Mag ik banksparen met een oud regime lijfrente?

Ja, banksparen met een oud regime lijfrente is toegestaan.

Let op!
De oud regime rechten komen dan wel te vervallen.
Wilt u liever de oud regime rechten behouden? Dan kunt u alleen bij lijfrenteverzekeraars terecht

Lees hier meer over de mogelijkheden van oud regime lijfrente

 

Banksparen: wat gebeurt er bij overlijden?

Eén van de voordelen van banksparen is dat het bankspaarsaldo áltijd toekomt aan de erfgenamen bij overlijden. Hier is dus geen aparte overlijdensdekking voor benodigd.

Wel is de regelgeving bij banksparen met een lijfrente iets anders dan de regels bij banksparen met een gouden handdruk (stamrechtsparen).

Jeroen Wolfsen schreef hier 2 duidelijke artikelen over:

Lijfrentesparen
Wat gebeurt er met lijfrente banksparen bij overlijden?

Stamrechtsparen
gouden handdruk banksparen en overlijden

Is banksparen nog mogelijk?

Het korte antwoord is Ja, banksparen is nog mogelijk.
Maar er is sinds de introductie van banksparen in 2008 wel wat veranderd.

Banksparen voor een aanvullend pensioen (lijfrente)
Banksparen voor een aanvullend pensioen is nog steeds mogelijk.
Je kunt een bankspaarrekening openen om een lijfrente op te bouwen, maar ook met een vrijkomende lijfrente kunt u banksparen.

Banksparen met een gouden handdruk (stamrechtsparen)
Sinds 2010 mocht een gouden handdruk ook belastingvrij gestort worden op een bankspaarrekening.
Sinds juli 2014 is het stamrecht afgeschaft.
Banksparen met een gouden handdruk is dus alleen mogelijk voor vrijkomend stamrechtkapitaal

Banksparen voor de aflossing van de hypotheek (bankspaarhypotheek)
Sinds 1 januari 2013 zijn de regels voor hypotheekrente aftrek strenger geworden. Alleen bij een annuïtaire hypotheek of lineaire hypotheek mag de hypotheekrente worden afgetrokken.
De bankspaarhypotheek kan daarom voor nieuwe hypotheken niet meer worden afgesloten.
Lopende bankspaarhypotheken kunnen wel worden voortgezet.

Banksparen voor de kosten van de uitvaart (uitvaartsparen)
Sinds 2010 was het wettelijk mogelijk om op een bankspaarrekening te sparen voor de kosten van een uitvaart. Maar omdat geen enkele bank een dergelijke bankspaarrekening op de markt zette, is de wet uitvaartsparen per 2016 afgeschaft.

Welke vormen van banksparen zijn er?

Er zijn 4 vormen van banksparen:

Lijfrentesparen: banksparen voor een aanvullend pensioen
Bankspaarhypotheek: banksparen voor de aflossing van de hypotheek
Stamrechtsparen: banksparen met een gouden handdruk
Uitvaartsparen: banksparen voor de kosten van de uitvaart

Let op!
Een aantal vormen zijn inmiddels afgeschaft.
Zo kan de bankspaarhypotheek niet meer worden afgesloten.
Kan stamrechtsparen alleen met vrijkomend stamrechtkapitaal.
En is uitvaartsparen afgeschaft nog voordat er producten op de markt kwamen.

Bij deze banken kun je uitvaartsparen

Sinds 2010 is het mogelijk om via de bank te sparen voor de kosten van een uitvaart. Deze variant van banksparen wordt uitvaartsparen genoemd.

Op een uitvaartspaarrekening  spaar je de kosten van een uitvaart bijelkaar. De uitvaartspaarrekening is geblokkeerd. Het saldo op de rekening komt vrij bij overlijden van de rekeninghouder. Het saldo kan alleen worden gebruikt om de kosten van de uitvaart te bekostigen.
Het voordeel van uitvaartsparen is dat je tot € 6.921 géén vermogensrendementheffing betaalt.

Bij welke banken kan ik uitvaartsparen?

Helaas heeft sinds de introductie alleen de Rabobank aangegeven dat ze het product willen onderzoeken, maar er is geen bank die deze vorm van banksparen aanbiedt.

