Mag ik mijn lijfrente tussentijds stopzetten?

Dat ligt er aan wat u precies met stopzetten bedoelt.

Stoppen met inleggen
Als u een lijfrenteverzekering of lijfrente bankspaarrekening heeft waarop u nog inlegt mag u op ieder moment besluiten om te stoppen met inleggen hierop. Dat heeft in ieder geval geen fiscale consequenties. Als u een polis heeft met een garantie op eiddatum kan het wel gevolgen hebben voor het garantiebedrag.

De polis wordt dan premievrij voortgezet en dat betekent dat de waarde van de polis op einddatum gewoon vrijkomt. Op dat moment koopt u hiervoor een (maandelijkse) uitkering

Wilt u het geld eerder opnemen
Dat kan mits u er dan een lijfrente uitkering voor aankoopt. Het geld in één keer ontvangen is niet toegestaan. Dat ziet de fiscus als afkoop. Het gevolg van afkoop is dat de hele uitkering in één keer belast wordt tegen maximaal 52% Daarnaast moet u nog een fiscale een boete betalen: 20% revisierente over de waarde.

Oud regime lijfrentepolis
Heeft u een polis die valt onder het oude regime? Dan mag u de polis wel in een keer laten afkopen. uiteraard betaalt u wel in één keer belasting over de uitkering maar u bent geen 20% revisierente verschuldigd.

Lijfrente aan het uitkeren
Als de lijfrente maandelijks uitkeert, dan kunt u de polis ook stopzetten. Dit resulteert direct in afkoop, waardoor u over het nog resterende saldo in de polis maximaal 72% belasting betaalt. Daarnaast is het de vraag of de verzekeraar waar de uitkering loopt hier aan mee wil werken.

Mag ik lijfrentepolissen samenvoegen?

Heeft u meerdere vrijkomende polissen die ongeveer in dezelfde periode vrijvallen? Dan mag u deze samenvoegen op 1 bankspaarrekening. Dat biedt een aantal voordelen: U houdt overzicht, bespaart kosten en kunt straks in een keer met het totale kapitaal een nieuwe lijfrente regelen.

Lijfrente opbouwrekening
Wilt u de lijfrente nog niet laten uitkeren? Dan kiest u voor een opbouwrekening.
Zodra u de bankspaarrekening geopend heeft, kunt u daarna elke vrijkomende lijfrentepolis laten overboeken op deze bankspaarrekening. Iedere keer als er een polis vrijkomt, geeft u de oude partij opdracht om het geld over te boeken naar uw bankspaarrekening.

Lijfrente uitkeerrekening
Wilt u uw lijfrente periodiek laten uitkeren als aanvulling op uw pensioen, dan kiest u voor de lijfrente uitkeerrekening.
Bij een lijfrente uitkeerrekening is het samenvoegen ook mogelijk, maar dan moeten alle polissen wel allemaal rond de zelfde datum vrijvallen. U heeft ongeveer 2 weken de tijd om alle uitkeringen over te laten maken naar de nieuwe bank. Als (een deel van) de vrijkomende lijfrentes later wordt gestort, dan zal de bank al overgaan naar een eerste uitkering, waardoor er 2 uitkeringen naast elkaar zullen gaan lopen.
Dit is geen ramp, want qua rente en uitkering loopt u hier niets op mis, maar het is administratief minder prettig.

Hulp nodig?
U kunt ons altijd bellen om te overleggen wat de beste manier is om al uw lijfrentes bij elkaar te voegen: 085-760 7600.
We helpen u daar graag mee en weten door onze ervaring precies hoe we dit het beste voor u kunnen regelen.

Hoe zorg ik dat mijn vrijkomende lijfrente wordt overgemaakt?

Valt uw lijfrente- of pensioenkapitaal vrij? Dan moet u kiezen of u verder wilt sparen of het wilt laten uitkeren. Kiest u voor een andere bank of verzekeraar dan uw huidige verzekeraar? Dan zal de huidige verzekeraar het geld moeten overmaken naar de nieuwe bank of verzekeraar.

U doet dit door een getekend verzoek in te dienen. Vaak krijgt u hiervoor van de nieuwe bank of verzekeraar een formulier, het zogeheten: ‘Verzoek tot Overdracht’. Deze stuurt u getekend naar de oude bank of verzekeraar. Mogelijk heeft deze daar nog aanvullende stukken voor nodig, bijvoorbeeld een kopie legitimatiebewijs of een bewijs van in leven zijn. Het verschilt per verzekeraar wat men wil ontvangen.

