Wat is de herkomst van de inleg?

Voor de juiste fiscale behandeling van uw nieuwe lijfrente is de herkomst van de inleg belangrijk. Ondanks dat alles een ‘lijfrente’ is kunnen de fiscale regels verschillen.

Vrijkomende lijfrente
Een lijfrente is een polis of bankspaarrekening waar u geld op heeft gestort en deze heeft afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Afkoop woekerpolis
In deze vergelijking kijken we naar een afgekochte woekerpolis (beleggingsverzekering) die bedoelt waren als aanvulling voor het pensioen zoals lijfrente bedoelt is.

Gouden Handdruk
Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding ontvangen en heeft u daar een lijfrente mee gestart, kies dan voor deze optie.
Ook als u uw stamrecht BV wilt omzetten in een lijfrente kiest u hier voor ‘gouden handdruk’

Een lijfrente erfen
Erft u een lijfrente? Dan moet u een nabestaandenlijfrente aankopen.
Ontvangt u een lijfrentepolis of bankspaarrekening vanuit de nalatenschap, kies dan voor deze optie.

FOR – (Fiscale) oudedagsreserve
Bent u ZZP-er / freelancer of heeft u een eenmanszaak en heeft u in het verleden ‘gedoteerd aan de FOR’. Kies dan voor deze optie.
Letop: als u uw FOR al in een lijfrente heeft afgestort en die lijfrente komt nu vrij, kies dan voor ‘vrijkomende lijfrente’

ODV – Oudedagsverplichting DGA
Heeft u in 2017 tot 2019 meegedaan aan de uitfasering van het Pensioen in eigen beheer? En wilt u de oudedagsverplichting (ODV) omzetten in een lijfrente? Kies dan voor deze optie

ODV omzetten in een lijfrente

Heeft u als DGA in de jaren 2017 tot 2019 meegedaan met de uitfasering van het ‘pensioen in eigen beheer’? Dan heeft u een ODV. De hoogte van deze verplichting staat op de balans van uw BV.

Liever een lijfrente?

De wettelijke rente waarmee de ODV moet worden opgerend is de afgelopen jaren negatief geweest, waardoor de ODV in waarde is achteruit gegaan.
Bovendien moet de BV waarop de ODV staat tijdens de uitkeringsfase actief blijven, waardoor u de kosten voor de jaarrekening etc. blijft behouden.
Bovendien is een ODV vanuit een BV niet flexibel. Er is maar 1 uitkeringsvorm en dat is 20 jaar.

ODV omzetten in lijfrente
Daarom kiezen veel DGA’s ervoor om hun ODV om te zetten in een lijfrente.
De voordelen zijn:
– geen jaarlijkse kosten
– meerdere looptijden mogelijk (5 jaar tot levenslang)
– hogere rentevergoeding
– geen jaarlijkse administratie meer

Wanneer moet de ODV uiterlijk worden omgezet?

Een ODV moet uiterlijk worden omgezet in het 5e kalenderjaar ná het kalenderjaar waarin u AOW-gerechtigd bent geworden.

 

Uitkering voordat u de AOW-gerechtigde heeft behaald

U wilt uw lijfrente-uitkeringen starten vóór het kalenderjaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
In 2014 is de wet gewijzigd waardoor een tijdelijke oudedagslijfrente (TOL) alleen mag starten in het kalenderjaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Overgangsrecht
Gelukkig is er overgangsrecht en mag iedereen die zijn lijfrente vóór 2014 heeft opgebouwd zijn uitkering al starten vanaf het kalenderjaar waarin de begunstigde 65 wordt.

Heeft u ingelegd na 31-12-2013?
Als u nog geld heeft ingelegd op uw lijfrente na 31-12-2013, dan mag u deze uitkering alleen starten met het saldo dat vóór 1-1-2014 is opgebouwd.
De bank of verzekeraar waar uw lijfrente nu staat kan u vertellen hoeveel dat precies is.

Een levenslange uitkering

U start uw lijfrente-uitkering vóórdat u de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.
U heeft dan wettelijk 2 opties:
1. Een looptijd tot 65 of AOW-gerechtigde leeftijd;
2. Een levenslange uitkering

Levenslange uitkering
Een levenslange uitkering keert uit zo lang u leeft.
Deze variant kan alleen bij verzekeraars gesloten worden.

Tot 20 jaar na uw AOW-gerechtigde leeftijd

U start uw lijfrente-uitkering vóórdat u de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.
U heeft dan feitelijk 2 opties:
1. Een looptijd tot 65 of AOW-gerechtigde leeftijd;
2. Een levenslange uitkering

Levenslang bestaat niet bij banksparen
Bij banksparen wordt uw lijfrente uitgekeerd vanaf een spaarrekening. Levenslang is daarom niet mogelijk, want als de spaarrekening leeg is, stoppen de uitkeringen.
De wetgever heeft daarom een looptijd van 20 jaar gelijk gesteld aan levenslang.

In deze specifieke situatie schrijft de wet een looptijd voor van 20 jaar, plus de looptijd tot uw aow-leeftijd.

Overbruggingslijfrente tot AOW-gerechtigde leeftijd

U wilt de lijfrente-uitkeringen starten vóórdat u uw AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.
Dit wordt een overbruggingslijfrente genoemd.

Wetwijziging in 2006 en het overgangsrecht
In 2006 is de wet gewijzigd en is de overbruggingslijfrente afgeschaft.

Er is gelukkig wel een overgangsrecht.
Mensen die een lijfrente hebben opgebouwd vóór 1-1-2006 mogen hun lijfrentekapitaal gebruiken voor een overbruggingslijfrente.

Heeft u geld ingelegd op uw lijfrente ná 1-1-2006?
Dan mag u alleen een overbruggingslijfrente aankopen met de waarde die u heeft opgebouwd tot 1-1-2006.
Uw huidige verzekeraar of bank kan u vertellen hoeveel die waarde precies is.

Overbruggingslijfrente tot 65 jaar

U wilt de lijfrente-uitkeringen starten vóórdat u 65 jaar oud bent geworden.
Dit wordt een overbruggingslijfrente genoemd.

Wetwijziging in 2006 en het overgangsrecht
In 2006 is de wet gewijzigd en is de overbruggingslijfrente afgeschaft.

Er is gelukkig wel een overgangsrecht.
Mensen die een lijfrente hebben opgebouwd vóór 1-1-2006 mogen hun lijfrentekapitaal gebruiken voor een overbruggingslijfrente.

Heeft u geld ingelegd op uw lijfrente ná 1-1-2006?
Dan mag u alleen een overbruggingslijfrente aankopen met de waarde die u heeft opgebouwd tot 1-1-2006.
Uw huidige verzekeraar of bank kan u vertellen hoeveel die waarde precies is.