Hypotheek en alimentatie

Betaal jij alimentatie aan je ex-partner? Dan heeft dat invloed op jouw maximale hypotheek. Omdat je een financiële verplichting hebt, kun je minder krijgen aan hypotheek.

Kan ik nog een hypotheek krijgen als ik alimentatie moet betalen?

Jazeker, in de meeste gevallen is dat geen probleem.
Banken houden er wel rekening mee dat je een financiële verplichting hebt.
Het geld dat je maandelijks betaalt aan je ex-partner mag je niet meetellen bij je inkomen voor het verkrijgen van een hypotheek.

hypotheek en alimentatie, hoe werkt dat?

Banken mogen jou niet zomaar een hypotheek verstrekken. Ze moeten toetsen of jij voldoende verdient om de hypotheek te kunnen terugbetalen. Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Een gescheiden man van 45 jaar oud die € 45.000 per jaar verdient mag volgens de GHF norm 19,5% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 731,25,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €207.241,-.

Heeft dezelfde man een alimentatieverplichting naar zijn partner van € 5.000 per jaar?
Dan doet de bank alsof deze man €40.000 per jaar verdient. Zijn maximale hypotheek is dan € 169.619.

Ik moet kinderalimentatie betalen. kan ik dan nog een hypotheek krijgen?

Als je kinderalimentatie moet betalen heeft dat geen gevolgen voor de hoogste van je maximale hypotheek. Want of je nu gescheiden bent of niet, het is logisch dat je de financiële verantwoordelijkheid draagt voor je kinderen.

Maximale hypotheek berekenen

Betaal jij alimentatie aan je partner en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek.

Hypotheek en lening of krediet

Heb je een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een verzendhuiskrediet? Dan heeft dat invloed op jouw maximale hypotheek.
Je kunt dan minder lenen dan wanneer je geen krediet zou hebben.

lening en hypotheek

Kan ik nog een hypotheek krijgen als ik een lening heb?

Jazeker, in de meeste gevallen is dat geen probleem, maar je kunt wel minder lenen omdat je al financiële verplichtingen bent aangegaan.
Banken gaan er vanuit dat je maandelijks 2% van je oorspronkelijke schuld nodig hebt voor het aflossen van je lopende leningen en/of kredieten. Dit geld kun je dus niet gebruiken voor je hypotheek.

Hoe werkt dat?
Banken mogen jou niet zomaar een hypotheek verstrekken. Ze moeten toetsen of jij voldoende verdient om de hypotheek te kunnen terugbetalen. Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Een alleenstaande man van 25 jaar oud die € 35.000 per jaar verdient mag volgens de GHF norm 19% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 554,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €155.000,-.

Heeft dezelfde man een persoonlijke lening  van € 10.000?
Dan wordt die € 554,- verlaagd met € 200,- (2% van € 10.000.)
Nu kan deze man nog € 104.751,- lenen.
Ruim € 50.000,- minder dan wanneer er geen krediet was geweest.

Maximale hypotheek berekenen

Heb je een lening of een krediet en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek. Kun je niet voldoende lenen om je droomhuis te kopen. Neem dan contact op met één van onze hypotheekadviseurs. In de praktijk blijkt er meer mogelijk dan je denkt als we echt alle mogelijkheden onderzoeken.

Hypotheek en een creditcard

Heb je een creditcard? Dan kan dat invloed hebben op jouw maximale hypotheek. Hoe dit werkt leggen we je uit.

creditcard

Kan ik nog een hypotheek krijgen als ik een creditcard heb?

Jazeker, maar banken houden wel rekening met het feit dat je een creditcard hebt. En dus kun  vaak je minder lenen dan wanneer je géén creditcard hebt.
Het is wel afhankelijk wat voor creditcard je hebt.

Wanneer heeft een creditcard invloed?

Heb je een creditcard gekoppeld aan je betaalrekening en los je iedere maand jouw krediet automatisch af? Dan heeft de creditcard géén effect op je hypotheek. Er is dan ook geen sprake van een BKR codering.
Heb je een creditcard waarbij je niet automatisch aflost? Dan houdt de bank wel rekening met het feit dat je al een krediet hebt.

