Doelen van een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af met een bepaald doel zoals:

  • om (gedeeltelijke) de hypotheek te kunnen aflossen. Zo kunnen nabestaanden in de woning blijven,
  • om je partner goed achter te laten. Dit is een soort nabestaandenvoorziening,
  • om een lening na overlijden direct af te kunnen lossen,
  • zodat je nabestaande de huurkosten kan blijven voldoen.

Type dekking en het verzekeringsdoel
Bij bepaalde doelen sluiten bepaalde dekkingsvormen van een overlijdensrisicoverzekering uitstekend aan.

    • Heb je als doel je nabestaande(n) goed achter te laten, dan is de Gelijkblijvende dekking het meest aansluitend. De hoogte van de uitkering bij het overlijden van de verzekerde is altijd hetzelfde. Na het verstrijken van de gehele looptijd wordt er niets meer uitgekeerd.
    • Heb je een lening afgesloten bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto, dan wordt je verplicht vaste bedragen op die lening af te lossen. Wil je ervoor zorgen dat bij overlijden de resterende schuld in 1x afgelost wordt, dan sluit de Lineair Dalende dekking het meeste aan. De hoogte van de uitkering neemt ieder jaar met hetzelfde bedrag af en daalt dus gelijkmatig. Na het verstrijken van de gehele looptijd wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd.
  • Bij veel hypotheken wordt je verplicht gesteld (gedeeltelijk) af te lossen. Hiervoor moet je een spaarvorm regelen. Je bouwt dus langzaam op naar een bepaald bedrag wat voor de aflossing gebruikt wordt. Kom je tijdens die opbouwperiode te overlijden, dan zit je nabestaande mogelijk met een probleem. De Annuitair Dalende dekking biedt dan de meest aansluitende dekking. De hoogte van de uitkering is aan het eind van de looptijd lager dan in het begin. Het bij overlijden uit te keren bedrag neemt aan het begin van de looptijd beperkt af en daalt later veel sterker. De daling is dus met een bocht naar beneden. Je kiest zelf het annuiteitspercentage. Hoe hoger het percentage des te minder snel de waarde daalt. Na het verstrijken van de gehele looptijd wordt er niets meer uitgekeerd.

Afdekken alimentatie

Je bent gescheiden en ontvangt maandelijks een alimentatie. De alimentatie uitkering wordt betaald zolang de alimentatiebetaler in leven is. Overlijdt diegene, dan stopt je recht op alimentatiebetaling. Maar mogelijk ben je mede afhankelijk van die betaling. Wil je dit risico afdekken, dan is een overlijdensrisicoverzekering een relatief goedkope oplossing.

Als ontvanger van de alimentatie verzeker je het leven van de alimentatiebetaler. Je moet dan wel zelf de premie maandelijks betalen. Jij bent dan de verzekeringnemer, de ex partner de verzekerde. Jij tekent de aanvraag van de verzekering, je ex vult een gezondheidsverklaring in. Komt je ex partner te overlijden, dan wordt het verzekerde bedrag vrij van erfbelasting aan jou uitbetaald.

Omdat de alimentatie vaak gedurende een bepaald aantal jaren wordt betaald, moet je de looptijd van de verzekering daarop aanpassen. Iedere maand krijg je een vaste uitkering, wat betekent dat je aanspraak op de totale alimentatie in de loop der jaren afloopt. Het is wellicht verstandig dan te kiezen voor de dalende risicoverzekering. Een dalende overlijdensverzekering heeft een lagere premie dan een gelijkblijvende dekking.

Militair en overlijdensriscoverzekering

Als militair loop je een groter risico op overlijden dan een gewone burger, omdat je kan worden uitgezonden naar een oorlogsgebied.
Dit kan problemen opleveren als je een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten.
En dat is zeker het geval als je deze verzekering moet afsluiten voor een hypotheek. Al stellen steeds minder banken een overlijdensrisicoverzekering  verplicht, het is in veel gevallen wel verstandig er eentje af te sluiten

shutterstock_630952934

Het ministerie van defensie heeft dit probleem lang geleden al onderkend en een overeenkomst met verzekeraars afgesloten. Defensie neemt een deel van het risico over van de verzekeraar. Hierdoor zijn er veel meer verzekeraars waar je als militair een overlijdensrisicoverzekering kan afsluiten.

Voorwaarde is dat de verzekering verpand is

Er is wel een hele duidelijk voorwaarde. De overlijdensrisicoverzekering moet verpand zijn aan de bank waar de hypotheek gesloten wordt. En het verzekerd bedrag mag niet meer zijn dan € 400.000.

Wil je als militair een levensverzekering afsluiten die niet verpand is?

Dat kan bij de meeste verzekeraars gewoon. Je moet je wel realiseren dat er geen dekking is wanneer je als militair deelneemt aan oorlogshandelingen of wordt uitgezonden naar het buitenland.

Wil je weten wat de premie is voor een overlijdensrisicoverzekering snel via onze site een berekening maken. Neem wel even contact met ons op, dan kunnen we uitzoeken wat de spelregels bij die betreffende verzekeraar is.

