Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij de hypothecaire schuld gedurende de looptijd (meestal 30 jaar) volledig wordt afgelost.
Bij een lineaire hypotheek los je iedere maand een vast bedrag af. De hypothecaire schuld daalt dus lineair (iedere maand met een gelijk bedrag).
Annuitaire Hypotheek

Dalende maandlasten

Naast de aflossing betaal je ook rente. Na verloop van tijd los je af op de hypotheek, waardoor de rente die betaalt lager wordt. Je kunt de maandlasten van een lineaire hypotheek berekenen in de moneywise hypotheekadviesmodule.

Voordelen van een lineaire hypotheek

Over de gehele looptijd is de lineaire hypotheek goedkoper dan een annuïteitenhypotheek. Dat komt omdat je sneller aflost en daardoor over de gehele looptijd minder rente betaalt.

Het nadeel van een lineaire hypotheek

De lasten bij een lineaire hypotheek zijn in het begin hoger dan bij een annuïteitenhypotheek. Sta je aan het begin van je carrière dan zal je inkomen waarschijnlijk gaan stijgen. Toch heb je dan aan het begin de hoogste hypotheeklasten. Op het moment dat je salaris in latere jaren is gestegen, dalen de lasten juist door het snelle aflossen. Dat past niet bij iedere starter. Zeker niet als je voor een hoog bedrag een woning hebt moeten kopen of bijvoorbeeld ook nog lasten hebt van een studielening.

De rente op een lineaire hypotheek is lager

De rente op een lineaire hypotheek is bij de meeste banken lager dan op een aflossingsvrije hypotheek. Er is geen verschil in de rente tussen een annuïteiten hypotheek of een lineaire hypotheek. Wil je weten hoog de renet op een lineaire hypotheek is. Vergelijk alle hypotheekrentes op onze site.

Generatiehypotheek

Bij de generatiehypotheek gaan de (groot)ouders samen met het kind de lening aan, voor als het kind zelf de lasten mogelijk niet kan betalen.

Ouders tekenen mee
Met de generatiehypotheek tekenen ouders voor het gedeelte van de lening dat het kind op basis van het inkomen niet zelf kan lenen. De ouders worden hierdoor ook aansprakelijk.

Hypotheek- en rentevorm
Het kind en de ouder kiezen samen met ons een passende hypotheek- en rentevorm. Hierbij houden wordt rekening gehouden met de regels die gelden rondom de hypotheekrenteaftrek. Bij de generatiehypotheek worden de rente en de aflossing van de volledige financiering van de betaalrekening van het kind afgeschreven.

Hypotheekrenteaftrek mogelijk
De rente is voor het kind volledig fiscaal aftrekbaar, mits de hypotheek gebruikt wordt voor de aankoop, verbouwing en/of verbetering van de eigen woning en het kind in maximaal 30 jaar de hypotheek helemaal aflost. De rente is maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Starterslening

Ben je een starter op de woningmarkt? En kun je net niet genoeg lenen om je eerste huis te kopen? Dan kan de SVn Starterslening uitkomst brengen. Of je in aanmerking komt voor de Starterslening is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Op dit moment zijn er ongeveer 200 gemeenten die een Starterslening (startershypotheek) aanbieden.

shutterstock_345950657

Een Starterslening sluit je altijd naast een gewone hypotheek bij een bank af. De Starterslening komt dus bovenop de normale hypotheek en niet in plaats van een normale hypotheek.

De voordelen van een startershypotheek

De SVn Starterslening heeft een aantal hele duidelijke voordelen:
– Je eerste koopwoning is toch haalbaar als je niet genoeg kunt lenen bij de bank en onvoldoende eigen spaargeld hebt;
– De eerste 3 jaren hoef je geen rente en aflossing te betalen;
– Een starterslening valt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat geeft je de zekerheid dat je niet onverantwoord veel leent en biedt je bescherming als je het huis onverhoopt met verlies moet verkopen.

Hoe werkt de Starterslening?

De Starterslening bestaat uit twee delen:
1. Het eerste deel is de Starterslening. Dit deel moet je annuïtair aflossen.
2. Het tweede deel is de Combinatie Lening. Dit deel loopt op.