Uitvaartsparen afgeschaft

In 2015 was er nog geen enkele bank die uitvaartsparen aanboodt. Staatssecretaris Wiebes heeft daarom in 2016 besloten om uitvaartsparen af te schaffen.

Alternatief uitvaartsparen

Natuurlijk kun je nog steeds een uitvaartverzekering afsluiten, maar als je al een redelijk spaarsaldo hebt, kun je ook een uitvaartdeposito overwegen.

De voordelen van banksparen

Banksparen is een vorm van fiscaal vriendelijk sparen. Je spaart bijvoorbeeld voor de aanvulling van je pensioen, voor de aflossing van je hypotheek of met een ontslagvergoeding.
Banksparen kent een aantal voordelen.

De voordelen van lijfrentesparen:

 • De inleg op de bankspaarrekening is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
 • Over het bankspaarsaldo betaalt u géén vermogensrendementsheffing;
 • Bij banksparen is er geen verlies van kapitaal bij overlijden, het saldo gaat altijd naar de erfgenamen.
 • Je betaalt géén kosten aan de bank
 • Banksparen valt onder het depositogarantiestelsel

De voordelen van stamrechtsparen:

 • Over de inleg betaal je, zolang je spaart, géén inkomstenbelasting;
 • Over het bankspaarsaldo betaalt u géén vermogensrendementsheffing;
 • Bij banksparen is er geen verlies van kapitaal bij overlijden, het saldo gaat altijd naar de erfgenamen.
 • Banksparen valt onder het depositogarantiestelsel.
 • Je betaalt geen kosten aan de bank

De voordelen van de bankspaarhypotheek:

 • Je lost de hypotheek uiteindelijk volledig af;
 • Over het bankspaarsaldo betaalt u géén vermogensrendementsheffing;
 • Je ontvangt dezelfde rente op je bankspaarrekening als de rente die je moet betalen op je hypotheek;
 • Banksparen valt onder het depositogarantiestelsel.

De nadelen van banksparen

Banksparen is een vorm van fiscaal vriendelijk sparen.
Je spaart dus met belastingvoordeel.
Maar dat betekent dat je je wel aan bepaalde spelregels moet houden.
Welke spelregels dat zijn, hangt af van het doel waarvoor je een bankspaarrekening opent.

Dit is daarmee het enige nadeel van banksparen. Ga je banksparen, dan kun je niet meer vrijelijk beschikken over jouw spaarsaldo. Je kunt het saldo alleen nog gebruiken voor het gekozen spaardoel.

Banksparen met een ontslagvergoeding

Banksparen met een ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk) wordt stamrechtsparen genoemd. Sinds 2014 is het niet meer mogelijk om een nieuwe ontslagvergoeding ( tegenwoordig transitievergoeding genoemd) te storten of een fiscaal vriendelijke stamrechtrekening. Tenzij het om een reeds bestaande ontslagvergoeding gaat die in het verleden is ondergebracht op een bankspaarrekening, stamrecht polis of stamrecht BVshutterstock_1334638700

Stamrechtvrijstelling afgeschaft sinds 2014

Helaas is in 2014 de stamrechtvrijstelling afgeschaft. Werknemers kunnen daarom hun ontslagvergoeding (tegenwoordig transitievergoeding genoemd) alleen nog maar netto ontvangen. Er zijn voor nieuwe gevallen dus geen fiscaal vriendelijk oplossingen meer.

Overgangsrecht voor bestaand stamrecht
Mensen die al een stamrechtverzekering, of stamrechtspaarrekening hebben, kunnen gebruik blijven maken van de gunstige regeling van banksparen met een gouden handdruk. Via de gouden handdruk vergelijkingsmodule van Moneywise kunt u heel gemakkelijk een offerte opvragen bij de bank met de hoogste rente.

Banksparen voor gouden handdruk blijft interessant

De rente op gouden handdruk banksparen is de laatste jaren gedaald en er zijn nog weinig aanbieders.
Toch blijft banksparen interessant om de volgende redenen:

 • Banksparen kent geen kosten ( behalve bij ABN AMRO en RABO)
 • Je geld is altijd veilig tot € 100.000
 • bij overlijden gaat het geld altijd naar je erfgenamen
 • banksparen en helder en transparant