Wat levert een variabel pensioen op en hoe veel is de uitkering door de jaren heen?

Inmiddels zijn er de eerste klanten die sinds 2017 een variabel pensioen hebben ontvangen. Op basis van de resultaten uit het verleden kunnen we  goed beeld geven van de ontwikkeling van de maandelijkse uitkering tot en met het jaar 2023.

Uitkering variabel pensioen van 2017 tot en met 2023

In onderstaande tabel ziet u hoe het de pensioenuitkering zicht heeft ontwikkeld van 2017 tot en met 20232 voor iemand die een pensioenkapitaal van € 200.000 bij Aegon in het offensieve profiel heeft ondergebracht.

Men had een vaste uitkering van € 687,08 (gele kolom in de tabel) kunnen krijgen in 2017 maar koos voor een variabel pensioen. Bij een variabel pensioen kan de uitkering stijgen maar de uitkering kan ook dalen. Een variabel pensioen is daarom niet voor iedereen geschikt.

Variabel pensioen heeft de afgelopen jaren veel meer opgeleverd dan een vast pensioen

Deze klant koos voor een variabel pensioen omdat de startuitkering hoger was dan bij een vast pensioen en eventuele dalingen van de pensioenuitkering financieel opgevangen konden worden.
De gemiddelde uitkering van het variabele pensioen over de afgelopen 6 jaar en het komende jaar 2023  bedroeg €  975,32. Deze klant ontvang in 7 jaar tijd dus gemiddeld iedere maand € 288,25 meer dan de uitkering voor een vast pensioen. In 7 jaar tijd is het verschil € 24.212,16 meer aan pensioen.

waarde variabel pensioen versus vast pensioen

In onderstaande tabel ziet u wat de rendementen en daarmee de uitkering door de jaren heen is geweest. Dit is gebaseerd op de afgelopen jaren. Uiteraard bieden deze resultaten geen garantie voor toekomstige uitkeringen.

Uitkering verloop variabel pensioen

Waarom is de pensioenuitkering in 2023 lager dan in 2022??

In 2022 is sprake van een flinke correctie op de beurs. De aandelenbeurzen staan lager onder meer door de oorlog in Oekraïne. En de rente is hard gestegen. Dat heeft invloed op de koersen van obligaties. De waarde van veel obligaties zijn lager geworden. Maar de gestegen rente heeft ook een voordeel. Voor het bepalen van de jaarlijkse pensioenuitkering wordt nu gerekend met een hogere rekenrente. En dat levert een hogere uitkering op. Toch is de uitkeoirnmg in 2023 zo’n 19,4% lager dan in 2022. Maar nog steeds is de uitkering hoger met € 919,65 dan de uitkering voor een vast pensioen van € 687,08 waarvoor de klant in 2017 had kunnen kiezen.
 

Is nu instappen op een variabel pensioen verstandig?

Dat is moeilijk te zeggen. We leven in een onrustige wereld en dat heeft effect op de beurzen. Het is moeilijk te voorspellen wat de toekomst gaat brengen. Maar feit is dat als nu een variabel pensioen aankoopt U de beleggingen goedkoper aankoopt dan in het begin van 2022. En dat is natuurlijk altijd interessant.

Ook zien we dat veel klanten de waarde van hun vrijkomend pensioen in 2022 hebben zien dalen.  Koopt men op dat moment een vast pensioen aan dan heeft men echt verlies geleden ( pleister op die wonde is de hogere rekenrente waardoor de pensioenuitkering mee valt).

Een andere optie is dan juist weer te kiezen voor een variabel pensioen. Het vrijkomende pensioenkapitaal is lager geworden door de lagere beurskoersen maar men koopt op het zelfde moment weer beleggingen voor het variabel pensioen aan tegen diezelfde lage beurskoersen.  Je steekt als het ware één op één over.

Maar het allerbelangrijkste: kies die pensioenvorm waar je je prettig bij voelt. Een variabel pensioen geeft een grote kans op hogere uitkeringen maar als je niet prettig slaapt bij het idee dat die ook een keer lager kan zijn dan is een variabel pensioen waarschijnlijk niet geschikt voor je.

ODV omzetten naar lijfrente bij overlijden DGA

Is uw partner overleden en en had hij een ODV in zijn BV?
Dan u de resterende ODV afstorten op een lijfrente

Uiteraard moet er dan voldoende geld beschikbaar zijn om de ODV te kunnen afstorten. De boekhouder van de BV kan u precies vertellen welke omvang de ODV heeft.

Lijfrentevormen
De lijfrente voor de langstlevende partner moet wel een van de drie voorgeschreven lijfrentevormen hebben. Als de partner op het moment van overlijden al vijf jaar recht op een AOW-uitkering heeft, is afstorting alleen mogelijk als de kinderen een lijfrente bedingen voor de ODV. De partner moet de ODV-uitkering dan wel kunnen missen. Bovendien moet het testament aan bepaalde eisen voldoen om de volledige afstorting door de kinderen mogelijk te maken.

Laat je niet verrassen en breng de financiële gevolgen in beeld voor de situaties van een overlijden voor en nadat de ODV ingaat.

Een aflossingsvrije hypotheek als starter

Nu de prijzen van woningen zo hoog zijn zien we steeds meer starters die een hypotheek afsluiten met daarin een aflossingsvrij deel. Waarom wordt hiervoor gekozen? In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek voor starters en ontdek je wat de voor- en nadelen zijn.

