Wat gebeurt er als een pensioenverzekeraar failliet gaat?

Anders dan bij banken is er voor (pensioen)verzekeraars géén garantiestelsel. Komt een verzekeraar in financiële problemen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de polishouders, maar ook voor de economie.

De Nederlandse Bank houdt daarom sinds 2016 streng toezicht op de solvabiliteit van pensioenverzekeraars.

Het solvabiliteitpercentage geeft aan in welke mate de verzekeraar in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Bij een 100% score kan de verzekeraar precies aan alle verplichtingen voldoen, maar dan is er geen marge meer. Dus hoe hoger de score hoe veiliger uw geld is.

Wat kost een ZZP Pensioen?

Er zijn diverse aanbieders op de markt voor ZZP pensioen.
Bij het openen van een ZZP Pensioen krijg je te maken met verschillende kosten.
Zo betaal je vaak kosten voor het openen van de rekening. Maar de meeste producten zijn gebaseerd op beleggen en ook daarvoor betaal je jaarlijkse kosten.

In onze vergelijking voor ZZP Pensioen vind je alle aanbieders en de kosten die zij rekenen.

Wat is het verschil tussen een lijfrente en ZZP Pensioen?

ZZP Pensioen is een term die de laatste jaren is ontstaan, maar is eigenlijk niets anders dan een lijfrente.
Een aantal aanbieders hebben de lijfrente in een modern beleggingsjasje gestoken en het ‘ZZP Pensioen’ genoemd. Maar het is precies hetzelfde als lijfrente.

Hoewel je een lijfrente doorgaans bij een bank afsluit via banksparen, sluit je een ZZP Pensioen vaak bij een beleggingsinstelling.

Hoe bouw ik pensioen op als ZZP-er?

Ben je ZZP-er of freelancer, dan moet je zelf een pensioen opbouwen.
Dit doe je door een lijfrente te starten. Door maandelijkse te sparen of te beleggen bouw je vermogen op voor later.

Voldoe je aan de voorwaarden, dan betaalt de fiscus bovendien mee. Je kunt de inleg op jouw lijfrente namelijk aftrekken van jouw inkomen, zodat je minder inkomstenbelasting betaalt.

Wat is uitruil van pensioen?

Door bij aankoop van uw pensioenuitkering er voor te kiezen uw nabestaanden niet mee te verzekeren, stijgt de uitkering die u bij in leven zijn ontvangt. Maar daarentegen ontvangen uw nabestaanden niets als u komt te overlijden. Dit wordt het uitruilen van nabestaandenpensioen genoemd. Kiest u voor uitruil? Dan moet uw partner daar schriftelijk mee akkoord gaan.

Uitruil van Partnerpensioen is een wettelijk recht
Uitruil van partnerpensioen (ook wel genoemd nabestaandenpensioen) is een wettelijk recht en is geregeld in artikel 60 van de PensioenWet. Er is wel een aantal voorwaarden:

  • Bent u in het verleden gescheiden en heeft een ex-partner rechten op ouderdomspensioen of partnerpensioen? Dan mag u niet gebruik maken van de mogelijkheid tot uitruil.
  • De uitruil moet minimaal 4 en maximaal 6 maanden voor pensioendatum worden aangevraagd.
  • Bent u ontslagen? Dan moet u binnen 2 maanden na de ontslagdatum aangeven dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot uitruil.

Geen uitruil bij partnerpensioen op risicobasis
Is het Partnerpensioen op risicobasis verzekerd? Dan is uitruil niet mogelijk. In dat geval wordt er namelijk geen recht opgebouwd dat ieder jaar hoger wordt. Het recht bij partnerpensioen op risicobasis is verzekerd zoals als u onder de pensioenregeling van uw werkgever valt.

Wat zijn de voordelen van pensioen uitruilen?
Heeft u te weinig partnerpensioen opgebouwd? Dan kunt u een deel van uw oudedagspensioen omruilen voor een hoger partnerpensioen.

  • Is juist het Oudedagspensioen te laag. Lever dan een deel van het Partnerpensioen in om zo meer Oudedagspensioen te ontvangen.
  • Maakt u zich zorgen om uw levensverwachting? Ruil dan oudedagspensioen in voor een hoger Partnerpensioen. Zo laat u uw achterblijvende partner beter achter.
  • Heeft u geen partner? Dan is het natuurlijk verstandig om partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger oudedagspensioen.

Wat gebeurt er met mijn pensioen bij overlijden?

Als u een partner heeft dan is er bij de meeste pensioenregelingen ook een partnerpensioen meeverzekerd. Dat betekent dat als u gedurende de opbouwperiode (uw werkzame leven) komt te overlijden, uw partner een nabestaandenuitkering krijgt.

U bouwt nog pensioen op
Als u uw pensioenkapitaal opbouwt bij een verzekeraar zal uw partner een nabestaandenpensioen moeten aankopen. Dat kan hij/zij doen bij de verzekeraar die de hoogste uitkering aanbiedt.

