Wanneer krijg ik m’n geld van de belastingdienst terug?

Als je jouw jaarruimte afstort, dan mag je het bedrag dat je afstort aftrekken van je inkomsten belasting. Hierdoor krijg je tot 49,50% terug van de belastingdienst.

Om het geld terug te krijgen moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Die vind meestal plaats in april van het jaar en wordt behandeld in juli.
Als je een accountant of boekhouder hebt dan kan dit anders zijn.

Voorlopige teruggaaf
Kun je hier niet op wachten, dan kun je ook via een voorlopig teruggaaf formulier de teruggaaf versneld opvragen.
Dit betreft wel een ‘voorlopige’ teruggaaf. De definitieve teruggaaf blijkt uit de aangifte inkomstenbelasting.

Beleggingsprofiel: Offensief – Hoe wordt er belegd?

offensief

Kenmerken gematigd offensief
In het gematigd offensief profiel belegt OAKK uw [lijfrente]kapitaal in wereldwijd gespreide indexfondsen met lage kosten. Hierbij kiest OAKK voor grote en bekende fondsen van Blackrock, Vanguard, Northern Trust.

OAKK biedt u binnen het gematigd defensieve profiel 2 varianten:
Markten: OAKK belegt dan 40% in obligatie indexfondsen en 60% in aandelen indexfondsen.
Solid: OAKK belegd dan ongeveer 30% in obligaties indexfondsen en voor ongeveer 45% in aandelen indexfondsen. Het resterende deel van 25% belegt OAKK in een aantal specifieke beleggingsfondsen. Het doel daarvan is een zo stabiel mogelijk rendement te behalen. Een stabiel rendement is belangrijk bij een reeds opgebouwd kapitaal dat u gebruikt om uw inkomen mee aan te vullen.

De berekening op de website is gebaseerd op de Solid variant.

Voor wie is een gematigd offensief profiel geschikt?
Dit profiel is geschikt als u op langere termijn een hoger rendement verwacht dan van defensieve beleggingen. De waarde van uw belegging kan op korte termijn stevig fluctueren. U accepteert het risico van een negatief rendement in enig jaar maar profiteert in goede beursjaren van goede rendementen.

Rendement
Het gematigd offensief profiel heeft van 31-12-1994 t/m 31-12-2022  een rendement behaald van 6,12% (Solid strategie).

Beheersvergoeding OAKK
Kiest u voor de Markten variant dan rekent OAKK een lage beheersvergoeding van 0,55%.
Kiest u voor de Solid variant dan kan OAKK 0,125% per kwartaal extra kosten in rekening brengen. Maar alleen wanneer de Solid strategie de afgelopen 12 maanden een positief rendement heeft opgeleverd én de totale risico/rendement verhouding beter is dan de Markten variant. De extra vergoeding is dus op basis van No cure, No pay.

Fondskosten
De indexfondsen waarin belegt wordt kennen een zeer lage kostenstructuur van gemiddeld 0,15% deze kosten zij volledig verwerkt in de fondsen.

Beleggingsprofiel: Gematigd offensief – Hoe wordt er belegd?

profiel: gematigd offensief

In het gematigd offensief profiel belegt OAKK uw [lijfrente]kapitaal in wereldwijd gespreide indexfondsen met lage kosten. Hierbij kiest OAKK voor grote en bekende fondsen van Blackrock, Vanguard, Northern Trust.

OAKK biedt u binnen het gematigd defensieve profiel 2 varianten:
Markten: OAKK belegt dan 40% in obligatie indexfondsen en 60% in aandelen indexfondsen.
Solid: OAKK belegd dan ongeveer 30% in obligaties indexfondsen en voor ongeveer 45% in aandelen indexfondsen. Het resterende deel van 25% belegt OAKK in een aantal specifieke beleggingsfondsen. Het doel daarvan is een zo stabiel mogelijk rendement te behalen. Een stabiel rendement is belangrijk bij een reeds opgebouwd kapitaal dat u gebruikt om uw inkomen mee aan te vullen.

De berekening op de website is gebaseerd op de Solid variant.

Voor wie is een gematigd offensief profiel geschikt?
Dit profiel is geschikt als u op langere termijn een hoger rendement verwacht dan van defensieve beleggingen. De waarde van uw belegging kan op korte termijn stevig fluctueren. U accepteert het risico van een negatief rendement in enig jaar maar profiteert in goede beursjaren van goede rendementen.

Rendement
Het gematigd offensief profiel heeft van 31-12-1994 t/m 31-12-2022  een rendement behaald van 6,12% (Solid strategie).

Beheersvergoeding OAKK
Kiest u voor de Markten variant dan rekent OAKK een lage beheersvergoeding van 0,55%.
Kiest u voor de Solid variant dan kan OAKK 0,125% per kwartaal extra kosten in rekening brengen. Maar alleen wanneer de Solid strategie de afgelopen 12 maanden een positief rendement heeft opgeleverd én de totale risico/rendement verhouding beter is dan de Markten variant. De extra vergoeding is dus op basis van No cure, No pay.

