Mijn pensioen wordt zomaar afgekocht. Mag dat?

Vanaf 2007 mag een zogenaamd kleine pensioen door een pensioenuitvoerder of pensioenverzekeraar worden afgekocht. Een klein pensioen is een pensioen met een jaarlijkse uitkering die lager is dan € 474,11 (2018).

Is afkoop van een klein pensioen verstandig?
Dat hangt natuurlijk van uw situatie af. Op zich is het natuurlijk aantrekkelijk om in een keer een bedrag te ontvangen in plaats van een kleine uitkering verdeeld over meerdere jaren.

U ontvangt het bedrag in een keer en heeft daardoor in dat jaar een hoger inkomen. Het kan zijn dat u net in een hoger belastingtarief valt.

Een klein pensioen afkopen kan gevolgen hebben voor uw toeslagen. Bijvoorbeeld uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Uw inkomen stijgt namelijk doordat u een bedrag ontvangt en dat kan betekenen dat u minder toeslag krijgt of toeslagen terug moet betalen.

Ontvangt u een WW-, WAO- of WIA-uitkering ontvangen zijn er geen nadelige gevolgen. Heeft u een bijstandsuitkering, dan moet u contact opnemen met uw gemeente.

 

 

 

Is afkoop van mijn pensioen mogelijk?

U mag zelf uw pensioen niet afkopen. Dat is fiscaal niet toegestaan. Een pensioenuitvoerder of pensioenverzekeraar mag uw pensioen wel afkopen. Dat betekent dat ze de waarde van het pensioen in één keer aan u uitkeren. U krijgt dan geen maandelijkse uitkeringen meer.

Afkoop klein pensioen van na 2007
Pensioenuitvoerders mogen zelfstandig besluiten om zogenaamde kleine pensioenen af te kopen. Van een klein pensioen is sprake als de jaarlijkse pensioenuitkering lager is dan € 467,89 (2017)per jaar. Een pensioenuitvoerder mag een klein pensioen afkopen om te voorkomen dat er te veel administratie gevoerd moet worden om de kleine pensioenuitkering iedere maand levenslang uit te keren. Men heeft daar dus niet uw toestemming voor nodig.

Is uw pensioen van voor 2007?
Dan is afkoop alleen toegestaan met uw toestemming en dat van uw partner (of ex-partner).

Bij afkoop van een klein pensioen, maakt de pensioenuitvoerder of -verzekeraar het bedrag netto aan u over. Over de opgebouwde waarde wordt dus belasting ingehouden.

Eenmalig hoog inkomen middelen
Als u door het afkopen in dat jaar eenmalig een hoger inkomen heeft dan kunt u uw inkomen middelen. Dat betekent dat uw inkomen over drie opeenvolgende jaren wordt gemiddeld waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Op de site fiscale-middeling.nl kunt u uitrekenen of middelen interessant is voor u.

Wat gebeurt er als ik mijn polis premievrij maak?

Het premievrij maken van een polis, betekent dat u stopt met het betalen van premie. De woekerpolis is daarmee niet direct gestopt. De waarde in polis rendeert nog door en de kosten die de polis maakt ook.

Premievrij maken niet altijd mogelijk
Een woekerpolis die verpand is aan uw hypotheek kunt u niet zomaar premievrij maken. De bank zal de verzekeraar hier geen toestemming voor verlenen. De afspraak met de bank was immers dat u de waarde uit de polis zou gebruiken voor de aflossing van uw hypotheekschuld.

Wel kunt u de polis stopzetten en vervangen voor een ander product. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden, of doorloop de woekerpolis check. Dan ziet u online precies wat u wel en wat u niet kunt doen.

Woekerpolis met garantie
Sommige woekerpolissen voor een lijfrente of extra spaargeld (box 3) hebben een garantierendement. Informeer dan eerst naar de gevolgen van het premievrij maken voor deze garantie. Sommige verzekeraars bieden alleen garantie aan als de polis tot de einddatum ongewijzigd doorloopt. Zeker als u een paar jaar voor de einddatum zit, is het stopzetten niet altijd verstandig.

Als ik mijn woekerpolis afkoop, behoud ik dan recht op compensatie?

Als u uw woekerpolis stopzet en de waarde oversluit naar een ander product, dan behoudt u in principe het recht op compensatie. Wel geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar.
U kunt dit termijn verlengen door middel van een stuitingsbrief.

Stuitingsbrief

Door middel van een stuitingsbrief kunt u de verjaring opschuiven (stuiten). Er begint dan een nieuwe periode van 5 jaar.
Het is belangrijk dat u deze brief aangetekend verstuurt, zodat de wederpartij (verzekeraar) niet kan claimen deze nooit te hebben ontvangen.

Als ik mijn woekerpolis afkoop, wat zijn dan de gevolgen?

Het afkopen van een woekerpolis kan, maar heeft wel consequenties. Die hangen af van het type woekerpolis.
Doe de woekerpolis check en ontdek wat uw mogelijkheden zijn.

Lijfrente woekerpolis
Koopt u uw lijfrente woekerpolis af, dan dient u de waarde van de polis om te zetten in een ander product. De waarde moet immers gebruikt wordt als lijfrente (aanvulling op uw pensioen). Doet u dat niet, dan betaalt u inkomstenbelasting + revisierente waardoor u maximaal 72% afdraagt.
Dit kunt u voorkomen door de waarde van de polis ‘fiscaal geruisloos’ door te storten op een nieuwe lijfrente, bijvoorbeeld banksparen.

Woekerpolis gekoppeld aan hypotheek
Heeft u een woekerpolis die gekoppeld is aan de hypotheek? Dan kunt u de polis wel afkopen, maar alleen als u er een nieuw product voor in de plaats neemt. De polis was namelijk bedoeld voor zowel de aflossing van de hypotheek op einddatum als een overlijdensdekking als u voor het eind van de looptijd komt te overlijden.
Wilt u de woekerpolis stopzetten, dan zult u dus nieuwe afspraken over het aflossen moeten maken en een losse overlijdensrisicoverzekering sluiten. Wij kunnen voor u voorrekenen welke opties u heeft en wat interessant is. Neem contact met ons op: 085-760 7610

Woekerpolis box 3
Heeft u een woekerpolis waarin u spaart voor een extraatje, maar is u rendement verdampt? Dat kunt u de woekerpolis afkopen en de waarde gewoon op een spaarrekening zetten.