Wat gebeurt er met mijn bankspaarsaldo bij overlijden?

Bij banksparen wordt het bankspaarsaldo bij overlijden altijd uitgekeerd aan de erfgenaam of erfgenamen.

Wie krijgt het bankspaarsaldo bij overlijden
Op een bankspaarrekening kunt u niet aangeven wie de begunstigde is. Men volgt daarom uw testament. Heeft u geen testament dan volgt met het wettelijk erfrecht. Er is verschil in de afwikkeling bij een opbouwrekening en een uitkeerrekening.

Opbouwrekening
Spaart u en komt u te overlijden, dan is het opgespaarde bankspaarsaldo direct beschikbaar voor uw partner. Die moet er dan een nabestaanden-lijfrente voor aanschaffen.

Uitkeerrekening
Heeft u een uitkeerrekening en u komt te overlijden, dan gaat de uitkering 1 op 1 over op uw partner voor de resterende uitkeringsperiode.
Is er geen partner, dan is het geld beschikbaar voor de kinderen.
Zijn er geen kinderen? Dan gaat het geld naar de familie in eerste lijn.

Er wordt altijd uitgekeerd, maar als niemand zich aandient, dan wordt het geld netto gemaakt, alsof de rekeninghouder afkoopt. Het nettobedrag vervalt vervolgens in de erfenis.

Lees ook ons weblog: Wat gebeurt er met lijfrente banksparen bij overlijden? waarin Jeroen Wolfsen uitgebreid antwoord geeft op deze vraag.

Hoe bereken je de jaarruimte voor banksparen?

Wie wil banksparen voor een aanvulling op zijn of haar pensioen, moet een aantoonbaar pensioentekort hebben. Dit toon je aan door de jaarruimte te berekenen.

De formule van de jaarruimte houdt rekening met je inkomen en de eventuele pensioenopbouw via je werkgever.
Ga je de jaarruimte berekenen? Dan heb je de factor A van je werkgeverspensioen nodig over het voorgaande jaar. Dus voor de aftrek in 2018 reken je met de cijfers van 2017.

Je kunt de jaarruimte op onze website berekenen, maar de belastingdienst heeft ook een hele goede rekentool.

En we hebben een paar artikelen over jaarruimte geschreven op ons weblog.

Wat is de maximale jaarruimte voor banksparen?

Wie een extra pensioen wil opbouwen via banksparen, moet een aantoonbaar pensioengat hebben. Dit toon je aan middels de jaarruimte berekening. De berekening laat zien hoeveel pensioen je zelf extra mag sparen en mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Het maximum dat gestort mag worden veranderd ieder jaar. De maximale ruimte in 2021 bedraagt: € 13.236,-.

Naast jaarruimte is er ook nog reserveringsruimte. Dat is de niet gebruikte jaarruimte van 7 voorgaande jaren.
De maximale reserveringsruimte in 201 bedraagt: € 7.489

Hoe wordt de premie van een overlijdensrisicoverzekering bepaald?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitkeert als de verzekerde overlijdt binnen de afgesproken looptijd.
Voor de verzekeraar is het van belang het risico in te schatten. Daarom kijkt de verzekeraar naar de leeftijd, rookgedrag en gezondheidssituatie. Op basis van die factoren bepaalt de verzekeraar de premie.

Ben je een roker of heb je een (chronische) ziekte, dan kan het zijn dat de verzekeraar een premieopslag geeft. Dit betekent dat je wel verzekerd bent, maar dat je meer moet betalen.

Een enkele verzekeraar kijkt ook naar financiële positie, omdat statistisch is aangetoond dat mensen met een hoger inkomen en/of vermogen ook langer leven.

Wat is het verschil tussen lijfrente en banksparen

Fiscaal gezien vallen zowel banksparen als een lijfrenteverzekering onder de noemer ‘lijfrente‘. Toch zijn er belangrijke verschillen.

Banksparen is sinds de introductie in 2008 razend populair, maar sinds 2022 begint de lijfrenteverzekering aan een comeback.
De rendementen van de lijfrenteverzekering zijn namelijk voor het eerst in 14 jaar weer concurrerend.

Belangrijkste verschillen tussen banksparen en lijfrente

– Depositogarantiestelsel
Banksparen is een vorm van sparen. Daarom is bij een faillissement van de bank uw spaarsaldo tot € 100.000 euro beschermd. De Nederlandsche Bank staat daarvoor garant. Bij een lijfrenteverzekering bestaat deze garantie niet. Bij een faillissement ontstaat onzekerheid over wat er met uw geld gebeurt.

– Uitkering bij overlijden
Bij banksparen wordt het saldo bij overlijden altijd aan de nabestaanden uitgekeerd.
Bij een lijfrenteverzekering gebeurt dat alleen als u daar een aanvullende verzekering voor sluit. Dit gaat dan bovendien ten koste van het rendement.