Lagere maandlasten
De prijzen van woningen schieten omhoog. Een huis kopen kost steeds meer geld. Als starter heb je dus best vaak een hoog bedrag aan hypotheek nodig. En dankzij de stijgende  hypotheekrente van dit moment betekent dit flinke maandlasten bij een volledige annuïteiten of lineaire hypotheek. Je betaalt dan immers rente en aflossing. En het bedrag dat je aan aflossing betaald is best fors. Als je dus op je maandlasten kunt besparen door een deel van de hypotheek aflossingsvrij te sluiten kan dat interessant zijn.

Einde looptijd
Aan het einde dient de aflossingsvrije hypotheek ingelost te worden. Dit kan je doen met spaar- of beleggingstegoeden of door de woning te verkopen. Als je de schuld niet in kan lossen zal je in gesprek moeten gaan met de bank. Deze zal in de meeste gevallen met een voorstel komen om de hypotheek te verlengen.

Hoeveel mag je aflossingsvrij lenen?
Misschien heb je wel gelezen dat je als starter altijd een hypotheek moet hebben waarop je aflost. Dat betekent dat je een annuïteiten of lineaire hypotheek moet afsluiten. Toch kun je gewoon een deel van je hypotheek aflossingsvrij afsluiten.

Je kunt bij de meeste banken 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij lenen.
Koop je een woning van € 400.000 dan mag je dus € 200.000 van dat bedrag aflossingsvrij lenen. Voor het restant van € 200.000 zul je dan een annuïteiten of lineaire hypotheek moet sluiten. Let op! De taxatiewaarde hierbij is zeer belangrijk.

Geen hypotheekrenteaftrek
De Belastingdienst laat je geen hypotheekrenteaftrek genieten over een aflossingsvrije hypotheek. Sinds 1 januari 2013 is het fiscaal onaantrekkelijk gemaakt om niet te kiezen voor een hypotheek die annuïtair of lineair afgelost wordt. Per saldo zal het netto maandbedrag dus hoger zijn.

Voorbeeld met berekening
We nemen de situatie van Erik (25) en Eva (23). Beide zijn klaar met hun studie, werken fulltime en hebben een vast contract.
Zij verdienen op jaarbasis respectievelijk bruto € 40.000 en € 35.000.
Zij willen een woning aankopen in Almere voor € 300.000 tegen een rente van 3,50% met een rentevaste periode van 20 jaar. De looptijd van de hypotheek is 30 jaar.
Volgens de rekentool van Moneywise betalen Erik en Eva in ieder geval 20 jaar vast € 1.347 bruto per maand wanneer zij kiezen voor een volledig annuïtaire lening. Als we uitgaan van een 50% annuïtaire en 50% aflossingsvrije hypotheek, dan is het beeld anders. Zo betalen zij
€ 674 bruto voor de annuïteitenhypotheek en € 438 aan rente voor de aflossingsvrije hypotheek. Samen komt dit uit € 1.112 bruto per maand. Maandelijks scheelt het bruto € 235 als zij ervoor kiezen om de hypotheek voor de helft aflossingsvrij te financieren.

Startershypotheek bij Moneywise
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over wat er in jouw situatie mogelijk is? Neem dan contact op met een adviseur van Moneywise.

Hypotheek voor appartement met een VvE

Als je een appartement koopt en daarvoor een hypotheek wilt regelen zul je merken dat de bank of geldverstrekker ook wil weten of er een VvE is en hoe die VvE er financieel voor staat. Wat is dat nu precies, een VvE wat betekend een VvE voor je hypotheek? Moneywise legt het je uit.

VvE

Wat is een VvE?

VvE is de afkorting voor Verenging van Eigenaars. Als eigenaar van een appartement heb je een aandeel in gebouw. En daarbij heb je het recht om een bepaald deel van dat gebouw als appartement te mogen gebruiken. Zo staat het ook in je notariële leverinsgsakte: je hebt een appartementsrecht. Als je een appartement koopt, wordt je automatisch lid van de VvE. De VvE zorgt voor het onderhoud van het gebouw, het beheer van het gebouw en ook de verkeringen van het gebouw. Een VvE heeft een reservefonds voor het onderhoud aan het gebouw. Als eigenaar van een appartement ben je automatisch lid van die VvE en moet je ook iedere maand een bijdrage betalen aan dat reservefonds.

Wat is een MJOP?

MJOP is de afkorting voor meerjarenonderhoudsplan. Dat is nodig om achterstallig onderhoud aan het pand goed te kunnen doen. Want natuurlijk schilder jij de binnenkant van je appartement als dat nodig is. Maar wie schildert de buitenkant, wie gaat dat regelen en wie gaat dat betalen? Daar beslist de VvE over en maakt daarvoor een MJOP. Het mag duidelijk zijn dat voor een goed MJOP er ook voldoende geld in de kas van de VvE moet zitten om het onderhoud daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

VvE en hypotheek

En daar komt het belang van een VvE en een hypotheek om de hoek kijken.
Banken lenen graag geld uit als je een appartement koopt. Maar ze willen er wel zeker van zijn dat het appartement niet in waarde daalt. En slecht onderhoud aan een pand is natuurlijk een reden waarom een pand juist wel in waarde daalt. Daarom stellen veel banken als voorwaarde dat er een actieve VvE is met een goed MJOP en voldoende geld in de kas om dat te kunnen uitvoeren. Het is overigens ook een wettelijk plicht sinds 2012.
Dus bij de aanvraag van je hypotheek zul je dat aan moeten leveren.
Uiteraard weten wij precies wat banken nodig hebben. Heb je hier dus vragen over, neem dan contact op met de hypotheek experts van Moneywise.nl.

