Beleggingsprofiel

U  kunt bij  aantal verzekeraars kiezen voor een variabel pensioen in combinatie met een vast pensioen. Zo bepaalt u zelf hoeveel risico u wilt lopen met uw pensioenuitkering.

Wilt u slechts een gedeelte van uw pensioenkapitaal beleggen? Dan verdeelt u naar uw wens uw kapitaal over vast pensioen en een variabel pensioen.

Geef hier uw verdeling op.

Wat gebeurt er als een pensioenverzekeraar failliet gaat?

Anders dan bij banken is er voor (pensioen)verzekeraars géén garantiestelsel. Komt een verzekeraar in financiële problemen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de polishouders, maar ook voor de economie.

De Nederlandse Bank houdt daarom sinds 2016 streng toezicht op de solvabiliteit van pensioenverzekeraars.

Het solvabiliteitpercentage geeft aan in welke mate de verzekeraar in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Bij een 100% score kan de verzekeraar precies aan alle verplichtingen voldoen, maar dan is er geen marge meer. Dus hoe hoger de score hoe veiliger uw geld is.

Wat levert een variabel pensioen op en hoe veel is de uitkering door de jaren heen?

Inmiddels zijn er de eerste klanten die sinds 2017 een variabel pensioen hebben ontvangen. Op basis van de resultaten uit het verleden kunnen we  goed beeld geven van de ontwikkeling van de maandelijkse uitkering tot en met het jaar 2023.

Uitkering variabel pensioen van 2017 tot en met 2023

In onderstaande tabel ziet u hoe het de pensioenuitkering zicht heeft ontwikkeld van 2017 tot en met 20232 voor iemand die een pensioenkapitaal van € 200.000 bij Aegon in het offensieve profiel heeft ondergebracht.

Men had een vaste uitkering van € 687,08 (gele kolom in de tabel) kunnen krijgen in 2017 maar koos voor een variabel pensioen. Bij een variabel pensioen kan de uitkering stijgen maar de uitkering kan ook dalen. Een variabel pensioen is daarom niet voor iedereen geschikt.

Variabel pensioen heeft de afgelopen jaren veel meer opgeleverd dan een vast pensioen

Deze klant koos voor een variabel pensioen omdat de startuitkering hoger was dan bij een vast pensioen en eventuele dalingen van de pensioenuitkering financieel opgevangen konden worden.
De gemiddelde uitkering van het variabele pensioen over de afgelopen 6 jaar en het komende jaar 2023  bedroeg €  975,32. Deze klant ontvang in 7 jaar tijd dus gemiddeld iedere maand € 288,25 meer dan de uitkering voor een vast pensioen. In 7 jaar tijd is het verschil € 24.212,16 meer aan pensioen.

waarde variabel pensioen versus vast pensioen

In onderstaande tabel ziet u wat de rendementen en daarmee de uitkering door de jaren heen is geweest. Dit is gebaseerd op de afgelopen jaren. Uiteraard bieden deze resultaten geen garantie voor toekomstige uitkeringen.

Uitkering verloop variabel pensioen

Waarom is de pensioenuitkering in 2023 lager dan in 2022??

In 2022 is sprake van een flinke correctie op de beurs. De aandelenbeurzen staan lager onder meer door de oorlog in Oekraïne. En de rente is hard gestegen. Dat heeft invloed op de koersen van obligaties. De waarde van veel obligaties zijn lager geworden. Maar de gestegen rente heeft ook een voordeel. Voor het bepalen van de jaarlijkse pensioenuitkering wordt nu gerekend met een hogere rekenrente. En dat levert een hogere uitkering op. Toch is de uitkeoirnmg in 2023 zo’n 19,4% lager dan in 2022. Maar nog steeds is de uitkering hoger met € 919,65 dan de uitkering voor een vast pensioen van € 687,08 waarvoor de klant in 2017 had kunnen kiezen.
 

Is nu instappen op een variabel pensioen verstandig?

Dat is moeilijk te zeggen. We leven in een onrustige wereld en dat heeft effect op de beurzen. Het is moeilijk te voorspellen wat de toekomst gaat brengen. Maar feit is dat als nu een variabel pensioen aankoopt U de beleggingen goedkoper aankoopt dan in het begin van 2022. En dat is natuurlijk altijd interessant.

Ook zien we dat veel klanten de waarde van hun vrijkomend pensioen in 2022 hebben zien dalen.  Koopt men op dat moment een vast pensioen aan dan heeft men echt verlies geleden ( pleister op die wonde is de hogere rekenrente waardoor de pensioenuitkering mee valt).

Een andere optie is dan juist weer te kiezen voor een variabel pensioen. Het vrijkomende pensioenkapitaal is lager geworden door de lagere beurskoersen maar men koopt op het zelfde moment weer beleggingen voor het variabel pensioen aan tegen diezelfde lage beurskoersen.  Je steekt als het ware één op één over.

Maar het allerbelangrijkste: kies die pensioenvorm waar je je prettig bij voelt. Een variabel pensioen geeft een grote kans op hogere uitkeringen maar als je niet prettig slaapt bij het idee dat die ook een keer lager kan zijn dan is een variabel pensioen waarschijnlijk niet geschikt voor je.

Belasting betalen over uw pensioenuitkering

Heeft u een pensioenuitkering aangekocht van uw vrijkomende pensioen kapitaal? Dan moet u over die uitkering inkomstenbelasting betalen.
Hier leggen wij u uit hoe dat werkt.

De pensioenverzekeraar houdt de belasting in

Pensioenverzekeraars zijn verplicht om inkomstenbelasting te heffen over uw pensioenuitkering.
Van elke (maandelijkse) uitkering wordt daarom een deel inkomstenbelasting en de bijdrage van de Zwv ingehouden.