Hulp van Moneywise
Als u een nieuwe lijfrente via Moneywise afsluit ontvangt u altijd een overdrachtsbrief van ons die u op kunt gebruiken om het geld naar de nieuwe lijfrente te laten overmaken. Deze kunt u ondertekenen en opsturen (of nog verstandiger: mailen) naar de oude bank of verzekeraar. U moet daarna zelf in de gaten houden of de oude partij het geld tijdig en juist overmaakt.

begeleiding overdracht lijfrente kapitaal door Moneywise
U kunt er ook voor kiezen om de overdracht door Moneywise te laten begeleiden. Wij zorgen er dan voor dat alle stukken op tijd bij de oude bank of verzekeraar liggen en controleren de voortgang. Als blijkt dat de oude partij uw geld niet tijdig overmaakt dan nemen wij contact op met hen en regelen het voor u.

PSK formulier
De nieuwe lijfrente of pensioenuitkering kan pas echt ingaan als de oude bank of verzekeraar en het geld en het zogenaamde PSK formulier heeft overgemaakt. Het PSK formulier komt voort uit het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht. Hierin is vastgelegd dat de oude partij aan de nieuwe moet laten weten wat de fiscale achtergrond is. Op die manier weet de nieuwe partij zeker dat het geld fiscaal gezien gebruikt kan worden voor een lijfrente.
In de praktijk moeten we vaak actie ondernemen om de PSK formulieren op tijd bij de nieuwe partij te krijgen.
Voor deze overvoerservice waarbij het proces voor u bewaken brengen we eenmalig € 60 in rekening.

Betaal ik belasting over mijn gouden handdruk bankspaarrekening?

Het saldo op uw gouden handdruk bankspaarrekening valt in box 1 en daarom betaalt u er géén vermogensrendementsheffing in box 3 over. Maar u moet wel inkomstenbelasting betalen over de uitkeringen die u gaat ontvangen

shutterstock_659380306

Gouden handdruk valt niet in box 3

Als u in het verleden een ontslagvergoeding heeft ontvangen dan had u de keuze tussen in één keer afrekenen of één van de drie mogelijkheden om uw gouden handdruk te stallen. Hierbij kon u het geld dat u niet in één keer wou laten uitkeren onderbrengen bij een verzekeraar, een gouden handdruk bankspaarrekening of een stamrecht bv. U kon het bruto bedrag onderbrengen in één van deze drie mogelijkheden en zolang als het geld daar staat valt het in box (werk en inkomen) en niet in box 3 (sparen en vermogen).
Komt het saldo via een uitkerende bankspaarrekening tot uitkering? Dan betaalt u inkomstenbelasting over die uitkering.

Over de uitkeringen van een Gouden handdruk betaalt u wel inkomstenbelasting

U mag zelf bepalen hoe u uw ontslagvergoeding uitkeert. Dat kan in één keer of in termijnen. Over elke uitkering moet u wel inkomstenbelasting betalen. Een gouden handdruk bankspaarrekening is in veel gevallen de slimste manier om uw gouden handdruk in termijnen uit te laten keren.
Kiest u ervoor om de gouden handdruk in één keer te ontvangen dan betaalt u waarschijnlijk een hoger belastingtarief. Dat is afhankelijk van uw totale inkomen. U hoeft geen revisierente meer te betalen al u in één keer uitkeert.

De kenmerken van een oud regime lijfrente

Er is sprake van een oud regime lijfrente als u een lijfrentepolis met premiebetaling heeft afgesloten vóór 16 oktober 1990 en daarvoor premie heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.

Of als u voor 1 januari 1992 een lijfrentepolis heeft afgesloten en daarvoor de premie in een keer heeft voldaan middels een koopsomstorting.

Mogelijkheden van een oud regime lijfrente

Met een oud regime lijfrente heeft u de volgende mogelijkheden:

– Vrijheid bij een keuze voor een tijdelijke lijfrente;
– Vrijheid bij een keuze voor levenslange aanvulling op uw pensioen of AOW;
– Geen beperkingen bij het kiezen van een begunstigde;
– Meer mogelijkheden bij overbrugging naar een pensioen of AOW;
– Geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering;
– Ineens uit laten keren;
– Schenken aan uw (klein)kinderen.