– Levenslange uitkering
Bij banksparen is er géén sprake van een levenslange uitkering, als de spaarpot leeg is dan stopt de uitkering.
Bij een lijfrenteverzekering kan er wél levenslang worden uitgekeerd.
De verzekeraar kijkt naar de levensverwachting van de verzekerde en baseert daar de tarieven op.

Banksparen: 20 jaar is levenslang
Een tijdelijke lijfrente kent een maximaal toegestane uitkering per jaar (26.463 in 2024). Omdat een bankspaarrekening altijd tijdelijk uitkeert is vastgelegd in de wet, dat als een bankspaarrekening 20 jaar of langer uitkeert, de regels van een levenslange uitkering van toepassing zijn.
Hiermee voldoet banksparen aan de fiscale wetgeving.

Wat levert meer op banksparen of een lijfrenteverzekering?
Via de lijfrente vergelijking op onze website vindt u altijd de beste aanbieder voor uw vrijkomende lijfrente. Hierin worden alle banken en alle verzekeraars meegenomen. Zo weet u zeker dat u het hoogste rendement krijgt tegen de beste voorwaarden.

Wat is een overbruggingslijfrente?

Een overbruggingslijfrente is een lijfrente die op ieder gewenst moment kan ingaan en waarbij de uitkering door kan lopen tot uiterlijk 31 december van het jaar waarop u de AOW leeftijd bereikt.

Belangrijke datum 31-12-2005
U mag alleen een overbruggingslijfrente aankopen voor de waarde in uw lijfrente die is opgebouwd met premie tot 2006.  Heeft u na die datum geen inleg op uw lijfrente meer gedaan dan mag u de hele waarde gebruiken die vrijkomt.
Heeft u nog wel ingelegd na 31-12-2005? Dan mag u alleen de waarde van dat moment gebruiken voor een overbruggingslijfrente. Het restant van uw vrijkomende lijfrente kunt u gebruiken in het jaar dat u 65 wordt of de AOW leeftijd bereikt.

Ingangsdatum overbruggingslijfrente
U mag zelf bepalen wanneer u start met een uitkering.

Einddatum
De lijfrente-uitkeringen  moeten uiterlijk eindigen in het jaar:

 • waarin u 65 jaar wordt
 • waarin u de AOW-leeftijd bereikt
 • waarin een pensioen van u ingaat

  U mag de einddatum dus zelf kiezen. En u heeft de keuze van 1 januari tot 31 december. De einddatum kan dus ergens in dat jaar liggen en hoeft niet precies het moment te zijn dat u 65 wordt of de AOW leeftijd bereikt

  Belangrijk: meer mogelijkheden einddatum
  Jarenlang was het zo dat deze drie genoemde momenten de enige mogelijke einddatums waren. Recent heeft de fiscus echter akkoord gegeven op een willekeurige einddatum. Dat komt door het woordje uiterlijk. Het is dus mogelijk geworden om een overbrugging te starten op bijvoorbeeld je 60e en op je 62e te laten eindigen. Tenminste dat heeft de fiscus aangegeven.
  Maar niet iedere verzekeraar biedt deze mogelijkheid aan. Moneywise weet welke verzekeraars deze mogelijkheid wel bieden. Neemt u hiervoor contact met ons op: 085 7607600.

  Staat het geld op een bankspaarrekening?
  Heeft u uw lijfrentepolis al eerder omgezet naar een bankspaarrekening? Dan heeft u nog steeds het recht om een overbruggingslijfrente te starten, mits u niet meer heeft ingelegd na 31-12-2005.

  Alleen bij een verzekeraar
  U mag een overbruggingslijfrente alleen aankopen bij een verzekeraar. Dat betekent dat u een uitkering op 1 leven kunt sluiten of op 2 levens als u een partner heeft. De uitkering loopt zolang als de verzekerde(n) in leven is/zijn.

  Vergelijk zelf online alle verzekeraars met een overbruggingslijfrente en kies de hoogste uitkering.

 

Wat is een nieuw regime lijfrente

De wetgeving rondom lijfrente is in het verleden diverse keren veranderd. We onderscheiden daarom oud en nieuw regime lijfrentes.

Nieuw regime
We spreken over een nieuw regime lijfrente indien het gaat om een lijfrente:
Die is opgebouwd ná 16 oktober 1990 en waarbij er sprake was van een periodieke premie.
Óf er is sprake geweest van een éénmalige storting (koopsom) die is gestort op 1 januari 1992 of later.

Mogelijkheden met een nieuw regime lijfrente
Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft met uw nieuw regime lijfrente? Download dan gratis ons Ebook lijfrentewijzer

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een oudedagsvoorziening waarmee u spaart (of belegd) voor een aanvulling op AOW en/of pensioen.