Voorbeeld minder hypotheek door creditcard

Banken mogen jou niet zomaar een hypotheek verstrekken. Ze moeten toetsen of jij voldoende verdient om de hypotheek te kunnen terugbetalen. Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Een alleenstaande man van 25 jaar oud die € 35.000 per jaar verdient mag volgens de GHF norm 19% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 554,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €155.000,-.

Heeft dezelfde man een creditcard met een limiet van € 2.500?
Dan wordt die € 554,- verlaagd met € 49,84 (2% van € 2.500.)
Nu kan deze man nog € 142.884,- lenen.

Maximale hypotheek berekenen

Heb je een creditcard en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek.

Hypotheek en roodstand op betaalrekening

Kun je rood staan op je betaalrekening? Dan heeft dat invloed op je maximale hypotheek.
De mogelijkheid tot roodstand is namelijk een vorm van krediet, ook al maak je er geen gebruik van.

shutterstock_1494038624

De invloed van rood staan en je maximale hypotheek

Als je rood kunt staan op je betaalrekening, dan heb je een vorm van krediet. Dit staat ook bij het BKR geregistreerd.
Banken houden er rekening mee dat jij 2% van je kredietlimiet nodig hebt om je roodstand in te lossen.

Voorbeeld:
Een alleenstaande man van 25 jaar oud die € 35.000 per jaar verdient mag volgens de GHF norm 19% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 554,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €155.000,-.

Kan deze man €1.500 rood staan bij zijn bank?
Dan wordt die € 554,- verlaagd met € 30,- (2% van € 1.500.)
Nu kan deze man nog € 148.552,- lenen.

Vuistregel: € 10.000 krediet betekent ongeveer € 50.000 minder hypotheek

Een standaardregel die in veel gevallen een goed beeld geeft is de volgende. Je kunt ongeveer 5 keer minder e=lenen dan de hoogte van je krediet. Een lening of krediet van € 10.000 betekent dan ongeveer € 50.000 minder aan hypotheek. Het precieze bedrag is afhankelijk van het inkomen en het rentepercentage van je hypotheek.

Maximale hypotheek berekenen

Wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek.

Hypotheek met een studieschuld

Heb je een studieschuld? Dan heeft dat invloed op jouw maximale hypotheek. Je kunt dan minder lenen dan wanneer je geen studieschuld zou hebben. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk is om een woning te kopen.

studieschuld hypotheek

Kan ik nog een hypotheek  krijgen als ik een studieschuld heb?

Jazeker, in de meeste gevallen is dat geen probleem. Maar als je een studieschuld hebt kun je wel minder lenen.
Banken houden er wel rekening mee dat je een financiële verplichting hebt. Het inkomen dat je kunt gebruiken voor het betalen van woonlasten wordt door de rente en aflossing op een studieschuld lager. En daardoor kun je al snel tienduizenden euro’s minder lenen. Bereken zelf maar eens je maximale hypotheek.

Hypotheek en het oude leenstelsel

Het oude leenstelsel was geldig tot 1 september 2015.
Heb je een studielening onder het oude leenstelsel? Dan gaan banken er vanuit dat je maandelijks 0,65% van je oorspronkelijke schuld nodig hebt om maandelijks te gebruiken voor rente en aflossing van je studieschuld.
Een studieschuld van € 10.000 onder het oude leenstelsel betekent ongeveer € 20.000 minder hypotheek. Het precisie bedrag is afhankelijk van je inkomen en de rente van je hypotheek. Maar dit is een goede vuistregel om aan te houden.

hypotheek en het nieuwe leenstelsel

Vanaf september geldt het nieuwe leenstelsel. Heb je een lening onder het nieuwe leenstelsel dan houdt de bank rekening met 0,35%. Onder het nieuwe leenstelsel is het gevolg van een studieschuld op je maximale hypotheek veel minder. Onder het nieuwe leenstelsel daalt je hypotheek bij een studieschuld van € 10.000 met ongeveer € 10.000. Dat is dus helft van de verlaging van je hypotheek onder het oude stelsel.

