Mag ik banksparen met een oud regime lijfrente?

Ja, banksparen met een oud regime lijfrente is toegestaan.

Let op!
De oud regime rechten komen dan wel te vervallen.
Wilt u liever de oud regime rechten behouden? Dan kunt u alleen bij lijfrenteverzekeraars terecht

Lees hier meer over de mogelijkheden van oud regime lijfrente

 

Banksparen: wat gebeurt er bij overlijden?

Eén van de voordelen van banksparen is dat het bankspaarsaldo áltijd toekomt aan de erfgenamen bij overlijden. Hier is dus geen aparte overlijdensdekking voor benodigd.

Wel is de regelgeving bij banksparen met een lijfrente iets anders dan de regels bij banksparen met een gouden handdruk (stamrechtsparen).

Jeroen Wolfsen schreef hier 2 duidelijke artikelen over:

Lijfrentesparen
Wat gebeurt er met lijfrente banksparen bij overlijden?

Stamrechtsparen
gouden handdruk banksparen en overlijden

Is banksparen nog mogelijk?

Het korte antwoord is Ja, banksparen is nog mogelijk.
Maar er is sinds de introductie van banksparen in 2008 wel wat veranderd.

Banksparen voor een aanvullend pensioen (lijfrente)
Banksparen voor een aanvullend pensioen is nog steeds mogelijk.
Je kunt een bankspaarrekening openen om een lijfrente op te bouwen, maar ook met een vrijkomende lijfrente kunt u banksparen.

Banksparen met een gouden handdruk (stamrechtsparen)
Sinds 2010 mocht een gouden handdruk ook belastingvrij gestort worden op een bankspaarrekening.
Sinds juli 2014 is het stamrecht afgeschaft.
Banksparen met een gouden handdruk is dus alleen mogelijk voor vrijkomend stamrechtkapitaal

Banksparen voor de aflossing van de hypotheek (bankspaarhypotheek)
Sinds 1 januari 2013 zijn de regels voor hypotheekrente aftrek strenger geworden. Alleen bij een annuïtaire hypotheek of lineaire hypotheek mag de hypotheekrente worden afgetrokken.
De bankspaarhypotheek kan daarom voor nieuwe hypotheken niet meer worden afgesloten.
Lopende bankspaarhypotheken kunnen wel worden voortgezet.

Banksparen voor de kosten van de uitvaart (uitvaartsparen)
Sinds 2010 was het wettelijk mogelijk om op een bankspaarrekening te sparen voor de kosten van een uitvaart. Maar omdat geen enkele bank een dergelijke bankspaarrekening op de markt zette, is de wet uitvaartsparen per 2016 afgeschaft.

Welke vormen van banksparen zijn er?

Er zijn 4 vormen van banksparen:

Lijfrentesparen: banksparen voor een aanvullend pensioen
Bankspaarhypotheek: banksparen voor de aflossing van de hypotheek
Stamrechtsparen: banksparen met een gouden handdruk
Uitvaartsparen: banksparen voor de kosten van de uitvaart

Let op!
Een aantal vormen zijn inmiddels afgeschaft.
Zo kan de bankspaarhypotheek niet meer worden afgesloten.
Kan stamrechtsparen alleen met vrijkomend stamrechtkapitaal.
En is uitvaartsparen afgeschaft nog voordat er producten op de markt kwamen.

De voordelen van banksparen

Banksparen is een vorm van fiscaal vriendelijk sparen. Je spaart bijvoorbeeld voor de aanvulling van je pensioen, voor de aflossing van je hypotheek of met een ontslagvergoeding.
Banksparen kent een aantal voordelen.

