Kan ik mijn hypotheek rente laten aanpassen?

Ja, je kunt de rente bijna altijd laten aanpassen. Als de huidige rente hoger is dan de rente die je betaalt, is dat zonder problemen. Staat de huidige rente lager dan de rente die je betaalt, dan betaal je vaak een boeterente. Afhankelijk van de resterende rentevastperiode kan die boeterente fors oplopen.
Kun je die boete niet betalen, dan is rentemiddeling een optie. Hierbij wordt de boete verwerkt in een renteopslag, waardoor je niet de laagste rente krijgt, maar wel minder de huidige rente en je je maandlasten toch ziet dalen.

Hoeveel belasting betaal ik over mijn lijfrente?

Een lijfrente valt in box 1 (werk en inkomen) en zolang u spaart betaalt u daar dus géén vermogensrendementsheffing over in box 3.
Pas als de lijfrente tot uitkering komt, dan betaalt u over de uitkering inkomstenbelasting.
De bank of verzekeraar die u de uitkering doet, is verplicht een voorheffing in te houden conform de zogeheten groene tabellen.  Dit is vergelijkbaar met de loonheffing die uw werkgever over uw loon inhoudt.

In april, als de inkomstenaangifte weer op de mat ligt, dan geeft u uw inkomen op, inclusief de uitkeringen uit de lijfrente. Afhankelijk van uw overige inkomsten en persoonlijk situatie kan het zijn dat u dan geld terug krijgt, of misschien iets moet bijbetalen.

In onze vergelijking van direct ingaande lijfrentes ziet u wat u bruto en netto ontvangt van de bank of verzekeraar.

Wat is een hoog / laag pensioen?

Op pensioendatum heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een hoog-laag pensioen uitkering. Dat betekent dat u gedurende een aantal jaren een hogere pensioen uitkering kunt krijgen. Daarna daalt de uitkering. Het aantal jaren dat u een hoog pensioen mag ontvangen, mag niet meer dan 10 jaar en niet minder dan 5 jaar zijn.
De verhouding van het hoog-laag pensioen moet minimaal 100:75 zijn. Dat wil zeggen dat de laagste uitkering minimaal 75% moet bedragen van de hoogste.

Voorbeeld hoog-laag pensioen
Een man van 65 jaar heeft een pensioenpolis met een kapitaal van € 100.000. Hij maakt een vergelijking voor een levenslang pensioen en ziet dat de uitkering voor hem € 363,- per maand levenslang is. Als hij komt te overlijden, ontvangt zijn echtgenote hier de rest van haar leven 70% van.

Hij vraagt ook een berekening op voor een hoog-laag pensioen. Als hij zijn pensioen op die manier laat uitkeren ziet het er als volgt uit:
Hij ontvangt dan 10 jaar lang iedere maand € 424,-. En na deze 10 jaar daalt het bedrag naar € 318,-. Dus eerst is de uitkering 100% en daarna daalt deze naar 75%. Als hij komt te overlijden, ontvangt zijn vrouw altijd 70% van de afgesproken uitkeringen.

Bereken zelf online hoe uw pensioen eruit ziet als u kiest voor een hoog / laag pensioen

Wat is een c-polis?

Een C-polis is een pensioenverzekering waar het pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever wordt gespaard.
Het voordeel van de C-polis is, dat u deze mee kan nemen naar een nieuwe werkgever als u een andere baan krijgt. Zo voorkom je meerdere pensioenpotjes en houdt u overzicht.

Nieuwe C-polissen zijn niet meer toegestaan. Bij de invoering van de Pensioenwet is de C-polis afgeschaft. De Pensioenwet is de vervanger voor de Pensioen- en Spaarfondsenwet.

Pensioenpolis uit laten keren
Het kapitaal uit een C-polis moet worden gebruikt voor de aankoop van een direct ingaand pensioen. U bent niet verplicht te kiezen voor de verzekeraar waar het geld nu staat. U mag shoppen met het pensioen en dat is ook heel verstandig, want de hoogte in uitkering verschilt enorm. Door goed pensioenuitkeringen te vergelijken kunt u een hogere uitkering regelen. Moneywise.nl geeft u de mogelijkheid om deze vergelijking eenvoudig en snel te maken.
Vergelijk direct ingaand pensioen

Wat is een oud regime polis?