Wat als er geen VvE of MJOP is?

Als er geen actieve Vve is ( we noemden dat een slapende VvE) of MJOP dat zullen sommige banken geen hypotheekofferte willen verstrekken. Er is dan voor de bank onvoldoende zekering dat noodzakelijk onderhoud aan et pand kan worden gedaan. En dat kan invloed hebben op de waarde van het onderpand. Let daarom ook goed op bij de aankoop van een appartement wat de status is van de VvE.

Hypotheek voor kleine VvE

We zien in de praktijd dat kleine VvE’s niet altijd een MJOP hebben of voldoende geld in de kas. Sommige banken zullen dan geen hypotheek willen verstrekken omdat je dan niet voldoet aan hun voorwaarden

Gelukkig weten wij bij Moneywise precies welke banken soepeler omgaan met kleinere VvE .
Zo zijn er banken die soepeler omgaan met kleinere VvE’s van maximaal vijf appartementen. De eigenaren van deze VvE’s mogen besluiten om geen geld in een reservefonds te storten. De bank accepteert  dat wanneer 80% van de eigenaren hiermee instemt.  De eigenaren moeten dan schriftelijk verklaren dat ze voldoende (spaar)geld hebben waarmee ze direct voor groot onderhoud kunnen betalen. Een andere mogelijkheid is dat de bank een bankgarantie afgeeft aan de VvE.

Een actieve VvE is altijd een vereiste

Wel is het altijd een voorwaarde dat er sprake is van een actieve VvE, óf als de VvE in oprichting is omdat het pand wordt gesplitst. In beide situaties moet uit het taxatierapport blijken dat de bouwkundige staat ‘voldoende’ of ‘goed’ is. Ook hier zijn er banken die daar soepeler mee omgaan: deze voorwaarde vervalt als uit een onderhoudsplan én een bouwkundig rapport blijkt dat het reservefonds groot genoeg is om alle kosten van het achterstallig onderhoud te betalen.

Wat is het verschil tussen een vast pensioen, hoog-laag pensioen en variabel pensioen?

Steeds meer mensen hebben een beschikbare premieregeling. Dit is een pensioenregeling bij een verzekeraar waarvoor je op pensioendatum zelf je pensioenkapitaal moet omzetten in een levenslange pensioenuitkering. Maar hoe doe je dat en welke keuzes heb je? In dit artikel lees je er meer over en vertellen we hoe je het maximale uit je pensioen kan halen.

pensioen vergelijken

De basis regels om zoveel mogelijk uit je pensioen te halen

Een aantal zaken zijn belangrijk om te weten. Daarbij maakt het niet uit of je uiteindelijk voor een vast, hoog-laag of variabel pensioen kiest.

 1. Ga shoppen met je pensioenkapitaal. Je hoeft het pensioen niet aan te kopen bij de verzekeraar waar het vrijkomt. Je mag het pensioen onderbrengen bij de verzekeraar die jou de hoogste uitkering geeft. Gebruik daarvoor de handige tool: pensioenen vergelijken.
 2. Heb je meerdere pensioenpolissen die vrijkomen?  Voeg deze dan samen. Dat geeft je overzicht omdat je maar één uitkering krijgt en het scheelt je vooral kosten. Bij iedere polis brengen verzekeraars kosten in rekening.
 3. Onderzoek goed welke pensioenvorm het beste bij je past. Er zit een groot verschil in de uitkering voor een vast pensioen of een variabel pensioen. En het hoog-laag pensioen kan ook een erg aantrekkelijke vorm zijn. Maar voor alle opties geldt, onderzoek goed welke pensioenuitkering het beste bij je situatie past

 1. Waarom een vast pensioen?

De meest gekozen pensioenuitkering is nog steeds het vaste pensioen. Je totale pensioenkapitaal wordt dan op pensioendatum omgezet in een uitkering die de rest van je leven niet verandert. Alleen is die uitkering op dit moment erg laag. Dat komt door de lage rente van dit moment.
Het is dus  een slecht moment om je pensioen aan te kopen met een vaste uitkering. Veel mensen kiezen voor een vast pensioen omdat ze simpelweg niet goed geïnformeerd worden over de andere mogelijkheden die ze hebben.

Voordeel van vast pensioen

 • Zekerheid: je weet voor de rest van je leven hoe hoog de pensioenuitkering is en die verandert nooit.

Nadeel van vast pensioen

 • Op dit moment is de uitkering voor een vast pensioen heel laag door de lage rekenrente. De uitkering gaat nooit meer omhoog.
 • Je moet heel oud worden om te kunnen profiteren van je gehele pensioenkapitaal (ongeveer 92 jaar).

Rekenvoorbeeld vast pensioen:

Een pensioenkapitaal van € 100.000 voor een man van 67 en vrouw van 65 levert op dit moment (april 2021) ongeveer € 325 per maand op.  Na 20 jaar heb je dan € 78.000 ontvangen van je ingelegde € 100.000.

Kies je voor een pensioen zonder partnerpensioen dan stijgt de uitkering naar € 394 per maand. Na 20 jaar heb je dan € 94.560 ontvangen.