Voor beide delen heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Met de Combinatielening betaal je de maandlasten van de eerste 3 jaar. Daarom loopt de Combinatielening de eerste 3 jaar op. Na deze 3 jaar moet je beginnen met het betalen van rente en aflossing. Is je inkomen op dat moment niet voldoende dan kun je een hertoetsing aanvragen. Je kunt dan in aanmerking komen voor een lagere maandlast. Deze hertoetsing kan een aantal keren plaatsvinden: na 6,10 en 15 jaar. Je kunt ook om een hertoetsing  vragen als je relatie eindigt en je de hypotheek van één inkomen moet betal;en.

Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

De voorwaarden voor een startershypotheek

Je komt voor een Starterslening in aanmerking als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

– Je koopt (of jullie kopen) voor het eerst een woning.
– Je sluit een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
– Je hebt minder spaargeld dan € 30.360. Het meerdere moet je gebruiken voor de aankoop.

Voorwaarden per gemeente

Naast de standaardvoorwaarden moet je ook rekening houden met de voorwaarde per gemeente.
Ten eerste moet de gemeente waar je gaat wonen een Starterslening aanbieden.
Ten tweede stellen zelf ook aanvullende voorwaarden op. Zo kan de koopsom voor een starterswoning zijn gemaximeerd op een ander bedrag dan de NHG grens van € 290.000 of € 307.400 ( met energiebesparende voorzieningen). Kijk dus goed naar de mogelijkheden in jouw gemeente.

Starterslening afsluiten

De hypotheekadviseurs van Moneywise houden rekening met de mogelijkheden van een starterslening in jouw woonplaats en nemen dit mee in het hypotheekadvies.

Aflossingsvrije hypotheek

Heeft u uw woning deels gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek? Dan betaalt u voor het dit deel maandelijks alleen rente over de hypotheeklening.

Geen aflossing

U bouwt geen vermogen op waarmee u de hypotheekschuld kunt aflossen. U lost niet af en dus blijft uw schuld tijdens de looptijd hetzelfde. Aan het einde van de looptijd of op het moment dat u verhuist, betaalt u de openstaande lening terug aan de geldverstrekker. Hiervoor gebruikt u eigen geld of bijvoorbeeld de opbrengst uit de verkoop van de woning.

Wetwijziging per 1-1-2013

Als u een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluit ná 1 januari 2013 dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar. Een aflossingsvrije hypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013 kunt u wel nog oversluiten naar een andere geldverstrekker. De hypotheekrente blijft dan aftrekbaar. Wel zal de nieuwe geldverstrekker toetsen of de hoogte van de nieuwe aflossingsvrije hypotheek binnen de regels past.

Aanvullende voorwaarden

Veel geldverstrekkers hanteren voor doorstromers de regel dat een aflossingsvrije hypotheek niet hoger mag zijn dan 50 % van de marktwaarde van de volgende woning, ook al had u voorheen een hoger aflossingsvrij deel. Er zijn ook geldverstrekkers die meer ruimte kunnen bieden. Zo kan ABN Amro tot 85 % gaan en legt ING de grens bij 90 %. Informeer bij uw geldverstrekker of adviseur welke mogelijkheden er voor u zijn

Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek spaart u voor de aflossing van de hypotheek. Dit doet u niet via een gekoppelde levensverzekering  maar via een gekoppelde bankspaarrekening: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW).
Hebt u gekozen voor sparen dan is de rentevergoeding op uw spaarrekening (SEW) even hoog als de rente die u over uw hypotheek betaalt.

shutterstock_787659988

 

Beleggingsrekening Eigen Woning

U kunt in plaats van sparen ook kiezen voor beleggen. Kiest u voor beleggen, dan is uw rendement onzeker en weet u niet hoe hoog het eindkapitaal wordt.

Geen overlijdensrisicoverzekering

In de bankspaarhypotheek zit geen overlijdensrisicoverzekering. U kunt dus zelf op zoek naar de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering. In het verleden moest de overlijdensverzekering verpand vaak verpand worden aan de bank waar de hypotheek gesloten is. Tegenwoordig zien we dat minder banken een overlijdensrisicoverzekering verplicht stellen.