Fondskosten
De indexfondsen waarin belegt wordt kennen een zeer lage kostenstructuur van gemiddeld 0,15% deze kosten zij volledig verwerkt in de fondsen.

Beleggingsprofiel: Gematigd defensief – Hoe wordt er belegd?

profiel: gematigd defensief
In het gematigd defensief belegt OAKK uw [lijfrente]kapitaal in wereldwijd gespreide indexfondsen met lage kosten. Hierbij kiest OAKK voor grote en bekende fondsen van Blackrock, Vanguard, Northern Trust.

OAKK biedt u binnen het gematigd defensieve profiel 2 varianten:
Markten: OAKK belegt dan 60% in obligatie indexfondsen en 40% in aandelen indexfondsen.

Solid: OAKK belegd dan ongeveer 45% in obligaties indexfondsen en voor ongeveer 30% in aandelen indexfondsen. Het resterende deel van 25% belegt OAKK in een aantal specifieke beleggingsfondsen.
Het doel daarvan is een zo stabiel mogelijk rendement te behalen. Een stabiel rendement is belangrijk bij een reeds opgebouwd kapitaal dat u gebruikt om uw inkomen mee aan te vullen.
De berekening op de website is gebaseerd op de Solid variant.

Voor wie is een gematigd defensief profiel geschikt?
Dit profiel is geschikt als u een hoger rendement verwacht dan van een spaarrekening op de middellange termijn. Er is bereidheid meer risico te accepteren dan met sparen. De beleggingen zijn niet te beweeglijk, maar er wordt een negatief rendement geaccepteerd in een slecht beleggingsjaar.

Rendement
Het defensieve fonds heeft van 31-12-1994 t/m 31-12-2022 een rendement behaald van 4,97% solid strategie).

Beheersvergoeding OAKK
Kiest u voor de Markten variant dan rekent OAKK een lage beheersvergoeding van 0,55%. Kiest u voor de Solid variant dan kan OAKK 0,125% per kwartaal extra kosten in rekening brengen.
Maar alleen wanneer de Solid strategie de afgelopen 12 maanden een positief rendement heeft opgeleverd én de totale risico/rendement verhouding beter is dan de Markten variant. De extra vergoeding is dus op basis van No cure, No pay.

Fondskosten
De indexfondsen waarin belegt wordt kennen een zeer lage kostenstructuur van gemiddeld 0,15% deze kosten zij volledig verwerkt in de fondsen.

Beleggingsprofiel: Defensief – Hoe wordt er belegd?

profiel: defensief solid
In het defensieve profiel belegt OAKK uw [lijfrente]kapitaal in wereldwijd gespreide indexfondsen met lage kosten. Hierbij kiest OAKK voor grote en bekende fondsen van Blackrock, Vanguard, Northern Trust.

OAKK biedt u binnen het defensief profiel 2 varianten:
Markten: OAKK belegd dan 80% in obligatie indexfondsen en 20% in aandelen indexfondsen.

Solid
: OAKK belegd dan ongeveer 60% in obligaties indexfondsen en voor ongeveer 15% in aandelen indexfondsen. Het resterende deel van 25% belegt OAKK in een aantal specifieke beleggingsfondsen.
Het doel daarvan is een zo stabiel mogelijk rendement te behalen. Een stabiel rendement is belangrijk bij een reeds opgebouwd kapitaal dat u gebruikt om uw inkomen mee aan te vullen.

De berekening op de website is gebaseerd op de Solid variant.

Voor wie is een defensief profiel geschikt?
Dit profiel is geschikt als u risicomijdend bent maar wel wil kunnen profiteren van een rendement dat op middellange termijn hoger ligt dan het rendement op een spaarrekening. Uw uitkering kan door de jaren heen stijgen maar u accepteert ook de kans dat uw uitkering daalt in een slecht beleggingsjaar.

Rendement
Het defensieve fonds (Solid) heeft van 31-12-1994 t/m 31-12-2022 een rendement behaald van 3,5%.

Beheersvergoeding OAKK
Kiest u voor de Markten variant dan rekent OAKK een lage beheersvergoeding van 0,55%.
Kiest u voor de Solid variant dan kan OAKK 0,125% per kwartaal extra kosten in rekening brengen.
Maar alleen wanneer de Solid strategie de afgelopen 12 maanden een positief rendement heeft opgeleverd én de totale risico/rendement verhouding beter is dan de Markten variant. De extra
vergoeding is dus op basis van No cure, No pay.
Deze kosten zijn reeds verwerkt in de rendementen en de berekening
Hier leest u daar meer over de kosten.

Fondskosten
De indexfondsen waarin belegt wordt kennen een zeer lage kostenstructuur van gemiddeld 0,15% deze kosten zij volledig verwerkt in de fondsen.

Beleggingsprofiel: Zeer defensief – Hoe wordt er belegd?

profiel: zeer defensief
Dit profiel is bedoeld als alternatief voor de variabele spaarrente. Op dit moment ligt het nettorendement van het zeer defensieve profiel rond de 3,5- 3,6%. Dat is het rendement na aftrek van kosten.