Vergelijk  zelf alle pensioenverzekeraars voor de hoogste uitkering

2. Waarom een hoog-laag pensioen

Bij een hoog-laag pensioen kun je de eerste jaren een hogere uitkering krijgen. Daarna daalt deze en blijft de uitkering de rest van je leven gelijk. Je kunt kiezen voor een hoge uitkering gedurende 5 of 10 jaar. De verhouding tussen de hoge en lage uitkering is 100:75.
Net als een vast pensioen wordt de hoogte van de uitkering bepaald door de rekenrente die op dat moment geld. En die rente is nu erg laag. Daarom is de uitkering op een hoog-laag pensioen nu ook aan de lage kant. Toch is er een belangrijk verschil met de vaste uitkering: je kunt nu in je ‘jonge’ pensioenjaren een hogere uitkering ontvangen. In die jaren zijn mensen vaak actiever en willen dan meer besteden.
Een andere goede reden om een hoog-laag pensioen te kiezen is wanneer je partner jonger is en nog geen AOW uitkering ontvangt. Door te kiezen voor een hoog-laag uitkering kan je dat voor een deel opvangen.
De laatste reden om te kiezen voor een hoog-laag pensioen is dat je waarschijnlijk meer geld van je pensioenpot ‘binnen haalt’. Een uitkering van 10 jaar hoog en 10 jaar laag levert in die 20 jaar meer  op dan een vast pensioen.

Voordelen van een hoog -laag pensioen

 • Je kunt je pensioen afstemmen op je persoonlijke situatie.
 • Grote kans dat je meer van je pensioengeld ontvangt gedurende je leven

Nadelen van een hoog-laag pensioen

 • Je pensioenuitkering is nog steeds afhankelijk van de lage rekenrente.
 • Je moet rekening houden met een lagere uitkering op het afgesproken moment.
 • Als je heel oud wordt had je achteraf misschien meer pensioen in totaal ontvangen als je had gekozen voor een vast pensioen. Dat hangt dus af van het moment waarop je komt te overlijden.

Rekenvoorbeeld hoog-laag pensioen

Een pensioenkapitaal van € 100.000 levert op dit moment ( april 2021) de eerste 10 jaar een uitkering op van ongeveer € 390 per maand op.
Na 10 jaar daalt de uitkering naar € 290.
Na 20 jaar heb je dan € 81.600 ontvangen.

Kies je voor een pensioen zonder partnerpensioen dan is de uitkering de eerste 10 jaar € 454.
Na 10 jaar daalt de uitkering naar € 341.
Na 20 jaar heb je dan € 95.400 ontvangen.

3. Waarom een variabel pensioen?

Bij een variabel pensioen koop je niet in één keer met je hele vrijkomende pensioenkapitaal een pensioenuitkering aan, maar alleen voor het eerste jaar. De rest van het pensioenkapitaal wordt dan belegd.
De startuitkering van een variabel pensioen is zo’n 15 tot 20% hoger dan van een vast pensioen. Ieder jaar wordt je pensioenuitkering opnieuw berekend. Als er meer rendement wordt gemaakt dan verwacht, stijgt je pensioenuitkering. Is het rendement lager dan daalt je pensioenuitkering. Klinkt misschien simpel maar variabel pensioen is ingewikkelder dan je wellicht denkt. Lees daarom altijd ons gratis Ebook over variabel pensioen. Daar staat alles in dat je moet weten om te bepalen of variabel pensioen bij je past.

Voordelen van variabel pensioen

 • Vijftien tot twintig procent hogere pensioenuitkering
 • Goed af te stemmen op je persoonlijke situatie
 • keuze uit 5 verschillende verzekeraars
 • verzekeraar is verantwoordelijk voor de beleggingen

Nadelen van variabel pensioen

 • Je pensioenuitkering kan ook dalen en in het ergste geval lager zijn dan de uitkering van een vast pensioen.
 • ingewikkelder dan vast pensioen of hoog-laag pensioen
 • Variabel pensioen past niet goed bij je als je geen wisselend pensioeninkomen wenst.

Rekenvoorbeeld variabel pensioen

Bij een pensioenkapitaal van € 100.000 is de startuitkering bij Aegon € 451 per maand. Als de uitkering altijd rond dit bedrag blijft, ontvang je dus veel meer pensioen dan bij een vast pensioen.

ABN AMRO, Allianz, ASR  en NN komen iets lager uit maar dat komt omdat deze verzekeraars veel minder offensief beleggen dan Aegon. Je loopt dus minder risico. Omdat iedere verzekeraar andere uitgangspunten hanteert, is variabel pensioen op basis van cijfers moeilijk vergelijkbaar. Maar omdat de producten zo verschillend zijn, is er voor iedere klant wel een product dat het beste past in zijn situatie.

Vergelijk zelf variabel pensioen op Moneywise en lees het ebook over variabel pensioen

Variabel Pensioen te spannend? Combineer het met een vast pensioen

Twijfel je over een variabel pensioen omdat je eigenlijk niet te veel risico wil lopen met je pensioenuitkering? Dan is het goed om te weten dat je variabel pensioen op basis van van beleggen kunt combineren met een vast pensioen. En dat kan in één product. Zo heb je een mooie combinatie tussen meer pensioen op basis van beleggen en een vast en zeker pensioen.
Hier kun je meer lezen wanneer variabel pensioen wel of niet geschikt voor je is.

variabel pensioen

Sinds een paar jaar is het mogelijk om te kiezen voor een vast of een variabel pensioen. Bij een vast pensioen wordt je hele pensioenkapitaal in één keer omgezet in een vaste uitkering voor de rest van je leven. Deze pensioenvorm geeft zekerheid. De uitkering kan nooit lager worden. De rest van je leven blijft de uitkering gelijk. Maar helaas is er op dit moment nog een andere zekerheid en dat is de zekerheid dat je op het slechtste moment ooit je pensioen hebt aangekocht tegen de laagste rente ooit. Je krijgt dus een lage uitkering