Fiscaal voordeel
U kunt een lijfrente opbouwen door éénmalig of maandelijks geld te storten op een bankspaarrekening of lijfrente beleggingsrekening. Het gestorte geld mag u vervolgens aftrekken van uw inkomstenbelasting.
Hierbij is het wel belangrijk dat u een jaarruimte of reserveringsruimte berekening maakt.
Als u de opgebouwde lijfrente periodiek laat uitkeren, dan betaalt u wel weer inkomstenbelasting over de uitkeringen, maar die is doorgaans lager dan het tarief waarvoor u de premies heeft afgetrokken. Hierdoor ontstaat fiscaal voordeel.

Banksparen
Sinds 1-1-2008 is de wet banksparen van kracht geworden. Voor 2008 kon u een lijfrente alleen afsluiten via een verzekeraar. Maar nu kan u dus ook een lijfrente opbouwen of laten uitkeren bij een bank.

Banken gaven sinds 2008 ook direct betere rendementen, maar sinds 2022 is de lijfrenteverzekeraar ook weer interessant.
Lijfrentes vergelijken is dus noodzakelijk om de beste aanbieder te vinden!

Wat is een contraverzekering?

Met een contraverzekering verzekert u het nog niet uitgekeerde deel van een ‘direct ingaande lijfrente
Wanneer u een direct ingaande lijfrente afsluit, dan kunt u uw partner meeverzekeren. Komt u te overlijden, dan gaat de uitkering door op het leven van uw partner. Maar als uw partner er niet meer is, dan vervalt de uitkering en blijft het resterende bedrag bij de verzekeraar staan.

Met een contraverzekering sluit u een extra dekking af waardoor bij overlijden van alle verzekerden, het resterende bedrag wordt uitgekeerd aan bijvoorbeeld uw kinderen.

Een contraverzekering is dus eigenlijk een ‘herverzekering’. Een contraverzekering wordt gesloten tegen een eenmalige koopsom. Om te voorkomen dat over de uitkering erfbelasting betaald moet worden is het verstandig om de koopsom te laten betalen door degene die ook begunstigde van de uitkering is.

Wel gezondheidsvragen beantwoorden
Voor een contraverzekering moet u vragen beantwoorden over uw gezondheid. Toch worden deze minder streng beoordeelt dan bij een normale overlijdensverzekering. Dat komt omdat de verzekeraar het geld dat men uit moet keren bij overlijden al ‘op de plank’ heeft liggen. Het is namelijk uw eigen geld dat u bij ze gestort heeft.

Laat u uw lijfrente uitkeren via banksparen? Dan is deze dekking niet nodig. Bij banksparen gaat het niet uitgekeerde gedeelte altijd naar de erfgenamen.

Lijfrente afkopen

Heeft u een lijfrente of een woekerpolis en wilt u deze stopzetten? Dat kan!

Geen premieverplichting
Een lijfrente is een levensverzekering en dat is een zogeheten ‘eenzijdige overeenkomst’. Dat houdt in dat u niet verplicht bent om de premie te betalen. Stopt u de premiebetaling, dan heeft dat uiteraard consequenties voor het eindsaldo en de eventuele overlijdensdekking die in de polis zit.

shutterstock_171284387

Lijfrente afkopen

Een lijfrente afkopen heeft fiscale consequenties. Een lijfrente is bedoeld als aanvulling op het pensioen en u heeft daar fiscaal voordeel van gekregen omdat u de premies mocht aftrekken van uw inkomstenbelasting.
Als u de lijfrente afkoopt, dan betaalt u over de waarde is polis inkomstenbelasting die kan oplopen tot 52% + een boete van 20% omdat u oneigenlijk gebruik maakt van uw lijfrente.

Tip: Bereken zelf hoeveel u netto krijgt als u uw lijfrente afkoopt.
Bereken netto uitkering bij afkoop lijfrente

Geen 20% revisierente bij afkoop kleine lijfrente

Voor kleine lijfrentes is er echter een uitzondering gemaakt. U betaalt dan de 20% boete (revisierente) niet, maar alleen de inkomstenbelasting over het uitgekeerde bedrag.
Een ‘kleine lijfrente’ is een lijfrente waarvan de waarde niet hoger is dan € 5.364,- (2024)

Afkopen meerdere lijfrentes bij dezelfde verzekeraar

Heeft u meerdere lijfrentes bij dezelfde verzekeraar die nog niet zijn ingegaan, dan moet u alle lijfrentes bij elkaar optellen. U kunt dus niet iedere polis apart afkopen.
Dat is wel het geval als de lijfrente bij verschillende verzekeraars of banken loopt.
Keert uw lijfrente al uit? Dan kunt u niet gebruik maken van de afkoopregeling kleine lijfrente.

Lijfrentepremies niet afgetrokken

Heeft u de premies voor uw lijfrente niet afgetrokken?
Lees dan het artikel ‘lijfrentepremie niet afgetrokken