Uitkering voordat u de AOW-gerechtigde heeft behaald

U wilt uw lijfrente-uitkeringen starten vóór het kalenderjaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
In 2014 is de wet gewijzigd waardoor een tijdelijke oudedagslijfrente (TOL) alleen mag starten in het kalenderjaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Overgangsrecht
Gelukkig is er overgangsrecht en mag iedereen die zijn lijfrente vóór 2014 heeft opgebouwd zijn uitkering al starten vanaf het kalenderjaar waarin de begunstigde 65 wordt.

Heeft u ingelegd na 31-12-2013?
Als u nog geld heeft ingelegd op uw lijfrente na 31-12-2013, dan mag u deze uitkering alleen starten met het saldo dat vóór 1-1-2014 is opgebouwd.
De bank of verzekeraar waar uw lijfrente nu staat kan u vertellen hoeveel dat precies is.

Auteur: Jochem Kessens

Jochem is medeoprichter van Moneywise en weet veel van financiële producten waaronder [category]. Heb je een vraag? Bel hem of zijn collega's op 085-760 7600

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *