Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit indien de verzekerde op de polis komt te overlijden. Voor deze verzekering betaal je een premie.

De hoogte van de premie wordt o.a. bepaald op basis van het verzekerde bedrag, de leeftijd en de gezondheid van de verzekerde.
Je kunt de premie eenvoudig berekenen via onze vergelijkingsmodule.
Bereken premie overlijdensrisicoverzekering

Voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering rekenen wij éénmalig € 177,-.

Ik ben gestopt met roken, kan ik mijn risicopolis oversluiten

Rokers betalen meer premie voor een overlijdensrisicoverzekering omdat de kans op overlijden vele malen groter is dan voor niet-rokers.

Als je bent gestopt met roken, dan kun je overwegen je overlijdensrisicoverzekering over te sluiten naar een andere verzekeraar.
Je betaalt dan niet alleen minder omdat je gestopt bent met roken, maar de premies zijn de afgelopen jaren ook flink gedaald, waardoor je fors meer hoeft te betalen.

stoppen met roken

Lagere premie door niet rokersverklaring

Om in aanmerking te komen voor het niet-rokers tarief moet je tenminste 2 jaar niet hebben gerookt.
Het kan zijn dat de verzekeraar een niet rokersverklaring wilt laten tekenen.

Overlijdensverzekering oversluiten naar een andere verzekeraar kan nog goedkoper zijn

Korting op je lopende verzekering is mooi. Maar de kans is ook groot dat je bij een andere verzekeraar nog goedkoper uit bent. De laatste jarenzin de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zo’n 70% gedaald. Zelfs als je nu dus jaren ouder bent, kun je fors besparen in sommige gevallen. Het is de moeite waard om dat uit te rekenen. En het gaat heel gemakkelijk met de overlijdensrisicoverzekering oversluiten tool van Moneywise.

Zorg wel dat je eerst een nieuwe verzekering afsluit voordat je de oude  opzegt.

Een verpande overlijdensrisicoverzekering en erfbelasting

Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af om de hypotheek af te dekken? Dan kan het zin dat deze verpand moet worden aan de bank. Dat komt tegenwoordig minder vaak voor dan vroeger. Toch zijn er situaties waarbij de bank vraagt om een verpande overlijdensverzekering.
Maar wat betekent dat? En wat voor effect heeft dat op de erfbelasting?

shutterstock_1185179209

Akte van verpanding

Op het moment dat een verpande overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt, dan is de verzekeraar verplicht het verzekerd bedrag direct en zonder tussenkomst van derden over te maken naar de bank.
Op deze manier stelt de bank waar de hypotheek loopt zeker dat de hypotheek wordt afgelost bij het overlijden van (één van de) hypotheekgevers.

Verpanding kan zorgen voor hogere erfbelasting

Omdat de bank nu als eerste geld krijgt wordt direct de hypothecaire schuld verlaagd. Hierdoor wordt de nalatenschap verhoogt en is er mogelijk meer erfbelasting verschuldigd.
Het is daarom verstandig nooit meer te verpanden dan noodzakelijk is.  Je kunt een overlijdensrisicoverzekering ook een deels verpanden.

Let op!
Als er sprake is van gemeenschap van goederen dan werkt dit anders uit.

 

Zo voorkom je erfbelasting bij je overlijdensrisicoverzekering

Als een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt, dan kun je te maken krijgen met erfbelasting. De verzekeraar keert het verzekerde bedrag uit aan de nabestaande(n). De fiscus ziet die uitkering in een aantal gevallen als erfenis waarover erfbelasting moet worden betaald.

erfbelasting

Wanneer betaal je erfbelasting over de uitkering uit een overlijdensverzekering?

Om te goed te begrijpen wanneer je erfbelasting betaalt over een uitkering uit een levensverzekering, is het belangrijk om te weten wie de verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde op een levensverzekering is.

Verzekerde
De verzekerde is de persoon op wiens leven de premie is berekend. Als deze persoon overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering, dan keert de verzekeraar het verzekerd bedrag uit.

Verzekeringsnemer / premiebetaler
De verzekeringsnemer sluit de verzekering af en betaalt de premie.
De verzekeringnemer is tevens de contractant.

Begunstigde
Tot slot is er de begunstigde. Deze persoon ontvangt het uit te keren bedrag.

Het kan zijn dat deze rollen door 1 of meerdere personen worden vervuld.

Kruislingse begunstiging

Om te voorkomen dat er erfbelasting over de uitkering uit een levensverzekering betaald moet worden, moet je als je altijd zorgen voor zogenaamde kruislingse begunstiging. Vooral als je niet getrouwd bent in (beperkte) gemeenschap van goederen.

Kijk maar eens naar deze voorbeelden en Erik en Eva. Ze gaan samenwonen en hebben een huis gekocht.

Voorbeeld 1:
Erik wil dat Eva kan blijven wonen in hun koophuis als Erik komt te overlijden. Hij sluit een overlijdensrisicoverzekering af voor € 250.000 met een looptijd van 30 jaar.
Erik is de verzekerde, want als hij overlijdt keert de verzekering uit.
Erik heeft zichzelf als verzekeringsnemer op de polis gezet. Hij betaalt immers ook de premie. Erik heeft Eva als begunstigde laten zetten op de polis.
In deze opzet is er erfbelasting verschuldigd. Erik heeft de premie voor de polis betaalt en Eva erft daarmee de uitkering. Zij heeft niet meebetaald aan de premie.

Voorbeeld 2:
Erik wil dat Eva kan blijven wonen in hun koophuis als Erik komt te overlijden. Hij sluit een overlijdensrisicoverzekering af voor € 250.000 met een looptijd van 30 jaar.
Erik is de verzekerde, want als hij overlijdt keert de verzekering uit.
Eva wordt als verzekeringsnemer op de polis gezet. Zij moet daarmee ook formeel ook de premie betalen. Eva is als begunstigde op de polis gezet.
In deze opzet is er géén erfbelasting verschuldigd. Eva heeft immers zelf betaald voor de verzekering en de uitkering is daarmee een logisch gevolg op het overlijden van Erik.

Gemeenschap van goederen

Voor gehuwden en geregistreerde partners in gemeenschap van goederen ligt het anders. Omdat er sprake is van gemeenschap van goederen wordt de premie altijd door beide betaald. Erik’s geld is immers ook Eva’s geld.
Er geldt wel een verhoogde vrijstelling voor gehuwden en geregistreerde partners in gemeenschap van goederen, zodat er pas erfbelasting betaald hoeft te worden over hogere bedragen.

Wat betekent begunstiging bij een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden. Het verzekerde bedrag wordt dan uitgekeerd aan de begunstigde op de polis.
Je kunt de begunstigde met naam en toenaam vermelden in de polis, maar je kunt ook kiezen voor ‘standaardbegunstiging’.

overlijdensverzekering

Standaardbegunstiging

Als je geen begunstigde(n) hebt opgegeven op de polis, dan gaat verzekeraar uit van zogeheten standaardbegunstiging.
Dat houdt in dat het verzekerd bedrag dat wordt uitgekeerd aan de nabestaande(n) in de volgende rangorde:

  1. Verzekeringnemer(s);
  2. Echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van de verzekeringnemer;
  3. Kinderen van de verzekeringnemer;
  4. Efgenamen van de verzekeringnemer.

De rangorde
Als de verzekering tot uitkering komt, dan wordt er gekeken wie van de nabestaande(n) zoals in de rangorde is bepaald, nog in leven zijn. Als de echtgeno(o)t(e) bijvoorbeeld niet meer in leven is, dan gaat de uitkering over op de kinderen van de verzekeringnemer.

Begunstiging met naam en toenaam

Wil je dat een specifiek persoon het verzekerde bedrag bij overlijden ontvangt? Dan kun je er voor kiezen om de begunstigde op de polis met naam en toenaam te vermelden.
Dit kun je bijvoorbeeld doen als je een zakenpartner wilt verzekeren.

Ongehuwde partners: kruislingse begunstiging

Ook als je samenwoont of gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden is het verstandig de partner met naam en toenaam als begunstigde te vermelden. Maar ook als premiebetaler.
We noemen dat kruislingse begunstiging.
Hiermee kan een (te) hoge erfbelasting worden voorkomen.
Lees ook: Zo voorkom je een te hoge erfbelasting bij overlijdensrisicoverzekeringen

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering met gelijkblijvende dekking is een verzekering waarbij het verzekerde bedrag gedurende de gehele looptijd gelijk blijft. De uitkering bij overlijden is dus aan het begin hetzelfde als in de laatste maand.

In onderstaande grafiek wordt snel duidelijk hoe het werkt:

gelijkblijvende-orv

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering met lineair dalende dekking is een verzekering waarbij het verzekerde bedrag gedurende de looptijd lineair naar € 0,- daalt.

In onderstaande grafiek wordt snel duidelijk hoe het werkt:

lineair-orv

Zoals je ziet daalt de verzekering ieder jaar met een vast bedrag.
Deze verzekeringsvorm wordt vaak gekozen bij een lineaire hypotheek.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering met annuïtaire dekking is een verzekering waarbij het verzekerde bedrag gedurende de looptijd annuïtair daalt, meestal met 7%.

In onderstaande grafiek wordt snel duidelijk hoe het werkt:

annuitaire-orv

Zoals je ziet daalt het verzekerd bedrag de eerste jaren minder hard en later steeds sneller.

Een annuitaire dekking wordt vaak gekozen bij een annuiteiten hypotheek.

 

Verpande overlijdensrisicoverzekering oversluiten

Heb je een overlijdensrisicoverzekering die verpand is aan je hypotheek? Dan kun je in veel gevallen je overlijdensrisicoverzekering gewoon oversluiten naar een goedkopere verzekeraar.
Je hebt dan meestal wel toestemming nodig van je hypotheekverstrekker.

shutterstock_1481557004

Is verpanding nog nodig?
Indien je hypotheek al een tijdje loopt en je hebt inmiddels een behoorlijk deel van de hypotheek afgelost, dan kan in veel gevallen de verpanding komen te vervallen.
Als de resterende hypotheek minder is dan 80% van de waarde van de woning is een verpanding vaak niet meer nodig.
Je kunt dan de hypotheekverstrekker verzoeken om de polis te ontpanden. Dat betekent dat de bank aan de verzekeraar laat weten dat de verpanding van de polis verwijderd kan worden. Je kunt de verzekering daarna gewoon opzeggen.

Moet de polis verpand blijven?
Indien de hypotheekverstrekker wil dat de nieuwe polis verpand moet worden, dan moet je daar toestemming voor vragen.
De hypotheekverstrekker zal de nieuwe overlijdensrisicoverzekering dan verpanden en de oude polis ontpanden.

Stappenplan
Doorloop de volgende stappen om je overlijdensrisicoverzekering succesvol over te sluiten.

Stap 1: Vergelijk alle premies van overlijdensrisicoverzekeringen
Vergelijk zelf online alle premies en ontdek hoeveel je op dit moment zou kunnen betalen.
Of gebruik onze handige oversluittool. Je ziet dan direct hoeveel je kunt besparen.

Stap 2: Vraag een offerte aan en sluit de nieuwe verzekering af
Nu je weet welke verzekeraar de laagste premie heeft, kun je een offerte aanvragen. Die offerte kun je direct online ook afsluiten.
Meestal moet er een gezondheidsverklaring worden ingevuld en in sommige gevallen is een keuring nodig.

Stap 3: De nieuwe polis verpanden
Is je aanvraag medisch akkoord? Dan moet de verpanding geregeld worden.

Om de oude polis op te kunnen zeggen, moet daar eerst de verpanding van af. De hypotheekverstrekker moet de oude verzekeraar toestemming geven voor het ‘ontpanden’ van de polis.

Overleg vervolgens met de hypotheekverstrekker of een verpanding nog vereist is. Moet de polis nog wel verpand worden, zorg dan dat de hypotheekverstrekker de verpanding doorgeeft aan de nieuwe verzekeraar.

Stap 4: Je bent verzekerd
Nu de verpanding is geregeld, kan de verzekeraar de polis opmaken.
Je bent nu verzekerd.
De oude overlijdensrisicoverzekering kan nu worden opgezegd.

Besparen op je overlijdensrisicoverzekering in 4 stappen

De premies van overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. De kans is daarom groot dat jij teveel betaalt voor je overlijdensrisicoverzekering.
Je kunt heel simpel berekenen of jij kunt besparen op je overlijdensrisicoverzekering via onze ‘oversluit tool‘.
shutterstock_1494038624

Besparen op je overlijdensverzekering in 4 simpele stappen:

Stap 1: Pak je huidige overlijdensrisicoverzekering polis erbij
Zoek de volgende gegevens erbij:
– maandelijkse premie
– einddatum van de verzekering
– verzekeringsvorm (gelijkblijvend, annuitair dalend of lineair dalend).

Stap 2: Vergelijk de huidige premies voor overlijdensrisicoverzekeringen
Bereken nu de premie voor de overlijdensrisicoverzekering alsof je hem nu zou afsluiten.
Vergelijk deze premie met de premie op jouw polis. In veel gevallen zul je zien dat je teveel premie betaalt.
Via onze ‘oversluit tool‘ vul je gemakkelijk de uitgangspunten in van je huidige polis en wij berekenen direct online de laagste premie als je zou oversluiten. Zo zie je direct hoeveel jij kunt besparen.

Stap 3: Sluit de nieuwe overlijdensrisicoverzekering af
Sluit de nieuwe overlijdensrisicoverzekering af. Je kunt dit direct online regelen. De verzekeraar zal wel enkele medische vragen aan je stellen en op basis daarvan de verzekering accepteren of afwijzen.
In sommige gevallen kan een huisartsenkeuring, of een medische keuring vereist zijn.
Zeg in geen geval je oude polis op voordat je voor de nieuwe bent geaccepteerd.

Stap 4: Ben je geaccepteerd op de nieuwe verzekering? Zeg dan de oude polis op
Nu de overlijdensrisicoverzekering loopt, kun je de oude verzekering opzeggen.

Zo eenvoudig is het besparen op een overlijdensrisicoverzekering.
Start direct met onze ‘oversluit tool‘!