Uw pensioen keert reeds uit
Als u uw pensioen laat uitkeren bij een verzekeraar, dan bepaalt u vooraf of u uw partner meeverzekerd bij overlijden of niet.
De meeste pensioentoezeggingen gaat er van uit dat u uw partner meeverzekerd. Als de pensioengerechtigde dan komt te overlijden gaat 70% van de uitkering naar de partner zolang als hij/zij leeft.

Partnerpensioen uitruilen
Het is mogelijk om af te zien van het nabestaandenpensioen (partnerpensioen). We noemen dat uitruil van partnerpensioen.
Door geen partnerpensioen mee te verzekeren, gaat de uitkering omhoog, maar bij overlijden krijgt de partner dan geen uitkering.
Lees meer over nabestaandenpensioen uitruilen

Andere erfgenamen
Een van de nadelen is dat er bij het overlijden van de pensioendeelnemer maar een aantal personen zijn die in aanmerking komen voor een uitkering. Dat zijn de partner en eventuele kinderen. En bij kinderen is het zo dat dit meestal alleen is voor kinderen tot 18 of 21 jaar of studerende kinderen tot bijvoorbeeld 27 jaar. We noemen dat de beperkte kring van begunstigden. Als deze personen niet aanwezig zijn, vervalt het nog niet uitgekeerde pensioen aan de verzekeraar.

Contraverzekering
Dit kan opgelost worden door bij het pensioen en zogenaamde contraverzekering af te sluiten. Dat is een dalende overlijdensverzekering ter hoogte van pensioenkapitaal. De premie is een eenmalige koopsom en moet door de begunstigden worden betaald om erfbelasting te voorkomen. De begunstigden van de contraverzekering ontvangen een deel van het nog resterende pensioenkapitaal van de verzekeraar. Op die manier is het verlies van pensioenkapitaal beperkt.

Mijn pensioen wordt zomaar afgekocht. Mag dat?

Vanaf 2007 mag een zogenaamd kleine pensioen door een pensioenuitvoerder of pensioenverzekeraar worden afgekocht. Een klein pensioen is een pensioen met een jaarlijkse uitkering die lager is dan € 474,11 (2018).

Is afkoop van een klein pensioen verstandig?
Dat hangt natuurlijk van uw situatie af. Op zich is het natuurlijk aantrekkelijk om in een keer een bedrag te ontvangen in plaats van een kleine uitkering verdeeld over meerdere jaren.

U ontvangt het bedrag in een keer en heeft daardoor in dat jaar een hoger inkomen. Het kan zijn dat u net in een hoger belastingtarief valt.

Een klein pensioen afkopen kan gevolgen hebben voor uw toeslagen. Bijvoorbeeld uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Uw inkomen stijgt namelijk doordat u een bedrag ontvangt en dat kan betekenen dat u minder toeslag krijgt of toeslagen terug moet betalen.

Ontvangt u een WW-, WAO- of WIA-uitkering ontvangen zijn er geen nadelige gevolgen. Heeft u een bijstandsuitkering, dan moet u contact opnemen met uw gemeente.

 

 

 

Wat is de pensioenknip?

Met de pensioenknip heeft u de mogelijkheid om met slechts een klein deel een pensioenuitkering aan te kopen voor een maximaal 2 jaar. Het restant van het pensioenkapitaal kon twee jaar langer doorgespaard of belegd worden. Na twee jaar kon ook dit kapitaal worden gebruikt voor een uitkering. Deze uitkering dient dan levenslang te zijn.

Pensioenknip is afgeschaft
Inmiddels hebben we twee keer een periode gehad waarin u gebruik kon maken van de pensioenknip. Per 1 juli 2017 is de pensioenknip wederom afgeschaft.

De pensioenknip was bedoelt als oplossing voor de lage rentestand. In de praktijk werd er echter maar nauwelijks gebruik van gemaakt. Wilt u meer achtergrond over de pensioenknip lees dan dit weblog artikel.

Variabel pensioen
Het nieuwe alternatief tegen pensioen met lage rentestand is het variabel pensioen

Mag ik banksparen met mijn pensioen?

Nee, helaas mag u niet banksparen met uw pensioen. De wet schrijft voor dat een pensioenuitkering levenslang moet duren. Bij banksparen is de uitkering altijd tijdelijk, omdat het spaarsaldo op een dag op is.

Pensioen altijd via een verzekeraar
Een levenslang pensioen kan dus alleen worden uitgekeerd door een verzekeraar. Tegenwoordig hoeft dat niet meer een vast gegarandeerd pensioen te zijn maar kunt u uw pensioen ook laten uitkeren op basis van een variabel pensioen. Doorbeleggen met pensioen is het nieuwe alternatief voor uitkerende pensioenen