Variabel pensioen als alternatief voor vast pensioen

Het alternatief is een variabel pensioen, ook wel genoemd pensioen doorbeleggen. Hierbij wordt er alleen voor het eerste jaar een uitkering bepaalt. Na een jaar wordt er gekeken hoeveel rendement er is gemaakt op je beleggen en wat de nieuwe uitkering gaat worden. Je uitkering kan omhoog maar ook omlaag gaan. De startuitkering van een variabel pensioen kan wel 25% per jaar hoger zijn dan bij een vast pensioen. Een variabel pensioen kan honderden euro’s meer pensioen per maand opleveren. Maar als het rendement tegenvalt, kan het pensioen ook lager worden. In het slechtste scenario zelfs lager dan bij een vast pensioen.

Wil je weten hoe groot de verschillen zijn tussen vast en variabel pensioen vergelijk dan alle pensioenuitkeringen op moneywise.nl.

Welke verzekeraars bieden een combinatie vast en Variabel Pensioen?

Er zijn op dit moment 5 verzekeraars die een variabel pensioen aanbieden: Aegon, ABN AMRO, ASR, Allianz en Nationale Nederlanden.
Bij Allianz en Nationale Nederlanden is het mogelijk om een deel van het pensioenkapitaal vast te zetten en een deel te laten uitkeren op basis van beleggen. Dat is een interessante optie als je aan de ene kant een hogere pensioenuitkering maar tegelijkertijd meer zekerheid over je pensioenuitkering wil. Het mag duidelijk zijn dat hoe minder er belegd wordt, hoe zekerder de pensioenuitkering wordt. Een eenmaal gekozen verhouding kan niet meer aangepast worden.

Het variabele pensioen van Allianz

Bij Allianz kun je zelf bepalen hoe je het pensioenkapitaal wil verdelen tussen vast en variabel. Allianz heeft de volgende varianten:

 • 100% beleggen
 • 75% beleggen en 25% vast
 • 50% beleggen en 50% vast
 • 25% beleggen en 75% vast

Het variabele pensioen van Nationale Nederlanden

Bij Nationale Nederlanden is er altijd een deel dat verplicht in vast pensioen wordt gestald. NN kent de volgende varianten:

 • 60% beleggen en 40% vast
 • 45% beleggen en 55% vast
 • 30% beleggen en 70% vast
 • 15% beleggen en 85% vastNationale Nederlanden kiest bewust voor een verplichte combinatie van vast pensioen en variabel pensioen.

Het voordeel van een combinatie tussen vast en variabel pensioen

 • Je kunt uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke wensen en situatie.
 • Je kunt zelf kiezen hoeveel zekerheid of risico u wilt lopen.
 • Je krijgt één uitkering van één verzekeraar.
 • Je betaalt maar één keer poliskosten.

  Wil je alles weten over variabel pensioen?

Download dan onze gratis Ebook over variabel pensioen. Of bel gewoon en stel je vraag telefonisch: 085 7607600. We helpen je graag!

Hoe wordt de uitkering van een variabel pensioen bepaald?

Als u nu een vrijvallende pensioenpolis heeft waar u een levenslange pensioenuitkering voor aan moet kopen, heeft u last van de lage rekenrente. Door die lage rente is uw levenslange uitkering laag. Als u kiest voor een variabel pensioen is de uitkering een stuk hoger, maar wordt de uitkering wel ieder jaar aangepast. In dit artikel legen we uit hoe uw jaarlijkse pensioen wordt aangepast.

variabel pensioen

Bij een variabel pensioen start u met een hogere uitkering dan bij een vast pensioen. Dat komt omdat een vast pensioen wordt gebaseerd op de rekenrente. Die rekenrente op het moment van afsluiten bepaalt de hoogte van het pensioen voor de rest van uw leven.

Bij een variabel pensioen is de hoogte van uw uitkering afhankelijk van uw beleggingen. Ieder jaar bepaalt de verzekeraar de hoogte van uw pensioenuitkering voor het volgende jaar. Maar uw uitkering is afhankelijk van meer variabelen.

De hoogte van uw jaarlijkse pensioenuitkering is afhankelijk van de volgende factoren:

– Het dalingspercentage
– Het behaalde beleggingsrendement
– De rekenrente op dat moment
– De levensverwachting
– De levenbonus
– De kosten
– De spreiding door de jaren

Ingewikkelde berekening

De jaarlijkse berekening van uw variabele pensioen is ingewikkelder dan menigeen denkt. Het rendement is belangrijk maar er zijn dus veel meer factoren waar de verzekeraars mee rekenen. Het is voor u als consument en voor adviseurs niet exact na te rekenen. Een aantal van de hierboven genoemde factoren zijn niet inzichtelijk. Zo heeft iedere verzekeraar zijn eigen mening over de levensverwachting. Ook de levenbonus verschilt per verzekeraar. Verder heeft iedere verzekeraar een andere kostenstructuur en uiteraard verschilt het rendement per verzekeraar.

Streng toezicht door AFM en  DNB

Het is goed om te weten dat de AFM en DNB als toezichthouders erg streng zijn en deze producten goed controleren. Het is eigenlijk voor het eerst dat de toezichthouders zo meekijken en invloed hebben op de ontwikkeling van een pensioenproduct. Dat is een goede zaak, want het gaat hier om een levenslang pensioen waarbij je als consument op moet kunnen vertrouwen op de berekeningen en het product.