Tip: verhoog je maximale hypotheek door extra af te lossen op je studieschuld

Kun je te weinig lenen door je studieschuld dan kun je, als je tenminste spaargeld hebt, extra aflossen. Banken zijn namelijk verplicht om te rekenen met de oorspronkelijke studieschuld. Ook als je al begonnen bent met aflossen en je studieschuld inmiddels lager is geworden.
Ben je begonnen met een studieschuld van € 20.000 en heb je je iedere maand al afgelost en staat de stand nu op € 16.000 ? Dan rekenen banken nog steeds met €20.000. Los je echter een keer een extra bedrag af, dan rekenen ze met de nieuwe stand van je studielening. Dus los je in dit voorbeeld een keer € 300 extra af, dan kan de bank reken met € 15.700. En dat levert je dus meteen meer maximale hypotheek op.

Voorbeeld hypotheek en studieschuld

Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Een stel dat beiden € 30.000 per jaar verdient kan als ze geen studieschuld hebben maximaal € 292.000 lenen bij een rente van 1,6%. Is er sprake van een studieschuld onder het oude leenstelsel van, laten we zeggen, € 30.000 dan daalt de maximale hypotheek naar € 228.000. Hebben ze een studieschuld onder het nieuwe leenstelsel dan kunnen ze nog € 254.000 lenen. Het verschil tussen het oude en nieuwe stelsel is dat je bij het oude stelsel in een kortere tijd moet aflossen. De maandlasten van de studielening zijn dan hoger en dat deel van je inkomen kun je niet gebruiken voor het betalen van je hypotheek. Om die reden kun je bij een studieschuld onder het oude leenstelsel dus minder lenen.

Maximale hypotheek berekenen
Heb je een studieschuld en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek.

Hypotheek en een private lease auto

Heb je een private lease auto? Dan heeft dat invloed op jouw maximale hypotheek. Een private lease auto wordt namelijk gezien als een langdurige financiële verplichting en dat contract wordt geregistreerd bij het BKR.
Hierdoor kun je minder krijgen aan hypotheek.

shutterstock_128621612

Kan ik nog een hypotheek  krijgen als ik een private lease auto heb?

Jazeker, in de meeste gevallen is dat geen probleem, maar je kunt wel minder lenen omdat je al financiële verplichtingen bent aangegaan.
Banken gaan er vanuit dat je maandelijks 2% van je oorspronkelijke schuld nodig hebt voor het aflossen van je lopende leningen en/of kredieten. Dit geld kun je dus niet gebruiken voor je hypotheek. Een private lease contract bestaat uit een deel financiering en een deel service. Er wordt standaard vanuit gegaan dat 65% van het maandelijks te betalen bedrag nodig is voor de financiering. Leasemaatschappijen zijn dus verplicht 65% van de totale som te registreren bij het BKR.

 

Update:

Sinds 1 april 2022 weegt een private leasecontract zwaarder mee. Hypotheekaanbieders zijn nu verplicht om rekening te houden met de werkelijke, volledige maandlasten van je private leasecontract.

Voorbeeld
Erik heeft een private lease auto van €200,- per maand. Het contract loopt voor 48 maanden. Dit levert hem een BKR registratie op van 48 * 200 * 65% = € 6.240,-.
Zodra Erik nu een hypotheek aanvraagt, ziet de bank deze registratie  in het BKR staan en zal daar rekening mee houden.

Wil je weten hoeveel jij kunt lenen aan hypotheek naast je private lease verplichting. Maak dan een maximale hypotheekberekening op Moneywise.

Hoe werkt dat?
Banken mogen jou niet zomaar een hypotheek verstrekken. Ze moeten toetsen of jij voldoende verdient om de hypotheek te kunnen terugbetalen. Alle banken in Nederland zijn verplicht zich te houden aan de GHF norm.
Dit houdt in dat banken op basis van jouw inkomen kijken hoeveel jij mag gebruiken om te ‘verwonen’. Ze noemen dit de woonquote.

