Maximale uitkering overbruggingslijfrente € [maxovl]

Overbruggingslijfrente
U laat uw lijfrentekapitaal uitkeren als overbruggingslijfrente.

Regelgeving fiscus
De fiscus stelt eisen aan de uitkering van een overbruggingslijfrente. U mag niet meer  dan € [maxovl] per jaar ontvangen.
Let op! Het gaat om het totaal van al uw lopende tijdelijke lijfrentes.
Heeft u elders al een tijdelijke lijfrente lopen? Dan dient u daar rekening mee te houden.

Deze lijfrenteverzekering keert jaarlijks € [uitkeringjaar] uit.
Dat is dus € [teveel] per jaar teveel.

Oplossing
U zult de koopsom (inleg) voor deze verzekering moeten verlagen, zodat u wel aan de fiscale regels voldoet.
Het deel van uw lijfrente dat u nu niet kan gebruiken, kunt u uitstellen tot uw AOW-gerechtigde leeftijd.

Pas hier uw storting aan: ../02-inleg/

Maximale uitkering tijdelijke oudedagslijfrente € [maxtol]

Tijdelijke oudedagslijfrente
U laat uw lijfrentekapitaal uitkeren in [looptijdmnd] maanden uitkeren.
Dit wordt een tijdelijke oudedagslijfrente genoemd.

Regelgeving fiscus
De fiscus stelt eisen aan de uitkering van een tijdelijke lijfrente. U mag niet meer  dan € [maxtol] per jaar ontvangen.
Let op! Het gaat om het totaal van al uw lopende tijdelijke lijfrentes.
Heeft u elders al een tijdelijke lijfrente lopen? Dan dient u daar rekening mee te houden.

Deze lijfrenteverzekering keert jaarlijks € [uitkeringjaar] uit.
Dat is dus € [teveel] per jaar teveel.

Oplossing
Door te kiezen voor een langere looptijd voldoet u wel aan de fiscale voorwaarden.

Pas hier de looptijd aan: ../03-looptijd/