Mijn pensioen wordt zomaar afgekocht. Mag dat?

Vanaf 2007 mag een zogenaamd kleine pensioen door een pensioenuitvoerder of pensioenverzekeraar worden afgekocht. Een klein pensioen is een pensioen met een jaarlijkse uitkering die lager is dan € 474,11 (2018).

Is afkoop van een klein pensioen verstandig?
Dat hangt natuurlijk van uw situatie af. Op zich is het natuurlijk aantrekkelijk om in een keer een bedrag te ontvangen in plaats van een kleine uitkering verdeeld over meerdere jaren.

U ontvangt het bedrag in een keer en heeft daardoor in dat jaar een hoger inkomen. Het kan zijn dat u net in een hoger belastingtarief valt.

Een klein pensioen afkopen kan gevolgen hebben voor uw toeslagen. Bijvoorbeeld uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Uw inkomen stijgt namelijk doordat u een bedrag ontvangt en dat kan betekenen dat u minder toeslag krijgt of toeslagen terug moet betalen.

Ontvangt u een WW-, WAO- of WIA-uitkering ontvangen zijn er geen nadelige gevolgen. Heeft u een bijstandsuitkering, dan moet u contact opnemen met uw gemeente.

 

 

 

Een levenslange pensioen uitkering aankopen

Als uw pensioenpolis vrijkomt dan moet u de opgebouwde waarde levenslang laten uitkeren. U mag zelf weten bij welke verzekeraar u uw pensioen onderbrengt. Een pensioenuitkering is altijd een levenslange uitkering.

shutterstock_165452243

Nabestaandenpensioen
Heeft u ook een partner en heeft u partnerpensioen opgebouwd? Dan krijgt uw partner indien u overlijdt 70% van de uitkeringen zolang zij of hij leeft. De uitkeringen starten direct nadat u uw pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Shoppen met pensioen loont
U bent niet verplicht om het pensioen aan te kopen bij de verzekeraar waar het pensioen is opgebouwd. U mag het pensioen ook onderbrengen bij een andere verzekeraar. Dit kan tot honderden euro’s per jaar schelen.
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de rentestand op het moment van het aanvragen van de levenslange uitkering. De verschillen tussen verzekeraars kunnen groot zijn.
Hier kunt u pensioenverzekeraars vergelijken.

Lage rentestanden geven lage pensioenuitkeringen
De rekenrente staat momenteel erg laag. Dit is nadelig voor de pensioenuitkering, omdat die daardoor ook lager uitvalt.

Er zijn 2 mogelijkheden om toch een hoger pensioen te ontvangen:
1. Pensioen doorbeleggen / variabel pensioen;
2. Hoog / laag pensioen;

Variabel pensioen, ook wel pensioen doorbeleggen
Vanwege de lage rentestanden is het wettelijk mogelijk gemaakt om na pensioendatum door te beleggen. Het idee is dat de beleggingsresultaten hoger zijn dan de huidige rente en dat zo een hogere pensioenuitkering kan worden verkregen.
Uiteraard kent doorbeleggen ook een nadeel: de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen waardoor de uitkering nog lager uitvalt.
Lees hier meer over pensioen doorbeleggen.

Hoog / laag pensioen
Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor een zogeheten ‘hoog / laag pensioen’. Met deze variant ontvangt u de eerste periode een hoger pensioen dan de overige periode. Zo ontvangt u bijvoorbeeld de eerste 10 jaar een hoger pensioen dan de rest van uw leven. De gedacht hierachter is dat u de eerste 10 jaar van uw leven als pensionado veel actiever bent dan de overige periode, waardoor de inkomensbehoefte in die periode ook hoger is. Via een hoog / laag pensioen kunt u dit realiseren.
Lees meer over het hoog / laag pensioen.

Wat is de pensioenknip?

Met de pensioenknip heeft u de mogelijkheid om met slechts een klein deel een pensioenuitkering aan te kopen voor een maximaal 2 jaar. Het restant van het pensioenkapitaal kon twee jaar langer doorgespaard of belegd worden. Na twee jaar kon ook dit kapitaal worden gebruikt voor een uitkering. Deze uitkering dient dan levenslang te zijn.

Pensioenknip is afgeschaft
Inmiddels hebben we twee keer een periode gehad waarin u gebruik kon maken van de pensioenknip. Per 1 juli 2017 is de pensioenknip wederom afgeschaft.

De pensioenknip was bedoelt als oplossing voor de lage rentestand. In de praktijk werd er echter maar nauwelijks gebruik van gemaakt. Wilt u meer achtergrond over de pensioenknip lees dan dit weblog artikel.

Variabel pensioen
Het nieuwe alternatief tegen pensioen met lage rentestand is het variabel pensioen

Mag ik banksparen met mijn pensioen?

Nee, helaas mag u niet banksparen met uw pensioen. De wet schrijft voor dat een pensioenuitkering levenslang moet duren. Bij banksparen is de uitkering altijd tijdelijk, omdat het spaarsaldo op een dag op is.