Begunstiging van een oud regime lijfrente

Bij een oud regime polis heeft u de mogelijkheid de begunstiging te bepalen. U kunt de uitkering dus aan iemand ander dan uzelf toe laten komen.

Let op! Veel consumenten dachten slim te zijn door hun partner met een lager inkomen begunstigde te maken op hun oud regime lijfrente polis, maar die vlieger gaat sinds 2011 niet meer op. De uitkeringen zullen in dat geval belast worden bij de persoon met het hoogste inkomen.

Schenken van oud regime lijfrente

Bij een oud regime polis heeft u de mogelijkheid om de lijfrente uitkeringen en zelfs het lijfrentekapitaal te schenken.

Schenken van de uitkeringen

Als de polis reeds de einddatum heeft bereikt (expiratiedatum) dan kunt u een Direct Ingaande Lijfrente uitkering op uw leven aankopen en de maandelijkse uitkeringen schenken aan uw (klein)kinderen. De (klein)kinderen betalen hierover dan zelf belasting en die is in veel gevallen lager dan de belasting die u zelf zou moeten betalen. Hierbij is het wel van belang dat uw (klein)kinderen meerderjarig zijn. Bij minderjarige (klein)kinderen worden de uitkeringen namelijk alsnog belast bij de ouders.
Er wordt geen schenkbelasting geheven. Omdat de ontvanger van de uitkering zelf meteen belasting over de uitkeringen moet betalen, zou er dan sprake zijn van dubbele belasting. Om dit te voorkomen is er de samenloopregeling. Dit houdt in dat in deze situatie de schenkbelasting vervalt. U kunt deze schenking bij elke uitkering aanpassen, dat wil zegen u kunt de uitkering weer aan u zelf doen toekomen of aan een ander. U houdt dus zelf de zeggenschap.

Let op: het is erg belangrijk dat u de begunstiging tijdelijk wijzigt en niet definitief. Er moet geen sprake zijn van aanvaarding van begunstiging door de kinderen. Op het moment dat de begunstiging namelijk definitief is gewijzigd door deze aanvaarding, kan er geen aanspraak meer worden gedaan op de samenloopregeling. Het gevolg hiervan is dat er alsnog schenkbelasting wordt geheven. Als u een lijfrente via moneywise aanvraagt, zorgen wij uiteraard dat dit goed geregeld wordt.

Schenken van het kapitaal

U kunt ook het kapitaal uit de polis schenken aan uw (klein)kinderen. Dit moet gebeuren voordat de polis tot uitkering komt, dus voor de expiratiedatum. U doet dat door voor die tijd een brief te schrijven naar de verzekeraar waarbij u aangeeft dat niet meer u zelf de begunstigde moet zijn op de polis maar dat uw (klein)kinderen de begunstigden moeten zijn. Bij schenking van kapitaal aan uw (klein)kinderen betalen uw (klein)kinderen schenkbelasting over 70% van het bedrag. Ze krijgen hier 30% belastingkorting op omdat ze in de toekomst over de uitkeringen weer inkomstenbelasting moeten betalen. Dit noemt men de latente belastingclaim. Door nu korting op de schenkbelasting te krijgen, voorkomt men een te zware dubbele belastingheffing. Overigens is er ook nog een schenkingsvrijstelling.

De hoogste uitkering voor een oud Regime lijfrente

Op monewise.nl vergelijkt u alle aanbieders voor een oud regime lijfrente en vraagt u gratis offertes op.

Wat is een oud regime polis?

Een oud regime lijfrente is een lijfrente die is afgesloten vóór 1-1-1992 en is voldaan met een éénmalige storting (zogeheten koopsompolis), óf als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.

Een oud regime polis kan interessant zijn omdat de fiscale regels voor de polissen ruimer zijn dat voor nieuw regime lijfrentes.
Bekijk uw mogelijkheden op de volgende pagina: Oud Regime Lijfrente

Wat is het premiedepot bij een overlijdensrisicoverzekering?

De premie van een overlijdensrisicoverzekering is gelijkblijvend. Dit is bijzonder wat hoe ouder de verzekerde wordt, hoe hoger het risico wordt en hoe hoger de premie dus zou moeten zijn naarmate de tijd vordert.

Om de premie toch gelijkblijvend te houden zorgen verzekeraars dat je in de eerste jaren iets te veel premie betaalt. Het deel dat teveel is, reserveren ze voor later, wanneer je naar verhouding te weinig gaat betalen. Zo blijft de premie gelijk en betaalbaar.