Hoe wordt de uitkering van variabel pensioen nu precies bepaald?

De jaarlijkse uitkering is afhankelijk van de eerder genoemde factoren.
We adviseren u om de tekst hieronder goed door te lezen. Zo krijgt u een goed beeld van de werkwijze van het variabele pensioen en de berekening van uw jaarlijkse pensioenuitkering.

Het dalingspercentage bij een variabel pensioen

In de offertes van verzekeraars komt u de term dalingspercentage of dalend pensioen tegen. Het is goed om dat als eerste uit te leggen.
De uitkering van een variabel pensioen is hoger dan van een vast pensioen. Er wordt gerekend met een fictief verhoogde rekenrente om u een hogere uitkering te kunnen geven. Die verhoging verschilt per verzekeraar en ligt tussen de 1,3% en 2%. Een verzekeraar mag binnen een bandbreedte zelf bepalen met welk percentage uw pensioenuitkering wordt verhoogd.
Men noemt dat het dalingspercentage. Een hoger dalingspercentage zorgt voor een hogere startuitkering maar kan ook een groter risico met zich mee brengen dat het rendement in de praktijk niet gehaald wordt waardoor de uitkering daalt Maar omdat uw pensioenkapitaal belegd wordt, is de verwachting dat er voldoende rendement gemaakt wordt om die hogere uitkering wel vol te houden.

Beleggingsrendement

Eén van de meest gestelde vragen is: Met welk rendement wordt er gerekend?
De verzekeraars die variabel pensioen aanbieden mogen niet zelf bepalen met welke prognoserendementen ze dit uitrekenen.
De Nederlandsche Bank schrijft voor dat verzekeraars gebruik moeten maken van het Uniform Reken Scenario. Afhankelijk van de fondsen waarin men belegt, moet men verplicht rekenen met voorgeschreven rendementen. Dit scenario bestaat uit 2.000 berekeningen en wordt door DNB regelmatig aangepast om actueel te blijven.
Het mag duidelijk zijn dat hoe meer rendement een verzekeraar maakt, hoe hoger uw uitkering gaat worden. Maar om een hoger rendement te halen moet men risicovoller beleggen.

Bij de variabel pensioenproducten heeft u zelf geen invloed op de beleggingen. De verzekeraar bepaalt waarin belegd wordt. Dat is bij wet bepaald. U heeft wel invloed op het risico dat uw wilt lopen. Dat doet u door goed te kijken naar de producten. U krijgt een goede indicatie van het risico dat u loopt met de door de AFM ontwikkelde risicometer. Hoe meer de verzekeraar belegt, in aandelen, hoe hoger uw pensioen kan zijn maar ook hoe hoger uw risico is. Dit wordt weergegeven in een goed weer, verwacht weer en slecht weer scenario.

Rekenrente

Anders dan u wellicht verwacht, heeft de rekenrente wel invloed op de hoogte van uw jaarlijkse pensioenuitkering. De verzekeraar is namelijk verplicht om ieder jaar uw uitkering op nieuw te berekenen. Daarbij gaat men uit van de rekenrente van dat moment. Daarbovenop komt het dalingspercentage. Samen is dat dus de verhoogde rekenrente. Op basis van de verhoogde rekenrente en het pensioenkapitaal van dat moment wordt de nieuwe uitkering voor dat jaar berekend.
Als de rekenrente daalt, kan uw uitkering ook dalen. Ook als u een positief beleggingsresultaat heeft behaald op uw pensioenkapitaal. Als de rekenrente stijgt, is dat goed nieuws voor de hoogte van uw uitkering.

Levensverwachting

Als we allemaal ouder worden dan moet ons pensioen langer uitgekeerd worden. Stijgt de levensverwachting dan heeft dat negatieve invloed op de uitkering. Maar de gemiddelde leeftijd stijgt heel langzaam en in kleine stapjes. Een stijging van de levensverwachting betekent in de meeste gevallen enkele euro’s verschil in de bruto maanduitkering.

Levenbonus

Als een verzekerde van een pensioenpolis overlijdt dan vervalt het pensioenkapitaal aan de verzekeraar. Hierdoor kunnen verzekeraars waarde toevoegen aan de polissen van klanten die nog wel in leven zijn. Hou ouder u wordt, des te hoger die levensbonus zal worden.

De kosten

Om uw pensioenuitkering levenslang uit te voeren moet de verzekeraar ook de jaarlijkse kosten (administratie- en beleggingskosten ) terugverdienen als rendement op de beleggingen. De beleggingskosten en administratiekosten liggen onder een half procent per jaar en vallen in dat opzicht dus mee.

Spreiding over meerdere jaren

Een aantal verzekeraars hebben in hun variabel pensioen een spreiding opgenomen. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse verandering in beleggingsrendement, rente en sterfteresultaat over 3 of 4 jaar uitgesmeerd wordt. Daardoor wordt het effect van jaarlijkse schokken in deze factoren op de hoogte van uw pensioen beperkt en houdt u een stabielere uitkering.

Voorbeeld jaarlijkse herrekening uitkering

Erik heeft een pensioenkapitaal van € 100.000 en start op 1 januari 2000.
De uitkering voor het eerste jaar bedraagt € 500 per maand.

Op 1 januari van het volgende jaar wordt zijn variabele pensioenuitkering weer opnieuw berekend. Het verhaal ziet er als volgt uit:

voorbeeld pensioen

Erik heeft dus 12 maanden lang € 500 per maand ontvangen en door het goede rendement is na 1 jaar zijn pensioenkapitaal hoger dan toen hij begon. Er zit € 3.100 meer in zijn polis.

