dit geval 3% rente maar dat is bruto. Afhankelijk van je inkomen en je belastingvoordeel zal het netto percentage eerder bij de 2% liggen.

3.Je vrijstelling in box 3
Je gaat pas belasting betalen over je spaargeld (de vermogensrendementsheffing) als je meer dan € 50.000 per persoon ( 2021) aan spaargeld hebt. Boven dit bedrag betaal je minimaal 0,59% (2021) aan vermogensrendementsheffing.

4. Zorg voor voldoende spaarbuffer
Het kan verstandig zijn om je spaargeld te gebruiken voor extra af te lossen op je hypotheek. Maar als je eenmaal hebt afgelost kun je het geld niet zomaar meer opnemen. Gebruik dus nooit al je spaargeld om af te lossen. Als je daarna bijvoorbeeld een dure reparatie aan je auto krijgt, heb je misschien al een probleem.

5. Boetevrije flossen
Kijk hoeveel je boetevrij mag aflossen. Bij de meeste banken is dat 10% van de hoofdsom en in de praktijk is dat voldoende. Wil je meer aflossen dan kan er sprake zijn van boeterente.

6. Lagere rente
De kans is groot dat de rente die je moet betalen voor je hypotheek lager kan worden als je extra aflost. Toen je je huis kocht moest je misschien wel 100% van de koopprijs als hypotheek lenen. Door (extra) af te lossen kan het zijn dat je in een lagere risicoklasse komt en kom je misschien in aanmerking voor een lagere hypotheekrente. Banken kunnen je rentepercentage verlagen als je aantoont dat door extra aflossen je huis meer waard is geworden ten opzichte van je hypotheekschuld.

Woning verkocht maar koper overlijdt

Wat gebeurt er als er een koopovereenkomst voor een woning is getekend maar de koper komt te overlijden voordat de woning daadwerkelijk bij de notaris passeert. Moeten de erfgenamen dan de verplichting tot koop overnemen of kunnen ze afzien van de koop?

shutterstock_1009645672 (1)

Koop gaat door

Het is een situatie die gelukkig niet vaak voorkomt maar het kan natuurlijk wel. Je hebt je huis verkocht, de koopovereenkomst is getekend en over 2 maanden zit je samen bij de notaris om de koop definitief te maken. Tot je schrik krijg je echter al eerder te horen dat je koper overleden is. Is de koop nu van de baan of moeten de erfgenamen van de overleden koper het huis toch overnemen van je?
Degene die erfgenamen zijn van de overleden koper nemen de rechten én de plichten over. De koop gaat dus in principe door. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo makkelijk. Ten eerste is het maar de vraag of de erfgenamen zitten te wachten op de gekochte woning en ten tweede is het de vraag of er voldoende geld beschikbaar is om het huis überhaupt te kunnen kopen. De overleden koper had waarschijnlijk een hypotheek maar die kan niet zomaar worden overgenomen door een eventuele erfgenaam.

Erfenis verwerpen

Natuurlijk kunnen de erfgenamen de erfenis verwerpen. Maar dat kan best zonde zijn. Even een voorbeeld. Peter is alleenstaand heeft een huis gekocht van € 375.000. Hiervoor moet hij in december naar de notaris. Peter heeft een goede baan en een hypotheek geregeld voor € 375.000. Helaas komt Peter te overlijden. Zijn zus Marloes is zijn enige erfgenaam. Zijn erfenis bestaat uit een goed gevulde spaarrekening van € 125.000. Maar ook de verplichting om het huis van € 375.000 te kopen. Marloes woont in een huurhuis en heeft een laag inkomen. Zij krijgt nooit een hypotheek van € 375.000 en wil helemaal niet in zo’n duur huis wonen. Als ze afziet van de erfenis, heeft ze ook geen recht op de spaarrekening met € 125.000.

Marloes doet er verstandig aan om het gesprek met de verkopers aan te gaan. Samen kunnen ze misschien tot een oplossing komen. Misschien gaan de verkopers akkoord met het betalen van de in het koopcontract genoemde boete van 10%. Marloes moet dan wel € 37.500 betalen aan de verkopers maar dat kan ze dan doen van de € 125.000 die ze als erfenis krijgt. Dat levert haar meer op dan de erfenis verwerpen.

Overlijdensverzekering

Het was voor Marloes een stuk prettiger geweest als Peter een overlijdensverzekering had afgesloten. Die had dan een bedrag aan Marloes uitgekeerd waarmee ze het huis had kunnen kopen. In de praktijk gebeurt dan echter niet zo vaak. Steeds minder banken stellen een overlijdensverzekering bij het aangaan van een hypotheek verplicht en Peter zal waarschijnlijk hebben gedacht dat met een erfenis van €125.000 zijn zus een leuk bedrag ontvangt. Dat ze ook de verplichting erft om het huis te kopen, zal niet meteen in zijn hoofd zijn opgekomen.