Sommige verzekeraars keren zelfs het premiedepot uit indien de verzekerde voor de einddatum de verzekering opzegt.

Welk percentage kies ik bij een annuïtaire dekking

Kies je voor een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering? Dan rekenen we standaard met een annuïteitenpercentage van 7%.
Hier kun je van afwijken. De keuze bestaat uit 3%  t/m 8%.
Hierbij geldt: hoe hoger het percentage hoe langzamer het verzekerd bedrag daalt in de eerst jaren.
Bij een laag percentage daalt het verzekerd bedrag bijna lineair en dus gelijkmatiger door de jaren heen.

Heeft u dus juist in de begin jaren behoefte aan een hogere dekking? Kies dan voor een hoog percentage.

Wat is jaarruimte

Jaarruimte is het bedrag dat u van de belastingdienst mag gebruiken voor extra pensioenopbouw en bij uw aangifte inkomstenbelasting mag aftrekken van uw inkomen.
De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een aantoonbaar pensioentekort.

Jaarruimte formule 
U kunt berekenen hoeveel pensioen u in een bepaald kalenderjaar zou mogen opbouwen. Die berekening wordt de jaarruimte berekening genoemd. Jaarruimte ontstaat dus als u in een bepaald jaar minder pensioen opbouwt dan u maximaal zou mogen opbouwen. De jaarruimte wordt berekend aan de hand van de jaarruimte formule.

Jaarruimte 2024: Jaarruimte = (30% x premiegrondslag ) – (6,27 x factor A) – F

Premiegrondslag (PG) = inkomensgrondslag minus franchise.
De maximale premiegrondslag is € 137.800(2024).
Met inkomensgrondslag wordt verzamelinkomen bedoeld.

Franchise = het gedeelte van het inkomen waarover geen lijfrente kan worden opgebouwd, omdat de AOW-uitkering hierin later voorziet. Franchise wordt ook wel AOW-franchise genoemd. De franchise is € 17.545 (2024).

Factor A = het bedrag van de aangroei van uw pensioen als werknemer in het voorafgaande jaar door toename van diensttijd. Van de factor A verstrekt een pensioenfonds jaarlijks een opgave op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

F = Fiscale oudedagsreserve (FOR). FOR = de toename van de oudedagsreserve. Dit geldt alleen voor ondernemers. Ondernemers kunnen geen pensioen opbouwen via de werkgever. Om die reden komen ondernemers in aanmerking voor fiscaal voordeel als zij zelf pensioenopbouw regelen.
Sinds 2023 is de FOR afgeschaft. Ondernemers die een FOR op hun balans hebben staan kunnen deze afstorten, maar de FOR kan niet meer aangroeien.

Jaarruimte verhoogd?
De laatste jaren werd de maximale jaarruimte steeds verlaagd.
Maar die trend wordt nu verbroken, want in 2023 is de maximale jaarruimte verhoogd naar  van €  15.317 naar € 34.550.
In 2024 is de maximale jaarruimte zelfs € 36.077.

Bekijk hier alles van de jaarruimte 2024.

Jaarruimte berekenen en storten
Bij het berekenen van de jaarruimte, moet u gebruik maken van de gegevens van het voorgaande belastingjaar. De jaarruimte over 2024 berekend u dus met de gegevens van 2023. Wanneer de in 2024 berekende jaarruimte wordt gestort in een lijfrenteverzekering of op een lijfrente bankspaarrekening, is dat bedrag aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting van 2024. Omdat deze aangifte meestal pas in 2025 wordt gedaan, ontvangt u de uiteindelijke teruggave, het fiscaal voordeel, van het aftrekbare gedeelte van de lijfrente ook pas in de loop van 2025.
Je kunt echter via een voorlopige teruggaaf het voordeel eerder ontvangen.

Reserveringsruimte
Op het moment dat u een aantal jaren geen gebruik van deze mogelijkheid heeft gemaakt, kunt u de jaarruimte over de afgelopen 10 jaren in één keer gebruiken en storten. Dat wordt de reserveringsruimte genoemd. U kunt ook na AOW leeftijd nog gebruik maken van de reserveringsruimte.
Deze ‘inhaalruimte’ is flink verhoogd. Zo mag je in 2024 maximaal € 41.608 aan reserveringsruimte gebruiken.

Jaarruimte berekenen?
Wil je jouw jaarruimte berekenen? Gebruik dan onze handige jaarruimte tool of ga naar de rekenhulp van de Belastingdienst .