Wat is een overbruggingshypotheek?

Als je je huidige woning kan verkopen met winst, kun je die overwaarde goed gebruiken voor de aankoop van een nieuw huis. Sterker nog dat is ook een voorwaarde van de fiscus. Gebruik je de overwaarde niet voor de aankoop van je nieuw huis, dan is de rente over dat deel van je hypotheek namelijk niet aftrekbaar.

shutterstock_1415317730
Geen probleem, de meest mensen willen de overwaarde van hun huis ook gebruiken voor de aankoop van hun nieuwe woning. Dan is het bedrag dat je moet lenen als hypotheek namelijk lager. En een lagere hypotheek betekent lagere maandlasten. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk, de overwaarde van je oude huis gebruiken voor je nieuwe huis?

Eerst kopen of eerst verkopen?

Alles is afhankelijk van de volgorde van de stappen die je neemt. Wanneer zit je bij de notaris voor welk huis te kopen of verkopen? Het gaat dus niet om het moment dat je rond bent met de koop of verkoop maar echt het officiële moment van passeren bij de notaris.

Eerst verkopen
Verkoop je eerst je oude woning en ontvang je bij verkoop de overwaarde op je bankrekening en koop je pas later je nieuwe huis dan is het geen probleem. Je hebt het geld op de rekening staan en kan het dus bij de aankoop van je nieuwe huis overmaken naar de notaris. Die zorgt ervoor dat de overwaarde samen met je nieuwe hypotheek gebruikt wordt om je nieuw huis te kopen.

VoorbeeldErik verkoopt zijn huidige huis en heeft € 50.000 overwaarde. De verkoop is op 1 juli en hij ontvangt een paar dagen later de overwaarde op zijn rekening. Hij koopt pas zijn nieuwe huis per 1 december. In de tussentijd huurt hij tijdelijk de woning van een vriend. Op 1 december maakt hij de €50.000 over van zijn spaarrekening naar de notaris. Samen met het bedrag dat hij leent bij de bank als hypotheek koopt hij zijn nieuwe huis.

Eerst kopen
Koop je eerst het nieuwe huis, dan heb je wel een overbruggingshypotheek nodig
De meeste mensen kiezen ervoor om eerst het nieuw huis te kopen en dan pas hun oude huis te verkopen. Anders moet je een tijdje ergens anders wonen. Omdat je oude huis nog niet is verkocht heb je op het moment dat je je nieuwe huis koopt, de overwaarde niet beschikbaar. Maar je hebt het wel nodig voor de aankoop van je nieuwe huis. Je hebt dus een overbruggingshypotheek nodig.

Hoe krijg je een overbruggingshypotheek?

Een overbruggingshypotheek regel je bij de bank waar je de hypotheek sluit voor je nieuwe woning. Die bank leent je dus de overwaarde op je oude huis alvast, zodat je het nieuwe huis kan kopen. Hierbij is een ding erg belangrijk. Is je oude huis al wel of niet verkocht? En nu wordt het even ingewikkeld, het gaat hier dus niet om het passeren van de woning maar in dit geval gaat het dus weer over een koopovereenkomst.

Is er een koopovereenkomst voor de huidige woning?

Dan is de overwaarde dus bekend. Er is een koopprijs afgesproken. Je weet dus precies wat de woning opbrengt en daar wordt de huidige hypotheek van afgetrokken. Wat je overhoudt is de overwaarde. en die kun je dus lenen bij de bank van je nieuwe hypotheek om je nieuwe huis alvast te kunnen kopen.

Voorbeeld
Erik heeft een nieuw huis gekocht voor € 250.000. Op 1 augustus zit hij bij de notaris en moet hij dit bedrag kunnen betalen bij de notaris. Hij sluit een nieuwe hypotheek van € 200.000. De restant van de koopsom en kosten wil hij betalen uit de overwaarde van zijn oude huis. Dat is inmiddels verkocht. De koopovereenkomst is getekend en de verkoopprijs is dus bekend. Maar de huidige woning gaat pas op 1 oktober echt verkocht worden bij de notaris. En dan komt de benodigde overwaarde vrij. Maar Erik heeft het al nodig op 1 augustus. Hij sluit daarom een overbruggingshypotheek bij de bank van zijn nieuwe woning. Hij kan het hele bedrag lenen omdat zijn huidige woning verkocht is. De bank vraagt een kopie op van de huidige hypotheek en rekent uit hoeveel overwaarde er op zijn huis zit. Dat is meer dan hij nodig heeft als overbrugging. De bank leent het geld dus uit zonder risico omdat ze weten dat ze het geld terugkrijgen op 1 oktober als dit huis verkocht wordt.