In dit profiel belegt OAKK in fondsen met (zeer) kortlopende obligaties en geldmarktfondsen. Een obligatie is een lening van overheid of een bedrijf. Na een aantal jaren wordt deze lening terugbetaald. De rentevergoedingen op deze obligaties zijn relatief hoog en staan vast.
Door de korte looptijden zijn de obligaties veel minder gevoelig voor rentestijgingen of dalingen.

Geldmarktfondsen beleggen voornamelijk in deposito’s met een looptijd tot maximaal 1 jaar. De obligaties in het zeer defensieve fonds kennen een (zeer) korte looptijd.

Deze korte looptijden obligaties en geldmarktfondsen geven u 3 voordelen:

  1. Het koersrisico heel gering. De waarde (de koers) van een obligatie daalt namelijk als de marktrente stijgt. Beleggers kunnen immers nieuwe obligaties kopen met een hogere rentevergoeding. Maar een obligatie met een korte looptijd wordt bijna terugbetaald en zal daarom nauwelijks dalen.
  2. Iedere keer dat een obligatie wordt afgelost, is er weer geld aanwezig om te herbeleggen tegen de dan geldende marktrente. Zo kan dit fonds meebewegen met de marktrente.
  3. Dit profiel geeft door de samenstelling een hogere vergoeding dan veel deposito’s en spaarrekeningen bij banken.

Rendement
De afgelopen jaren stond de rente erg laag en was dit fonds niet interessant. OAKK biedt het fonds daarom pas weer aan sinds het 2e kwartaal van 2023. Het rendement van dit fonds ligt rond de 3,5%. Omdat men echter ook moet rekenen met marktrendementen uit het verleden zijn de rendementen in de factsheet en beleggingsvoorstel lager dan het werkelijke rendement op dit moment.

Voor wie is dit fonds geschikt?
Dit fonds is geschikt als u risicomijdend bent maar wel een hoger rendement wil halen dan het rendement op een bankspaarrekening met variabele rente. Bij dit fonds past een beleggingshorizon tot 5 jaar.

Beheersvergoeding OAKK
OAKK rekent een kostenvergoeding van 0,35% voor dit fonds. De vergoeding voor Moneywise van 0,1% is hierin verwerkt. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de rendementen en de berekening.

Fondskosten
De indexfondsen waarin belegt wordt kennen een zeer lage kostenstructuur van gemiddeld 0,15% deze kosten zij volledig verwerkt in de fondsen.

Rendement
De afgelopen jaren stond de rente erg laag en was dit fonds niet interessant. OAKK biedt het fonds daarom pas weer aan sinds het 2e kwartaal van 2023. Het rendement van dit ligt rond de 3,5%.

Een lijfrente uitkering op basis van beleggen, zo werkt het

Door uw vrijkomend lijfrentekapitaal te laten uitkeren via een beleggingslijfrente, maakt u kans op betere rendementen dan wanneer u kiest voor een lijfrente uitkering op basis van garantie.

Maar hoe werkt een beleggingslijfrente? En hoe wordt de hoogte van de lijfrente-uitkering bepaald? Ik leg het uit.

Beleggingslijfrente: kans op een hoger rendement

Een beleggingslijfrente is een lijfrente-uitkering  op basis van beleggen. Op deze manier is er een kans op een hoger rendement dan de banken en verzekeraars bieden via een garantie uitkering.
Afhankelijk van het beleggingsprofiel wordt uw lijfrentekapitaal defensief tot offensief belegt.
Hoe meer risico u neemt, hoe groter de kans op een hogere uitkering, maar uiteraard ook het risico op een lagere uitkering.

Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald?

De hoogte van de uitkeringen wordt bepaalt met behulp van een annuïteitenformule, waarbij de looptijd en de inleg bekend zijn. Voor het rendement wordt het u-rendement gebruikt.
De uitkeringen worden 1 keer per jaar aangepast op basis van het beleggingsresultaat.

Rekenvoorbeeld:
Erik heeft een lijfrentekapitaal van € 75.000,-. Hij laat dit in 10 jaar uitkeren via een beleggingslijfrente.
Het u-rendement op het moment van de beleggingslijfrente wordt geopend is 2,98%. Dit rendement wordt voor de komende 10 jaar gebruikt om de uitkeringen te bepalen.

In het 1e jaar heeft Erik dus € 75.000. Bij een looptijd van 10 jaar en een u-rendement van 2,98% is de bijbehorende annuïteit (en dus de uitkering): € 8.783,32.

Deze jaaruitkering wordt van de lijfrente afgehaald en met de rest (€ 75.000 -/- 8.783,32 = 66.216,68) wordt belegd. Stel nu dat er (netto) 5% rendement wordt behaald in het 1e jaar, dan is het saldo na 1 jaar: € 68.865,35 (66.216,68 + 4%).
De jaaruitkering voor het  2e jaar wordt nu vastgesteld met een looptijd van 9 jaar, een kapitaal van € 68.865,35 en wederom het u-rendement van 2,98%. De bijbehorende annuïteit is € 8.921,36.

En zo worden de volgende jaren steeds bepaald.