Meer pensioenkapitaal maar toch een lagere pensioenuitkering

Erik ontvangt van de verzekeraar een opgave van zijn nieuwe maandbedrag voor het komende jaar. Zijn uitkering wordt echter verlaagd van € 500 per maand naar € 490 per maand.
Verbaasd vraagt hij om meer informatie over deze berekening. Er is meer pensioenkapitaal, dan moet de uitkering toch omhoog gaan?
Wat blijkt: De rekenrente is op 01-01-2021 lager dan op 01-01-2020.

Lagere rekenrente

Op 01-01-2020 kon Erik met € 100.000 pensioenkapitaal een uitkering aankopen van € 500 per maand. Die was gebaseerd op een rekenrente van  0,2%. en het dalingspercentage van 1,5%.
Op 01-01-2021 is de rekenrente lager. Sterker nog hij is negatief: -0,3%. Ondanks dat de verzekeraar zijn rekenrente ook in 2021 verhoogt met het dalingspercentage van 1,5%  kan Erik toch met € 103.100 in 2021 iets minder pensioen aankopen, namelijk € 490 per maand.

Hogere rekenrente: meer pensioen

Als de rekenrente omhoog was gegaan had Erik het voordeel van én een hogere rekenrente én meer pensioenkapitaal. In dat geval zou zijn uitkering waarschijnlijk flink omhoog zijn gegaan.
Aangezien de rente nu laag staat, is er de komende jaren dus een kans dat de rente stijgt en Erik gaat profiteren van een hoger variabel pensioen.

Hoe werkt een overbruggingshypotheek?

Hoe kun je gebruik maken van de overwaarde van je eigen huis als deze nog niet verkocht is. Kun je dan een overbruggingshypotheek krijgen? In dit artikel lees je hoe je gebruik kunt maken van de overwaarde en welke spelregels er gelden. Het is ingewikkelder dan je denkt.

overbruggingshypotheek

De spelregels van een overbruggingshypotheek

Soms ziet het rekensommetje voor de koop van een nieuwe woning er op een papier heel simpel uit. Ik zal een voorbeeld geven.

Erik heeft een huis dat hij kan verkopen voor rond de € 500.000. Daar zit een hypotheek op van € 350.000. Erik heeft dus een overwaarde van
€ 150.000.
Erik wil een nieuwbouwhuis kopen. De totale bouwkosten zijn € 600.000. Met de overwaarde van € 150.000 heeft hij dus een hypotheek van € 450.000 nodig. Op zijn inkomen kan hij dat lenen. Daarnaast heeft Erik € 25.000 spaargeld. Dus hij kan de notariskosten en advieskosten uit eigen zak betalen. Omdat het nieuwbouw is, hoeft hij geen overdrachtsbelasting te betalen. Op papier lijkt deze hypotheek dus mogelijk.

Nu de praktijk:
Erik moet zijn woning nog verkopen. Omdat de nieuwbouwwoning pas over 14 maanden klaar is, staat zijn huis nog niet in de verkoop. Omdat de verkoopwaarde nu nog bekend is, zal de bank voorzichtig zijn met het verstrekken van een overbruggingshypotheek. De bank rekent voor het bepalen van de overwaarde niet met een verwachte verkoopprijs van € 500.000 maar 90% van dat bedrag. Dus € 450.000. Daar gaat Erik zijn lopende hypotheek  van € 350.000 vanaf. De overbruggingshypotheek die Erik kan krijgen is dus geen € 150.000 maar € 100.000.

Eigen middelen voor dubbele woonlasten

Daarnaast heeft Erik gedurende de bouw van zijn huis 2 hypotheken. Die van zijn bestaande woning en die van zijn nieuwebouwwoning. De maandlasten van zijn nieuwbouwhypotheek zijn in het begin nog niet zo hoog. Maar iedere keer als het huis verder wordt afgebouwd en de aannemer betaald moet worden stijgt de maandlast daarvan. In de laatste paar maanden dat het huis bijna af is moet Erik dus beide maandlasten kunnen betalen. En dat kan niet op basis van zijn inkomen. Dus wil de ban k zien dat er voldoende spaargeld is om dat te kunnen. Laten we zeggen dat er € 15.000 nodig is voor de dubbele woonlasten.

Nu ontstaat er een probleem: want Erik komt al € 50.000 te kort aan overwaarde. Dat geld komt natuurlijk wel, maar pas als Erik zijn huis daadwerkelijk verkocht heeft bij de notaris maar dat is pas nadat zijn nieuwbouwhuis klaar is. En Erik moet ook € 15.000 spaargeld over hebben voor dubbele woonlasten. Dat geld moet gewoon voor het verkrijgen van de bindende hypotheekofferte aantoonbaar aanwezig zijn. Anders geeft de bank geen bindende offerte af!

Erik heeft een mooi bedrag aan spaargeld: €25.000. Daar gaat ongeveer € 3.000 vanaf voor notaris en advies. Hij kan dus maar € 22.000 aantonen. Terwijl hij € 50.000 plus € 15.000 is € 65.000 aan spaargeld aan moet tonen. Dat heeft hij niet en de bank zal deze hypotheek dus niet goedkeuren.