Staat de huidige woning nog te koop?

Is er nog geen koper gevonden voor de huidige woning? Dan is de uiteindelijke overwaarde dus nog niet bekend. Je weet immers niet wat de prijs gaat worden die een eventuele koper bereid is te betalen. Dat geeft de bank die de overbruggingshypotheek moet verstrekken dus veel minder zekerheid, Het huis is nog niet verkocht, men weet niet hoe lang dat nog duurt en men weet ook niet of de gewenste prijs betaald wordt en er is dus voldoende overwaarde overblijft. Daarom houden banken hier rekening mee en zullen ze minder overbruggingshypotheek verstrekken op een woning die nog te koop staat.
Iedere bank heeft eigen voorwaarden hiervoor. De meeste banken willen een verklaring van een verkopend makelaar waarin staat wat de verwachte verkoopprijs is. De bank rekent dan met een lager bedrag omdat het niet zeker is voor welke prijs het huis uiteindelijk verkocht gaat worden.

Voorbeeld
Erik heeft zijn huidige huis te koop staan. De vraagprijs is € 250.000. Er zit nog een hypotheek op van € 200.000. Als het huis verkocht wordt voor de vraagprijs heeft hij een overwaarde van €50.000. Dat geld heeft hij nodig voor zijn nieuwe huis. Binnenkort moet hij naar de notaris om dat nieuwe huis te kopen. Maar het geld dat hij als overwaarde denkt te krijgen is nog niet beschikbaar, het huis is immers nog niet verkocht. Hij kan bij de bank waar hij een hypotheek sluit voor zijn nieuwe huis een overbruggingshypotheek krijgen. Maar niet voor het volledige bedrag van €50.000. De bank weet namelijk niet zeker dat Erik de gehoopte € 50.000 gaat ontvangen als overwaarde. Daarom is de bank bereid hem een overbrugging van €40.000 te geven.

Generatiehypotheek

Bij de generatiehypotheek gaan de (groot)ouders samen met het kind de lening aan, voor als het kind zelf de lasten mogelijk niet kan betalen.

Ouders tekenen mee
Met de generatiehypotheek tekenen ouders voor het gedeelte van de lening dat het kind op basis van het inkomen niet zelf kan lenen. De ouders worden hierdoor ook aansprakelijk.

Hypotheek- en rentevorm
Het kind en de ouder kiezen samen met ons een passende hypotheek- en rentevorm. Hierbij houden wordt rekening gehouden met de regels die gelden rondom de hypotheekrenteaftrek. Bij de generatiehypotheek worden de rente en de aflossing van de volledige financiering van de betaalrekening van het kind afgeschreven.

Hypotheekrenteaftrek mogelijk
De rente is voor het kind volledig fiscaal aftrekbaar, mits de hypotheek gebruikt wordt voor de aankoop, verbouwing en/of verbetering van de eigen woning en het kind in maximaal 30 jaar de hypotheek helemaal aflost. De rente is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Hoe kan ik een starterslening aanvragen?

Niet iedere gemeente biedt de starterslening aan. Op de website van Svn kunt u zien of de gemeente waar u een huis wil kopen een starterslening aanbiedt.
De hoogte van de starterslening is overigens per gemeente verschillend. Ook deze informatie vind je op de website van het Svn.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Om te beginnen komt alleen in aanmerking voor de Starterslening als uw hypotheek wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) die weer wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Aanvragen starterslening
De aanvraagprocedure van de Starterslening bestaat uit een aantal stappen.

Stap 1: Meldt u aan bij uw gemeente. Als uw gemeente heeft bepaald dat je in aanmerking komt voor de starterslening, dan krijg je van uw gemeente de Svn-aanvraagset.

Stap 2: Lever de aanvraag en gevraagde documenten in bij Svn. SVn maakt dan een financiële beoordeling. Svn informeert de gemeente en de gemeente wijst de Starterslening voorlopig toe of af.

Stap 3: Je gaat met de toewijzingsbrief naar de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker verstrekt de eerste hypotheek. De Starterslening is de tweede hypotheek en aanvulling op de eerste.

Stap 4: Stuur binnen 4 weken de toewijzingsbrief voor de Starterslening, de offerte van de hypotheekverstrekker voor de eerste hypotheek en eventueel het taxatierapport en acceptatiebevestiging van de overlijdensrisicoverzekering naar Svn.
De offerte van Svn volgt.

Stap 5: Als Svn alle gevraagde documenten retour heeft, worden de aktestukken opgemaakt en naar de notaris gestuurd. Je ontvangt hierover bericht van Svn. Een afspraak met de notaris volgt. Uiteindelijk dient de Starterslening tegelijk met de lening van de eerste geldgever te passeren.

