Hoeveel geld kan ik lenen?

Je wilt geld lenen voor bijvoorbeeld een verbouwing van jouw woning of voor de financiering van een auto.

Dan is het handig om te weten hoeveel jij maximaal kan lenen. Zo weet je of je voldoende ruimte hebt om jouw doel te verwezenlijken.

Maximale geld lening

Net zoals bij een hypotheek is de maximale geld lening ook voor alle kredietverstrekker gelijk.
De Nederlandse vereniging van banken en het NiBud bepalen samen jaarlijks hoeveel iemand mag lenen. Er wordt daarbij gekeken naar gezinssamenstelling, inkomen en vaste lasten.
Dit worden de leennormen genoemd.

Leennormen consumptief krediet

Om overkreditering te voorkomen gebruiken kredietverstrekkers bij het verstrekken van een geldlening (krediet) een methodiek waarmee het inkomen en de lasten van een klant in beeld komen.
Deze methodiek staat omschreven in het addendum op deze gedragscode met de titel Leennormen Consumptief Krediet. De normbedragen worden, na advies van het Nibud, jaarlijks door de NVB vastgesteld.

Gezinssituatie

Het NiBud heeft alle cijfers van de bestedingen van Nederlanders. Voor het verstrekken van leningen en kredieten kijkt het NiBud naar het uitgavepatroon en de financiële buffers die een gezin zou moeten aanhouden.

Het NiBud maakt onderscheid in de volgende gezinssituaties:

  • alleenstaand
  • alleenstaand + kind(eren)
  • gezin
  • gezin + kind(eren)

Basisnorm

De basisnorm is het bedrag dat een persoon of gezin nodig heeft om te kunnen leven. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen gezinnen met een huurwoning of met een koopwoning.

De Leennorm

De leennorm wordt als volgt bepaald:

Leennorm = basisnorm + opslagpercentage * ( inkomen – minimuminkomen)

Het opslagpercentage wordt bepaald aan de hand van de gezinssituatie.
Daarnaast wordt er gerekend met een minimum inkomen en met een maximum inkomen.

Surplus voor de eigen woning, autobezit en kinderopvang

Sinds april 2021 wordt er ook rekening gehouden met een opslag voor het hebben van een auto of eigen woning.
Beide hebben een impact op het besteedbaar netto inkomen en dus wordt hier rekening mee gehouden bij het bepalen van de afloscapaciteit.

Ook als je kinderen hebt die naar de opvang gaan, moeten deze kosten worden opgegeven zodat de kosten ervan kunnen worden meegewogen.

Dit heeft als gevolg dat je sinds april 2021 minder kunt lenen dan de jaren ervoor.

Vaststellen inkomen

Natuurlijk wordt er ook gekeken naar het inkomen en de inkomstenbron.
Over het algemeen geldt: “geen inkomen, geen krediet”. Logisch, want zonder inkomen kun je jouw lening niet aflossen.

Daarbij wordt ook gekeken naar het type inkomen. Iemand in een loondienst situatie heeft een grote inkomenszekerheid dan iemand die in een WW-uitkering heeft.

Extra INKOMEN door toeslagen

Heb je zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderbijslag?
Dan mag dit inkomen ook worden meegewogen bij het bepalen van de afloscapaciteit.

Weten hoeveel jij kunt lenen?

Wil je weten hoeveel jij kunt lenen? Vergelijk dan alle leningen via onze tool: leningen vergelijken en je ontdek hoeveel je kunt lenen en bij welke kredietverstrekkers je terecht kunt.

Bij deze banken kun je uitvaartsparen

Sinds 2010 is het mogelijk om via de bank te sparen voor de kosten van een uitvaart. Deze variant van banksparen wordt uitvaartsparen genoemd.

Op een uitvaartspaarrekening  spaar je de kosten van een uitvaart bijelkaar. De uitvaartspaarrekening is geblokkeerd. Het saldo op de rekening komt vrij bij overlijden van de rekeninghouder. Het saldo kan alleen worden gebruikt om de kosten van de uitvaart te bekostigen.
Het voordeel van uitvaartsparen is dat je tot € 6.921 géén vermogensrendementheffing betaalt.

Bij welke banken kan ik uitvaartsparen?

Helaas heeft sinds de introductie alleen de Rabobank aangegeven dat ze het product willen onderzoeken, maar er is geen bank die deze vorm van banksparen aanbiedt.

Uitvaartsparen afgeschaft

In 2015 was er nog geen enkele bank die uitvaartsparen aanboodt. Staatssecretaris Wiebes heeft daarom in 2016 besloten om uitvaartsparen af te schaffen.

Alternatief uitvaartsparen

Natuurlijk kun je nog steeds een uitvaartverzekering afsluiten, maar als je al een redelijk spaarsaldo hebt, kun je ook een uitvaartdeposito overwegen.