Pensioen altijd via een verzekeraar
Een levenslang pensioen kan dus alleen worden uitgekeerd door een verzekeraar. Tegenwoordig hoeft dat niet meer een vast gegarandeerd pensioen te zijn maar kunt u uw pensioen ook laten uitkeren op basis van een variabel pensioen. Doorbeleggen met pensioen is het nieuwe alternatief voor uitkerende pensioenen

 

Is afkoop van mijn pensioen mogelijk?

U mag zelf uw pensioen niet afkopen. Dat is fiscaal niet toegestaan. Een pensioenuitvoerder of pensioenverzekeraar mag uw pensioen wel afkopen. Dat betekent dat ze de waarde van het pensioen in één keer aan u uitkeren. U krijgt dan geen maandelijkse uitkeringen meer.

Afkoop klein pensioen van na 2007
Pensioenuitvoerders mogen zelfstandig besluiten om zogenaamde kleine pensioenen af te kopen. Van een klein pensioen is sprake als de jaarlijkse pensioenuitkering lager is dan € 467,89 (2017)per jaar. Een pensioenuitvoerder mag een klein pensioen afkopen om te voorkomen dat er te veel administratie gevoerd moet worden om de kleine pensioenuitkering iedere maand levenslang uit te keren. Men heeft daar dus niet uw toestemming voor nodig.

Is uw pensioen van voor 2007?
Dan is afkoop alleen toegestaan met uw toestemming en dat van uw partner (of ex-partner).

Bij afkoop van een klein pensioen, maakt de pensioenuitvoerder of -verzekeraar het bedrag netto aan u over. Over de opgebouwde waarde wordt dus belasting ingehouden.

Eenmalig hoog inkomen middelen
Als u door het afkopen in dat jaar eenmalig een hoger inkomen heeft dan kunt u uw inkomen middelen. Dat betekent dat uw inkomen over drie opeenvolgende jaren wordt gemiddeld waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Op de site fiscale-middeling.nl kunt u uitrekenen of middelen interessant is voor u.

Hoe wordt mijn pensioen belast?

De verzekeraar die u maandelijks pensioen uitkeert is verplicht om over iedere uitkering loonbelasting in te houden. Hierbij gaat men uit van de zogenaamde groene tabellen.
Uiteindelijk rekent u af op basis van de inkomstenbelasting.

Loonheffingskorting
Op Moneywise kunt u alle uitkerende pensioenverzekeringen vergelijken voor de hoogste uitkeringen. Hierbij krijgt u meteen inzicht in de bruto en de netto uitkering. Hierbij houden we geen rekening met de loonheffingskorting. We gaan er vanuit dat uw pensioen niet uw hoofdinkomen is. U mag namelijk maar eenmaal loonheffingskorting ontvangen. Als u op meerdere inkomens deze korting ontvangt, moet u aan het eind van het jaar terugbetalen.

Banksparen en het depositogarantiestelsel

Banksparen valt onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw spaarsaldo beschermd is tegen een faillissement van de bank. De Nederlandse Bank (DNB) staat garant voor € 100.000 per bankvergunning per rekeninghouder.

shutterstock_393603193

Saldo hoger dan € 100.000

Is het bedrag dat u op een bankspaarrekening wilt storten hoger dan € 100.000, dan loopt u met het gedeelte boven de 100.000 risico bij faillissement van de bank. U kunt dit voorkomen door uw geld te spreiden over meerdere banken. Let daarbij wel op bij banken die een bankvergunning delen.

Wanneer keert het Depositogarantiestelsel uit?

Gaat een bank failliet dan keert de DNB (De Nederlandse Bank) vrijwel direct uit. De DNB verhaalt vervolgens zelf de bedragen bij de failliete bank.
Doorgaans krijgen alle rekeninghouders een formulier toegestuurd, waarop ze kenbaar kunnen maken hoeveel geld er op de rekening stond en hoeveel er dus uitgekeerd dient te worden.

Mag ik extra storten op een bestaande bankspaarrekening

Ja, in sommige gevallen kunt u een extra storting doen op een bestaande lijfrenterekening. Het hangt er wel vanaf in welke variant u zit.

Lijfrente opbouwrekening – u bent nog aan het sparen
Op deze rekening kun je altijd bijstorten. Houd er wel rekening mee dat als de rente op je lijfrenterekening vast staat, dat voor de nieuwe storting niet dat vaste rentepercentage geldt. De nieuwe storting wordt tegen variabele rente weggezet. U kunt zelf via het ‘online bankieren’ systeem van de bank de rente vastzetten tegen een hogere rente.

Het is daarnaast aan te raden om de jaarruimte berekening te doen, zodat u zeker weet dat u niet teveel stort op uw lijfrenterekening.

Lijfrente uitkeerrekening – u ontvangt een periodieke uitkering
Op deze lijfrenterekening kunt u niet bijstorten.
Indien er vlak na elkaar meerdere lijfrentes vrijvallen kunt u het wel zo plannen dat ze samen 1 uitkering vormen.