Meer informatie en de voorwaarden over de Starterslening vindt u op svn.nl

Starterslening

Ben je een starter op de woningmarkt? En kun je net niet genoeg lenen om je eerste huis te kopen? Dan kan de SVn Starterslening uitkomst brengen. Of je in aanmerking komt voor de Starterslening is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Op dit moment zijn er ongeveer 200 gemeenten die een Starterslening (startershypotheek) aanbieden.

shutterstock_345950657

Een Starterslening sluit je altijd naast een gewone hypotheek bij een bank af. De Starterslening komt dus bovenop de normale hypotheek en niet in plaats van een normale hypotheek.

De voordelen van een startershypotheek

De SVn Starterslening heeft een aantal hele duidelijke voordelen:
– Je eerste koopwoning is toch haalbaar als je niet genoeg kunt lenen bij de bank en onvoldoende eigen spaargeld hebt;
– De eerste 3 jaren hoef je geen rente en aflossing te betalen;
– Een starterslening valt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat geeft je de zekerheid dat je niet onverantwoord veel leent en biedt je bescherming als je het huis onverhoopt met verlies moet verkopen.

Hoe werkt de Starterslening?

De Starterslening bestaat uit twee delen:
1. Het eerste deel is de Starterslening. Dit deel moet je annuïtair aflossen.
2. Het tweede deel is de Combinatie Lening. Dit deel loopt op.

Voor beide delen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Met de Combinatielening betaal je de maandlasten van de eerste 3 jaar. Daarom loopt de Combinatielening de eerste 3 jaar op. Na deze 3 jaar moet je beginnen met het betalen van rente en aflossing. Is je inkomen op dat moment niet voldoende dan kun je een hertoetsing aanvragen. Je kunt dan in aanmerking komen voor een lagere maandlast. Deze hertoetsing kan een aantal keren plaatsvinden: na 6,10 en 15 jaar. Je kunt ook om een hertoetsing  vragen als je relatie eindigt en je de hypotheek van één inkomen moet betal;en.

Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

De voorwaarden voor een startershypotheek

Je komt voor een Starterslening in aanmerking als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

– Je koopt (of jullie kopen) voor het eerst een woning.
– Je sluit een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
– Je hebt minder spaargeld dan € 30.360. Het meerdere moet je gebruiken voor de aankoop.

Voorwaarden per gemeente

Naast de standaardvoorwaarden moet je ook rekening houden met de voorwaarde per gemeente.
Ten eerste moet de gemeente waar je gaat wonen een Starterslening aanbieden.
Ten tweede stellen zelf ook aanvullende voorwaarden op. Zo kan de koopsom voor een starterswoning zijn gemaximeerd op een ander bedrag dan de NHG grens van € 290.000 of € 307.400 ( met energiebesparende voorzieningen). Kijk dus goed naar de mogelijkheden in jouw gemeente.

Starterslening afsluiten

De hypotheekadviseurs van Moneywise houden rekening met de mogelijkheden van een starterslening in jouw woonplaats en nemen dit mee in het hypotheekadvies.

Hoe weet ik of mijn huis onder water staat?

Als je huis onder water staat betekent dat, dat de waarde van de woning lager is dan de hypothecair lening.
Op de jaaropgave van de bank staat de resterende hypothecaire schuld vermeldt. Vergelijk die schuld met de marktwaarde door bijvoorbeeld op Funda te zoeken naar vergelijkbare huizen en de verkoopprijs te vergelijken. Daarnaast heeft de WOZ waarde ook een goede indicatie van de waarde van de woning.

Wat is de maximale leensom voor een hypotheek

Als je een woning gaat kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Je krijgt niet zomaar een hypothecaire lening bij de bank. Je hebt vast inkomen nodig en daarnaast is het handig dat je geen andere schulden hebt.
De maximale leensom, of maximale hypotheek wordt bepaald op basis van je inkomen. Bereken zelf wat jij maximaal kunt lenen: bereken maximale hypotheek

Als er een andere bestuurder in mijn auto rijdt, is hij/zij dan ook verzekerd?

Als eigenaar van jouw auto bepaal je zelf wie er in rijdt. Als je toestemming geeft aan andere bestuurders om in je auto te rijden, zijn zij ook gewoon verzekerd. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de persoon die in jouw auto rijdt in het bezit is van een rijbewijs. Houd er rekening mee dat, als de persoon die in jouw auto rijdt schade maakt, jij daar wel zelf verantwoordelijk voor bent. shutterstock_1162403365