Er zijn oplossingen:
Gelukkig schakelt Erik een hypotheekadviseur van Moneywise in. Die zorgt voor een passende oplossing. De hypotheek wordt door Moneywise geoptimaliseerd. Erik kan nu een meer lenen. Tegelijkertijd zorgen we voor een extra bouwrentedepot waar de rente van de nieuwbouwwoning uit betaald wordt. Op die manier heeft Erik geen dubbele woonlasten voor de te betalen rente tijdens de bouw. Hij hoeft dus ook geen extra eigen geld nodig om aan te tonen voor dubbele woonlasten.
Erik begint nu met een hogere hypotheek dan hij in eerste instantie bedacht had. Maar zodra hij zijn eigen huis echt verkocht heeft, kan hij dat geld gebruiken om de nieuwe hypotheek te verlagen.
Op die manier heeft hij het probleem van eigen geld, overbruggingshypotheek en dubbele woonlasten opgelost.

Het is maar een voorbeeld, maar wel een voorbeeld zoals we het vaak tegenkomen. Klanten die op papier ‘goed zijn voor hun geld’ maar waarbij we door de regeltjes van banken nog wel eens hard moeten werken om de zaak rond te krijgen.
Maar dat is waar je een hypotheekadviseur van Moneywise voor inhuurt. We weten wat kan en wat niet kan, we zoeken naar goede oplossingen die passen in jouw situatie. en we weten bij welke banken we terecht kunnen voor dit soort gevallen. Banken hebben namelijk allemaal eigen spelregels, zo zijn er banken waar je meer kan lenen dan voor een overbruggingshypotheek maar er zijn ook banken die geen overbruggingshypotheek aanbieden als je huis nog niet is verkocht. We weten bij welke bank je meer en minder kan lenen en we weten hoe banken omgaan met het aantonen van dubbele woonlasten. al die zaken samen bepalen of een hypotheek soms wel of niet door kan gaan.

Wanneer is een variabel pensioen geschikt voor mij?

Als u kiest voor een variabel pensioen ,heeft u net als bij een normale pensioenuitkering een levenslange pensioenuitkering. Maar de hoogte van de uitkering kan wel ieder jaar veranderen. De hoogte van uw pensioen uitkering is namelijk afhankelijk van het rendement dat u maakt op de beleggingen. Daarmee is een variabele pensioen niet voor iedereen geschikt.

In dit artikel leest u wanneer variabel pensioen wel of niet geschikt voor u is.
En als u wil weten hoe hoog de uitkering van een vast of variabel pensioen is dan kunt u dat op moneywise.nl berekenen en de offertes vergelijken en online aanvragen,

variabel pensioen

Variabel pensioen is geschikt voor u als:

  • U een hogere pensioenuitkering wenst. Maar u moet zich ook realiseren dat er een kans is dat de uitkering lager wordt.
  • U er geen probleem mee heeft als u iedere jaar een ander bedrag (hoger of lager) aan pensioenuitkering ontvangt.
  • U niet in de problemen komt als uw pensioenuitkering 1 of meerdere jaren lager is.
  • U heeft andere middelen om een eventueel lager pensioen op te vangen.
  • Uw partner ook een variabele pensioenuitkering wenst, mocht u komen te overlijden.

Variabel pensioen is niet geschikt voor u als

   • U geen wisselend pensioen inkomen wenst.
   • U slecht slaapt als aandelen beurzen dalen of stijgen.
   • U een vast pensioeninkomen nodig heeft voor uw levensonderhoud.

De hoogte van uw variabel pensioen wordt door een aantal factoren bepaald:

 • Het rendement op uw beleggingen.
 • De levensverwachting, als de gemiddelde levensverwachting stijgt moet er langer worden uitgekeerd waardoor pensioenuitkering lager worden.
 • Het sterfteresultaat. Jaarlijks wordt het pensioenkapitaal verhoogd met het pensioenkapitaal van overleden klanten.
 • De kosten van de verzekeraar en de beleggingskostenWilt u precies weten hoe de variabele pensioenuitkering ieder jaar bereikt worden dan kunt u het artikel over berekenen variabele uitkering lezen

Wat is de looptijdrente?

Een hypotheek met een zo laag mogelijke rente, wie wil dat nu niet? Even extra opletten wanneer je je hypotheek afsluit kan je later in de looptijd veel schelen in de maandlast! Dat zit hem vooral in de eventuele looptijd rente van je hypotheek. Maar wat is looptijdrente?

shutterstock_1241911273

 Wat is looptijdrente?

De gemiddelde rente die je betaalt over de gehele looptijd van je hypotheek, wordt de looptijdrente genoemd. Bij het aflossen van je hypotheekschuld kom je na verloop van tijd in een lagere risicoklasse terecht, waardoor de rente die je moet betalen lager kan worden. Hoe meer je aflost, hoe lager je hypotheekrente wordt die je moet betalen.

Bij welke hypotheekvormen speelt looptijdrente een rol?

Looptijdrente zie je vooral terug bij lineaire en annuïtaire hypotheken. Dat zijn immers de hypotheken waar je op aflost. Iedere keer dat je aflost verlaagt de schuld ten opzicht van de waarde van de woning.

Bij een NHG hypotheek speelt looptijd rente geen rol

De rente op een hypotheek die valt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is al de laagste rente die een bank rekent. Daarom gaat de rente op een NHG hypotheek niet naar beneden als je aflost.

Welke banken bieden de looptijdrente aan?

In de hypotheekrente vergelijker van Moneywise kun je naast de rente van alle banken ook de voorwaarden vergelijken. Daarbij wordt ook de looptijdrente vergelijken en kun je zien welke bank looptijdrente aanbiedt.