De voordelen van lijfrentesparen:

 • De inleg op de bankspaarrekening is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting;
 • Over het bankspaarsaldo betaalt u géén vermogensrendementsheffing;
 • Bij banksparen is er geen verlies van kapitaal bij overlijden, het saldo gaat altijd naar de erfgenamen.
 • Je betaalt géén kosten aan de bank
 • Banksparen valt onder het depositogarantiestelsel

De voordelen van stamrechtsparen:

 • Over de inleg betaal je, zolang je spaart, géén inkomstenbelasting;
 • Over het bankspaarsaldo betaalt u géén vermogensrendementsheffing;
 • Bij banksparen is er geen verlies van kapitaal bij overlijden, het saldo gaat altijd naar de erfgenamen.
 • Banksparen valt onder het depositogarantiestelsel.
 • Je betaalt geen kosten aan de bank

De voordelen van de bankspaarhypotheek:

 • Je lost de hypotheek uiteindelijk volledig af;
 • Over het bankspaarsaldo betaalt u géén vermogensrendementsheffing;
 • Je ontvangt dezelfde rente op je bankspaarrekening als de rente die je moet betalen op je hypotheek;
 • Banksparen valt onder het depositogarantiestelsel.

De nadelen van banksparen

Banksparen is een vorm van fiscaal vriendelijk sparen.
Je spaart dus met belastingvoordeel.
Maar dat betekent dat je je wel aan bepaalde spelregels moet houden.
Welke spelregels dat zijn, hangt af van het doel waarvoor je een bankspaarrekening opent.

Dit is daarmee het enige nadeel van banksparen. Ga je banksparen, dan kun je niet meer vrijelijk beschikken over jouw spaarsaldo. Je kunt het saldo alleen nog gebruiken voor het gekozen spaardoel.

Mag ik extra storten op een bestaande bankspaarrekening

Ja, in sommige gevallen kunt u een extra storting doen op een bestaande lijfrenterekening. Het hangt er wel vanaf in welke variant u zit.

Lijfrente opbouwrekening – u bent nog aan het sparen
Op deze rekening kun je altijd bijstorten. Houd er wel rekening mee dat als de rente op je lijfrenterekening vast staat, dat voor de nieuwe storting niet dat vaste rentepercentage geldt. De nieuwe storting wordt tegen variabele rente weggezet. U kunt zelf via het ‘online bankieren’ systeem van de bank de rente vastzetten tegen een hogere rente.

Het is daarnaast aan te raden om de jaarruimte berekening te doen, zodat u zeker weet dat u niet teveel stort op uw lijfrenterekening.

Lijfrente uitkeerrekening – u ontvangt een periodieke uitkering
Op deze lijfrenterekening kunt u niet bijstorten.
Indien er vlak na elkaar meerdere lijfrentes vrijvallen kunt u het wel zo plannen dat ze samen 1 uitkering vormen.

Wat gebeurt er met mijn bankspaarsaldo bij overlijden?

Bij banksparen wordt het bankspaarsaldo bij overlijden altijd uitgekeerd aan de erfgenaam of erfgenamen.

Wie krijgt het bankspaarsaldo bij overlijden
Op een bankspaarrekening kunt u niet aangeven wie de begunstigde is. Men volgt daarom uw testament. Heeft u geen testament dan volgt met het wettelijk erfrecht. Er is verschil in de afwikkeling bij een opbouwrekening en een uitkeerrekening.

Opbouwrekening
Spaart u en komt u te overlijden, dan is het opgespaarde bankspaarsaldo direct beschikbaar voor uw partner. Die moet er dan een nabestaanden-lijfrente voor aanschaffen.

Uitkeerrekening
Heeft u een uitkeerrekening en u komt te overlijden, dan gaat de uitkering 1 op 1 over op uw partner voor de resterende uitkeringsperiode.
Is er geen partner, dan is het geld beschikbaar voor de kinderen.
Zijn er geen kinderen? Dan gaat het geld naar de familie in eerste lijn.

Er wordt altijd uitgekeerd, maar als niemand zich aandient, dan wordt het geld netto gemaakt, alsof de rekeninghouder afkoopt. Het nettobedrag vervalt vervolgens in de erfenis.

Lees ook ons weblog: Wat gebeurt er met lijfrente banksparen bij overlijden? waarin Jeroen Wolfsen uitgebreid antwoord geeft op deze vraag.