Bankspaarhypotheek afsluiten

Een bankspaarhypotheek kunt u als starter niet meer afsluiten. Had u al een bankspaarhypotheek afgesloten vóór 1 januari 2013 dan mag deze gewoon doorlopen en kunt u deze ook nog oversluiten naar een andere geldverstrekker of meenemen bij verhuizing.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een combinatie van een hypotheek en levensverzekering. De maandelijkse lasten bestaan uit hypotheekrente en de verzekeringspremie.

spaarhypotheek

De premie bestaat uit een spaardeel en een overlijdensrisicopremie. De verzekering is meestal verbonden aan de hypotheek. Op de einddatum wordt het gegarandeerde kapitaal uitgekeerd, waarmee u de hypotheek kunt aflossen.
Als de verzekerde tussentijds overlijdt, komt het gegarandeerde kapitaal eveneens vrij. De hypotheekrente is gelijk aan de spaarrente. Als de hypotheekrente wijzigt, verandert ook de spaarrente. Daardoor verandert vervolgens het spaardeel. Het is nu niet meer mogelijk om een nieuwe spaarhypotheek af te sluiten.

Had u al vóór 1 januari 2013 een spaarhypotheek afgesloten? Dan mag deze gewoon doorlopen. U mag deze spaarhypotheek ook nog oversluiten naar een andere geldverstrekker, of meenemen bij verhuizing. Verder kunt u de spaarhypotheek oversluiten naar een bankspaarhypotheek. Vanaf 1 april 2013 is het daarbij niet meer mogelijk om het eindkapitaal te verhogen of de looptijd te verlengen.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening (hypotheek) waarbij de bruto maandlast iedere maand gelijk is. Dat is prettig omdat je dan precies weet wat je maandlasten voor de hypotheek zijn.

Rente en aflossing

Het maandbedrag is opgebouwd uit rente en aflossing. In het begin betaal je vooral  rente en weinig aflossing, maar gedurende de looptijd veranderd dat en ga je steeds meer aflossen. Omdat je steeds meer aflost, betaal je minder rente .

Stijgende netto maandlast

Een nadeel aan de annuïteitenhypotheek is dat de netto maandlast door de jaren heen  stijgt.
In het begin heb je bij de annuïteitenhypotheek veel belastingvoordeel omdat je voornamelijk rente betaald. De rente die je betaald is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De maandelijkse aflossing is een netto bedrag.

Levenhypotheek

Een levenhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een  levensverzekering. De levensverzekering wordt gebruikt om op einddatum de hypotheek (geheel of gedeeltelijk) terug te betalen.  De levensverzekering keert een bedrag op einddatum uit voor aflossing van de hypotheek maar biedt ook een uitkering bij overlijden van de verzekerde(n) als dat eerder is. Met deze overlijdensuitkering kan ook een deel van de schuld worden afgelost.

shutterstock_732164785

Verschillende soorten levensverzekeringen

Er zijn verzekeringen die een van te voren afgesproken kapitaal uitkeren. Dat noemen we  een garantieverzekering. Er zijn ook verzekeringen waarbij het eindkapitaal afhankelijk is van het gemaakte rendement op de beleggingen. Dat noemen we een beleggingsverzekering. Deze laatste is eigenlijk beter bekend als de woekerpolis.

De premie voor een levensverzekering

Voor de meeste polissen die zijn gekoppeld aan een hypotheek betaal je een maandelijkse premie .De premie  bestaat uit 2 bestanddelen:

1. Spaarpremie (of beleggingspremie). Hiermee wordt daadwerkelijk kapitaal opgebouwd om na 30 jaar de hypotheek (deels) mee af te lossen
2. Overlijdensrisicopremie. Hiermee zorg je ervoor dat als je voor de einddatum komt te overlijden, dat de hypotheek alsnog wordt afgelost. Zo kunnen je partner en/of kinderen in het huis blijven wonen.

Fiscale regels levenhypotheek

De levenhypotheek wordt niet meer actief aangeboden omdat de regelgeving rondom de hypotheekrenteaftrek is aangescherpt. Alleen consumenten die voor 31-12-2013 nog een hypotheek hadden kunnen een dergelijke hypotheek afsluiten.