ODV omzetten naar lijfrente bij overlijden DGA

Is uw partner overleden en en had hij een ODV in zijn BV?
Dan u de resterende ODV afstorten op een lijfrente

Uiteraard moet er dan voldoende geld beschikbaar zijn om de ODV te kunnen afstorten. De boekhouder van de BV kan u precies vertellen welke omvang de ODV heeft.

Lijfrentevormen
De lijfrente voor de langstlevende partner moet wel een van de drie voorgeschreven lijfrentevormen hebben. Als de partner op het moment van overlijden al vijf jaar recht op een AOW-uitkering heeft, is afstorting alleen mogelijk als de kinderen een lijfrente bedingen voor de ODV. De partner moet de ODV-uitkering dan wel kunnen missen. Bovendien moet het testament aan bepaalde eisen voldoen om de volledige afstorting door de kinderen mogelijk te maken.

Laat je niet verrassen en breng de financiële gevolgen in beeld voor de situaties van een overlijden voor en nadat de ODV ingaat.