Wat is een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering is een verzekering waarin de betaalde premie wordt belegd. In veel gevallen is deze verzekering bedoeld om vermogen op te bouwen voor de aflossing van de hypotheek, of als aanvulling op de AOW en eventueel pensioen.

Woekerpolis
Door de veel te hoge kosten die verzekeraars rekenden en de tegenvallende beleggingsresultaten werden deze polissen woekerpolissen genoemd.

Wat is een stuitingsbrief?

Een stuitingsbrief zorgt ervoor dat uw recht op schadevergoeding niet verjaart. Met deze stuitingsbrief ‘stuit’ u de verjaring. Dit betekent dat de verjaringstermijn, die volgens de wet 5 jaar bedraagt, weer opnieuw gaat lopen. Zorg ervoor dat u voor uw eigen dossier een kopie bewaart (voorzien van datum en inclusief verzendbewijs). Indien u een reactie ontvangt van de verzekeraar, bewaart u deze dan ook in uw dossier.
Overigens komt u door het sturen van deze brief niet van uw polis af, het is geen opzegbrief. Laat u eerst goed voorlichten over alle mogelijkheden met uw polis door een onafhankelijk iemand en niet alleen door de bank zelf.

Wat gebeurt er als ik mijn polis premievrij maak?

Het premievrij maken van een polis, betekent dat u stopt met het betalen van premie. De woekerpolis is daarmee niet direct gestopt. De waarde in polis rendeert nog door en de kosten die de polis maakt ook.

Premievrij maken niet altijd mogelijk
Een woekerpolis die verpand is aan uw hypotheek kunt u niet zomaar premievrij maken. De bank zal de verzekeraar hier geen toestemming voor verlenen. De afspraak met de bank was immers dat u de waarde uit de polis zou gebruiken voor de aflossing van uw hypotheekschuld.

Wel kunt u de polis stopzetten en vervangen voor een ander product. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden, of doorloop de woekerpolis check. Dan ziet u online precies wat u wel en wat u niet kunt doen.

Woekerpolis met garantie
Sommige woekerpolissen voor een lijfrente of extra spaargeld (box 3) hebben een garantierendement. Informeer dan eerst naar de gevolgen van het premievrij maken voor deze garantie. Sommige verzekeraars bieden alleen garantie aan als de polis tot de einddatum ongewijzigd doorloopt. Zeker als u een paar jaar voor de einddatum zit, is het stopzetten niet altijd verstandig.

Waarom brengt mijn adviseur kosten in rekening voor het hersteladvies?

Hersteladvies is in principe kosteloos. Dat stelt zowel de AFM, de minister van financiën als diverse brancheorganisaties. Lees ook: hersteladvies.

De nadruk ligt hier wel op ‘advies’. Indien de adviseur werk moet verrichten om de woekerpolis te veranderen en eventueel een nieuw product voor u moet regelen, dan mag hij die kosten in rekening brengen. Dit heeft betrekking op de bemiddeling en dat hoeft dus niet kosteloos te zijn.
Laat u hierover vooraf goed informeren. Dan weet u duidelijk wat de afspraak is en wat u mag verwachten.

Second opinion?
MoneyWise kan u helpen uw lijfrente of hypotheek te ontwoekeren. Neem contact met ons op voor een second opinion: 085-760 7600 of info@moneywise.nl

Hoe weet ik of ik een beleggingsverzekering of een woekerpolis heb?

Van uw verzekeraar heeft u uw polis blad, offerte, jaaroverzicht of andere informatie ontvangen. Hiermee kunt u controleren of u een woekerpolis heeft.

Als u er niet achter komt, kunt u altijd contact opnemen met uw verzekeraar. Heeft u hier vragen over, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op: 085-760 7600. We zien binnen een paar minuten of u een woekerpolis heeft en kunnen u de eerste tips geven om de problemen met de woekerpolis op te lossen.
Ook kunt u onze woekerpolis check doorlopen en online zien wat u kunt doen aan uw woekerpolis.

Hoe kan ik de schade van mijn woekerpolis claimen?

Als u een woekerpolis heeft komt u in aanmerking voor een compensatie. De geboden compensatie door verzekeraars is echter in veel gevallen niet toereikend. Inmiddels zijn er diverse organisaties, die namens u de verzekeraar claimen voor de schade. U moet zich wel even aanmelden.

Wij hebben de ‘claim organisaties’ voor u op een rij gezet: woekerpolis schade claimen.

Als ik mijn woekerpolis afkoop, behoud ik dan recht op compensatie?

Als u uw woekerpolis stopzet en de waarde oversluit naar een ander product, dan behoudt u in principe het recht op compensatie. Wel geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar.
U kunt dit termijn verlengen door middel van een stuitingsbrief.

Stuitingsbrief

Door middel van een stuitingsbrief kunt u de verjaring opschuiven (stuiten). Er begint dan een nieuwe periode van 5 jaar.
Het is belangrijk dat u deze brief aangetekend verstuurt, zodat de wederpartij (verzekeraar) niet kan claimen deze nooit te hebben ontvangen.

Als ik mijn woekerpolis afkoop, wat zijn dan de gevolgen?

Het afkopen van een woekerpolis kan, maar heeft wel consequenties. Die hangen af van het type woekerpolis.
Doe de woekerpolis check en ontdek wat uw mogelijkheden zijn.

Lijfrente woekerpolis
Koopt u uw lijfrente woekerpolis af, dan dient u de waarde van de polis om te zetten in een ander product. De waarde moet immers gebruikt wordt als lijfrente (aanvulling op uw pensioen). Doet u dat niet, dan betaalt u inkomstenbelasting + revisierente waardoor u maximaal 72% afdraagt.
Dit kunt u voorkomen door de waarde van de polis ‘fiscaal geruisloos’ door te storten op een nieuwe lijfrente, bijvoorbeeld banksparen.

Woekerpolis gekoppeld aan hypotheek
Heeft u een woekerpolis die gekoppeld is aan de hypotheek? Dan kunt u de polis wel afkopen, maar alleen als u er een nieuw product voor in de plaats neemt. De polis was namelijk bedoeld voor zowel de aflossing van de hypotheek op einddatum als een overlijdensdekking als u voor het eind van de looptijd komt te overlijden.
Wilt u de woekerpolis stopzetten, dan zult u dus nieuwe afspraken over het aflossen moeten maken en een losse overlijdensrisicoverzekering sluiten. Wij kunnen voor u voorrekenen welke opties u heeft en wat interessant is. Neem contact met ons op: 085-760 7610

Woekerpolis box 3
Heeft u een woekerpolis waarin u spaart voor een extraatje, maar is u rendement verdampt? Dat kunt u de woekerpolis afkopen en de waarde gewoon op een spaarrekening zetten.