Partnerpensioen

Heeft u een partner? Dan is partnerpensioen vaak meeverzekerd. In dat geval dient u uw partner op te geven, zodat de juiste uitkering kan worden berekend.

Uitruilen partnerpensioen
Het is mogelijk om uw partnerpensioen uit te ruilen. Dit betekent dat er geen uitkering plaatsvindt aan uw partner als u komt te overlijden. Daar tegenover staat dat de uitkering zolang u leeft wel hoger is.

Als u hier gebruik van wilt maken, dan moet uw partner officieel afstand doen van zijn of haar partnerpensioen.

Mogelijkheden met uw pensioenkapitaal

U heeft 3 mogelijkheden met uw pensioenkapitaal.

Gelijkblijvende uitkering
U ontvangt iedere maand (of kwartaal), zolang u leeft dezelfde uitkering.
Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Hoog- / laag uitkering
U kunt er voor kiezen om in de eerste 5 of 10 jaar een hogere uitkering te ontvangen dan in de overige periode.
De gedachte is dat in de eerste 5 of 10 jaar de consumeringsbehoefte hoger ligt dan in de latere periode.

Variabel pensioen
Bij een variabele pensioen (ook wel pensioen doorbeleggen) blijft u beleggen met uw geld. Omdat de rente momenteel erg laag staat kunt u een hogere uitkering krijgen door te blijven beleggen.
Het risico is wel dat de beleggingsresultaten tegenvallen en dat u minder krijgt.