Een oud regime lijfrente is een lijfrente die is afgesloten vóór 1-1-1992 en is voldaan met een éénmalige storting (zogeheten koopsompolis), óf als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.

Een oud regime polis kan interessant zijn omdat de fiscale regels voor de polissen ruimer zijn dat voor nieuw regime lijfrentes.
Bekijk uw mogelijkheden op de volgende pagina: Oud Regime Lijfrente

Wat is het premiedepot bij een overlijdensrisicoverzekering?

De premie van een overlijdensrisicoverzekering is gelijkblijvend. Dit is bijzonder wat hoe ouder de verzekerde wordt, hoe hoger het risico wordt en hoe hoger de premie dus zou moeten zijn naarmate de tijd vordert.

Om de premie toch gelijkblijvend te houden zorgen verzekeraars dat je in de eerste jaren iets te veel premie betaalt. Het deel dat teveel is, reserveren ze voor later, wanneer je naar verhouding te weinig gaat betalen. Zo blijft de premie gelijk en betaalbaar.

Sommige verzekeraars keren zelfs het premiedepot uit indien de verzekerde voor de einddatum de verzekering opzegt.

Wat is rentemiddeling?

Nu de hypotheekrente historisch laag staat willen veel consumenten met een hypotheek gebruikmaken van die lage rente. Maar het openbreken van hun hypotheek levert vaak een hoge boeterente op.

Door gebruik te maken van rentemiddeling, smeer je die boete uit over meerdere jaren in de vorm van een renteopslag.

Voorbeeld
Dhr Jansen heeft een rente van 4,8% en zijn rente staat nog 5 jaar vast. De huidige rente staat op 2,5%, maar de boeterente kan dhr Jansen niet betalen. Door gebruik te maken van rentemiddeling krijgt dhr Jansen een rente van 3,2% waardoor hij geen boete rente hoeft te betalen, maar wel lagere maandlasten heeft.

MoneyWise helpt bij het aanvragen van rentemiddeling
Wil je dat Moneywise je helpt bij het regelen van een rentemiddeling?
Ga direct naar onze pagina over rentemiddeling.

Hypotheek en kosten

Je staat op het punt om een huis te kopen. De kans is groot dat je daarvoor een hypotheek moet afsluiten. Maar wat kost het afsluiten van een hypotheek? En met welke kosten krijg je nog meer te maken? Zijn bepaalde kosten fiscaal aftrekbaar? Hieronder noemen we de meest voorkomende kosten, die bij zowel het kopen van een bestaande woning als een nieuwbouwwoning komen kijken.
shutterstock_591470369

Meest voorkomende kosten
Advies- en bemiddelingskosten
Notariskosten
Makelaarskosten
Kosten voor aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
Bereidstellingsprovisie

Koop je een bestaande woning, dan krijg je naast de meest voorkomende kosten ook te maken met de volgende kosten:
Overdrachtsbelasting
Taxatiekosten
Bouwtechnische keuring

Koop je geen bestaande woning, maar een nieuwbouwwoning, dan krijg je naast de meest voorkomende kosten ook te maken met de hieronder genoemde kosten:
Bouwrente
Hypotheekrente tijdens de bouw
Meer- en minderwerk

Lees meer over afzien van de koop. Lees ook meer over hypotheek en belasting.

Welk percentage kies ik bij een annuïtaire dekking

Kies je voor een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering? Dan rekenen we standaard met een annuïteitenpercentage van 7%.
Hier kun je van afwijken. De keuze bestaat uit 3%  t/m 8%.
Hierbij geldt: hoe hoger het percentage hoe langzamer het verzekerd bedrag daalt in de eerst jaren.
Bij een laag percentage daalt het verzekerd bedrag bijna lineair en dus gelijkmatiger door de jaren heen.

Heeft u dus juist in de begin jaren behoefte aan een hogere dekking? Kies dan voor een hoog percentage.