Wat als de verkoper van je nieuwe woning overlijdt?

Overigens is het ook zo dat bij overlijden van de verkoper de koopovereenkomst moet worden uitgevoerd door diens erfgenamen. Het werkt dus ook de andere kant op.

Crowdfunding als alternatief voor sparen

Via crowdfunding kun je meer rendement maken met je spaargeld. Maar let op, er kleven ook risico’s aan vast. We leggen je uit wat Crowdfunding is en waar je op moet letten.

shutterstock_521961949

Wat is Crowdfunding?

Bij crowdfunding wordt een bedrijf of project gefinancierd door een groep mensen, de crowd. Als het lastig is om geld te lenen bij een bank dan kan het voor ondernemers interessant zijn om geld te lenen via crowdfunding. Het plan wordt dan gepresenteerd op een crowdfunding platform. Daar kunnen particulieren zich in schrijven en geld investeren in dat bedrijf of project. In veel gevallen wordt het geld geleend en ontvangt men daar een rentevergoeding voor. Die rente vergoeding is een stuk hoger dan de spaarrente van dit moment. Dat is niet voor niks. Je loopt namelijk het risico dat het geen succesvol bedrijf of project is en je geïnvesteerde geld dus niet terug krijgt.

Tips om slim om te gaan met crowdfunding

1. Deel van je spaargeld
Gebruik alleen een klein deel van je spaargeld voor crowdfunding. De AFM adviseert je om niet meer dan 10% van je vrij besteedbare vermogen te investeren in crowdfunding.

2. Spreidt je inleg het over meerdere bedrijven
Als je bijvoorbeeld € 5.000 wilt gebruiken, investeer dat bedrag dan niet in één bedrijf. Spreid je risico en kies ervoor om het over veel meer bedrijven te spreiden. Misschien wel 20 keer € 250 per bedrijf.

3. Kies voor verschillende branches
Misschien heb je affiniteit met een bepaalde branche. Toch is het verstandig om je inleg over verschillende soorten bedrijven te verdelen. Zo is je rendement en het terugbetalen van lening niet afhankelijk van een soort bedrijf. als het in die branche in één keer slecht gaat, heb je een probleem.

4. Gebruik meerdere platformen
Kies voor meerdere crowdfundingplatformen. Want ook zo’n platform kan failliet gaan of er mee stoppen. Controleer of het platform is aangesloten bij de AFM in het register crowdfunding platformen.

5. Kijk naar rente en risico
Een goed platform probeert je te helpen met het maken van een risico inschatting. Men werkt daarbij met indicatoren. Zorg dat je deze berijpt. een hoge rentevergoeding betekent in bijna alle gevallen ook een groter risico. Laat je dus niet gek maken door alleen de rente. als je inleg over 10 bedrijven verdeeld en ze betalen allemaal 7% rente kan het zijn dat je werkelijke rendement lager uitvalt als 1 van de 10 bedrijven omvalt en je inleg niet terug kan betalen. Zo kan je rendement met procentpunten dalen. Wees dus altijd kritisch.

6. Begin met een klein bedrag
Wees niet bang om de boot te missen. Er komen steeds weer nieuwe bedrijven waar in je kunt investeren. Begin met een klein bedrag en als je het leuk vindt, breidt het dan stap voor stap uit.  Zo hou je controle en leer je elke keer weer iets meer.

Een verpande overlijdensrisicoverzekering en erfbelasting

Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af om de hypotheek af te dekken? Dan kan het zin dat deze verpand moet worden aan de bank. Dat komt tegenwoordig minder vaak voor dan vroeger. Toch zijn er situaties waarbij de bank vraagt om een verpande overlijdensverzekering.
Maar wat betekent dat? En wat voor effect heeft dat op de erfbelasting?

shutterstock_1185179209

Akte van verpanding

Op het moment dat een verpande overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt, dan is de verzekeraar verplicht het verzekerd bedrag direct en zonder tussenkomst van derden over te maken naar de bank.
Op deze manier stelt de bank waar de hypotheek loopt zeker dat de hypotheek wordt afgelost bij het overlijden van (één van de) hypotheekgevers.

Verpanding kan zorgen voor hogere erfbelasting

Omdat de bank nu als eerste geld krijgt wordt direct de hypothecaire schuld verlaagd. Hierdoor wordt de nalatenschap verhoogt en is er mogelijk meer erfbelasting verschuldigd.
Het is daarom verstandig nooit meer te verpanden dan noodzakelijk is.  Je kunt een overlijdensrisicoverzekering ook een deels verpanden.

Let op!
Als er sprake is van gemeenschap van goederen dan werkt dit anders uit.

 

Zo voorkom je erfbelasting bij je overlijdensrisicoverzekering

Als een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt, dan kun je te maken krijgen met erfbelasting. De verzekeraar keert het verzekerde bedrag uit aan de nabestaande(n). De fiscus ziet die uitkering in een aantal gevallen als erfenis waarover erfbelasting moet worden betaald.

erfbelasting

Wanneer betaal je erfbelasting over de uitkering uit een overlijdensverzekering?