Groene tabellen

De pensioenverzekeraar gebruikt hiervoor de zogeheten ‘groene tabellen’.
Deze zijn door de belastingdienst uitgeven. Zo kan de verzekeraar bepalen hoe hoog uw netto uitkering moet zijn.
In principe werkt dit hetzelfde als bij uw werkgever, alleen gebruiken werkgever de ‘witte tabellen’.

Let op! Loonbelasting is een voorheffing

Naast de pensioenuitkering hebben de meeste pensionado’s ook nog een AOW-uitkering. En een enkeling heeft zelfs meerdere pensioenuitkeringen. De fiscus heeft bepaald dat een pensioenverzekeraar moet heffen alsof de uitkering die zijn doen de enige pensioenuitkering is.
En daarmee wordt altijd (een beetje) te weinig belasting afgedragen.
Dit wordt gecorrigeerd als u in april de aangifte inkomstenbelasting doet.
Heeft u verder geen aftrekposten? Dan kan het dus zijn dat u een (kleine) naheffing krijgt.

Vergelijk zelf alle pensioenverzekeraars
Haal het maximale uit uw pensioen door alle verzekeraars met elkaar te vergelijken
Vergelijk pensioenverzekeraars.

Kosten pensioenverzekering

Komt uw pensioenpolis vrij? Dan dient u een pensioenuitkering aan te kopen. Het is dan slim om alle pensioenverzekeraars met elkaar te vergelijken. Zo weet u zeker dat u de hoogste uitkering voor uw pensioenkapitaal krijgt.

Welke kosten rekent de pensioenverzekeraar?

Alle pensioenverzekeraars rekenen kosten. De kosten zijn onder te verdelen in 1e kosten en doorlopende kosten.
De pensioenverzekeraar is verplicht de hoogte van deze kosten te vermelden in de offerte.
Wij tonen deze kosten ook in onze vergelijking. Zo weet u met welke kosten gerekend wordt.

Kosten zijn verwerkt in de bruto uitkering

Alle kosten die de pensioenverzekeraar maakt zijn verwerkt in de bruto uitkering. Daarmee zijn voor het vergelijken de kosten niet meer relevant, want zo kan een verzekeraar met hogere kosten toch ook een hogere bruto uitkering aanbieden.

Vergelijk zelf alle pensioenverzekeraars
Haal het maximale uit uw pensioen door alle verzekeraars met elkaar te vergelijken
Vergelijk pensioenverzekeraars.

In welke landen kunt u uw pensioen laten uitkeren?

Heeft u in Nederland een pensioen opgebouwd bij een pensioenverzekeraar? En woont u niet meer in Nederland of gaat u binnenkort emigreren? Dan kan dat problemen opleveren bij het uitkeren van uw pensioen.
Veel verzekeraar kunnen namelijk geen pensioen uitkeren aan penionado’s die niet in Nederland wonen.

Moneywise heeft afspraken met een aantal verzekeraars voor het onderbrengen van een pensioen als u woonachtig bent in een EU lidstaat.

lijfrente buitenland

In deze landen kunt u uw pensioen laten uitkeren

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Let op!
Sommige verzekeraars kunnen wel tot uitkeren overgaan als bij hen ook het pensioen is opgebouwd.

Bel de pensioenspecialisten van Moneywise voor een offerte voor een pensioen in het buitenland: 085 760 7600

Sparen of beleggen voor een ZZP Pensioen

Het ZZP pensioen bestaat eigenlijk niet. De naam ‘ZZP Pensioen’ is een paar jaar geleden ontstaan toen een aantal beleggingsinstanties de lijfrente een frisser imago wilde geven.
Net als banksparen voor pensioen en de lijfrenteverzekering valt het ZZP Pensioen wettelijk en fiscaal gezien onder de ‘lijfrente’.

Het ZZP Pensioen sinds 2015

Sinds 2015 zijn  er nieuwe spelers op de markt, waarbij je kunt beleggen voor een aanvullend pensioen. MoneyWise.nl onderzocht deze aanbieders en we waren destijds nog niet heel positief over deze aanbieders.
Lees ook: RTL Nieuws: Moneywise maakt gehakt van ZZP Pensioenen

Gelukkig is er in de tussentijd een hoop verbeterd.

Sparen of beleggen?

Sinds de introductie van de wet banksparen in 2008 is het sparen voor een aanvullend pensioen erg aantrekkelijk geworden, want je betaalde bij de bank geen hoge kosten voor het beheer van de rekening.
Inmiddels zijn de rentes flink gedaald. Waar je in 2008 nog tussen de 4% en 6% rente kreeg, mag je in 2022 blij zijn met 1% rente.

De ZZP Pensioenen winnen sinds de lage rente aan populariteit.
En wie een beetje handig is met excel ziet ook al gauw dat beleggen meer oplevert dan sparen.
Zeker als je nog 20 of 30 jaar de tijd hebt op een aanvullend pensioen op te bouwen is beleggen de slimmere optie.

Welke aanbieders

In onze vergelijking vind je snel de aanbieder zie bij je past.
Vergelijk ZZP Pensioen direct zelf online!

Wat kost een ZZP Pensioen?

Er zijn diverse aanbieders op de markt voor ZZP pensioen.
Bij het openen van een ZZP Pensioen krijg je te maken met verschillende kosten.
Zo betaal je vaak kosten voor het openen van de rekening. Maar de meeste producten zijn gebaseerd op beleggen en ook daarvoor betaal je jaarlijkse kosten.

In onze vergelijking voor ZZP Pensioen vind je alle aanbieders en de kosten die zij rekenen.