Om te goed te begrijpen wanneer je erfbelasting betaalt over een uitkering uit een levensverzekering, is het belangrijk om te weten wie de verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde op een levensverzekering is.

Verzekerde
De verzekerde is de persoon op wiens leven de premie is berekend. Als deze persoon overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering, dan keert de verzekeraar het verzekerd bedrag uit.

Verzekeringsnemer / premiebetaler
De verzekeringsnemer sluit de verzekering af en betaalt de premie.
De verzekeringnemer is tevens de contractant.

Begunstigde
Tot slot is er de begunstigde. Deze persoon ontvangt het uit te keren bedrag.

Het kan zijn dat deze rollen door 1 of meerdere personen worden vervuld.

Kruislingse begunstiging

Om te voorkomen dat er erfbelasting over de uitkering uit een levensverzekering betaald moet worden, moet je als je altijd zorgen voor zogenaamde kruislingse begunstiging. Vooral als je niet getrouwd bent in (beperkte) gemeenschap van goederen.

Kijk maar eens naar deze voorbeelden en Erik en Eva. Ze gaan samenwonen en hebben een huis gekocht.

Voorbeeld 1:
Erik wil dat Eva kan blijven wonen in hun koophuis als Erik komt te overlijden. Hij sluit een overlijdensrisicoverzekering af voor € 250.000 met een looptijd van 30 jaar.
Erik is de verzekerde, want als hij overlijdt keert de verzekering uit.
Erik heeft zichzelf als verzekeringsnemer op de polis gezet. Hij betaalt immers ook de premie. Erik heeft Eva als begunstigde laten zetten op de polis.
In deze opzet is er erfbelasting verschuldigd. Erik heeft de premie voor de polis betaalt en Eva erft daarmee de uitkering. Zij heeft niet meebetaald aan de premie.

Voorbeeld 2:
Erik wil dat Eva kan blijven wonen in hun koophuis als Erik komt te overlijden. Hij sluit een overlijdensrisicoverzekering af voor € 250.000 met een looptijd van 30 jaar.
Erik is de verzekerde, want als hij overlijdt keert de verzekering uit.
Eva wordt als verzekeringsnemer op de polis gezet. Zij moet daarmee ook formeel ook de premie betalen. Eva is als begunstigde op de polis gezet.
In deze opzet is er géén erfbelasting verschuldigd. Eva heeft immers zelf betaald voor de verzekering en de uitkering is daarmee een logisch gevolg op het overlijden van Erik.

Gemeenschap van goederen

Voor gehuwden en geregistreerde partners in gemeenschap van goederen ligt het anders. Omdat er sprake is van gemeenschap van goederen wordt de premie altijd door beide betaald. Erik’s geld is immers ook Eva’s geld.
Er geldt wel een verhoogde vrijstelling voor gehuwden en geregistreerde partners in gemeenschap van goederen, zodat er pas erfbelasting betaald hoeft te worden over hogere bedragen.

Wat betekent begunstiging bij een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden. Het verzekerde bedrag wordt dan uitgekeerd aan de begunstigde op de polis.
Je kunt de begunstigde met naam en toenaam vermelden in de polis, maar je kunt ook kiezen voor ‘standaardbegunstiging’.

overlijdensverzekering

Standaardbegunstiging

Als je geen begunstigde(n) hebt opgegeven op de polis, dan gaat verzekeraar uit van zogeheten standaardbegunstiging.
Dat houdt in dat het verzekerd bedrag dat wordt uitgekeerd aan de nabestaande(n) in de volgende rangorde:

  1. Verzekeringnemer(s);
  2. Echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van de verzekeringnemer;
  3. Kinderen van de verzekeringnemer;
  4. Efgenamen van de verzekeringnemer.

De rangorde
Als de verzekering tot uitkering komt, dan wordt er gekeken wie van de nabestaande(n) zoals in de rangorde is bepaald, nog in leven zijn. Als de echtgeno(o)t(e) bijvoorbeeld niet meer in leven is, dan gaat de uitkering over op de kinderen van de verzekeringnemer.

Begunstiging met naam en toenaam

Wil je dat een specifiek persoon het verzekerde bedrag bij overlijden ontvangt? Dan kun je er voor kiezen om de begunstigde op de polis met naam en toenaam te vermelden.
Dit kun je bijvoorbeeld doen als je een zakenpartner wilt verzekeren.

Ongehuwde partners: kruislingse begunstiging

Ook als je samenwoont of gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden is het verstandig de partner met naam en toenaam als begunstigde te vermelden. Maar ook als premiebetaler.
We noemen dat kruislingse begunstiging.
Hiermee kan een (te) hoge erfbelasting worden voorkomen.
Lees ook: Zo voorkom je een te hoge erfbelasting bij overlijdensrisicoverzekeringen