Voorbeeld:
Erik verdient € 45.000 per jaar en mag volgens de GHF norm 19,5% van zijn inkomen verwonen. Dat betekent dat hij € 731,25,- maximaal mag gebruiken aan rente en aflossing van zijn hypotheek.
Bij een rente van 1,66% betekent dat hij een hypotheek kan krijgen van €207.241,-.

De bank ziet echter dat hij een private lease auto heeft.
Dan wordt die € 731.25,- verlaagd met € 124,80 (2% van € 6.240.)
Erik kan nog wel een hypotheek krijgen. De bank mag hem nu maximaal € 171.872,- lenen.
Ruim € 30.000,- minder dan wanneer er geen private lease auto had.

Maximale hypotheek berekenen
Heb je een private lease auto en wil jij weten hoeveel jij kunt krijgen aan hypotheek?
Bereken direct zelf online de maximale hypotheek

Studieschuld en BKR

Een studieschuld staat niet geregistreerd bij het BKR, het Bureau Krediet Registratie. Alle andere leningen die je hebt afgesloten worden wel door het BKR geregistreerd. Alle leningen, inclusief je studieschuld, hebben invloed op de maximale hypotheek die je kunt lenen.

studieschuld

Minder lenen door studieschuld
Door je studieschuld kun je minder hypotheek krijgen. Bij een salaris van van € 32.000 scheelt dat tussen de € 20.000 en € 30.000. Dit is afhankelijk of je een studieschuld hebt volgens het oude of nieuwe leenstelsel.

Studieschuld niet doorgeven aan de bank
Je kan dan even in de verleiding komen om je studieschuld niet te noemen als je een hypotheek aanvraagt. De bank kan immers niet bij het BKR controleren of je een studieschuld hebt. En met een studieschuld kun je misschien niet voldoende lenen om de woning te kopen die je op het oog hebt.

Je studieschuld verzwijgen bij het aanvragen van een hypotheek is niet verstandig. Uiteindelijk sluit je dan een hypotheek af en heb je ook nog de studieschuld die je af moet betalen. De lasten kunnen dan te hoog worden en misschien kom je elke maand geld tekort. Dat is niet prettig en ook niet verstandig.

Geen kwijtschelding restschuld
Heb je een hypotheek met NHG? Als je in de problemen komt, hoef je in ieder geval niet te rekenen op kwijtschelding van een eventuele restschuld als je je huis met verlies moet verkopen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen dat de Nationale Hypotheek Garantie uitvoert, zal dan geen thuis geven. Je draait dan zelf voor een restschuld op.

Banken controleren op een andere manier of je een studieschuld hebt
Bij banken werken ook mensen die gestudeerd hebben. De afdeling die hypotheken accepteert is zich echt wel bewust van het feit dat studieschulden niet geregistreerd staan en niet altijd worden opgegeven bij de aanvraag van een hypotheek. Ze hebben een paar trucjes om dat te controleren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kopieën van je betaalrekeningen opvragen. Dan zien ze al snel dat er maandelijks geld wordt afgeschreven door DUO voor rente en aflossing van een studieschuld.

Zit je studieschuld in de weg van de gewenste hypotheek?
Aflossen is de oplossing. Linksom of rechtsom zul je de lening toch een keer af moeten lossen. Wil je een huis kopen? Start dan zo snel mogelijk met het aflossen van je studieschuld. Dat levert namelijk veel meer hypotheek op. Iedere € 1.000 die je aflost op je studielening, betekent dat je al snel € 2.000 meer hypotheek kan krijgen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 14-11-2018.

Een hypotheek met een studieschuld

Als je een eigen huis wil kopen dan houden alle banken voor het berekenen van je maximale hypotheek rekening met lopende leningen en schulden.
Daar hoort ook je studieschuld bij. Door je studieschuld kun je minder hypotheek krijgen. Inmiddels zijn er twee leenstelsels, het oude leenstelsel en het nieuwe. Het maakt nogal uit onder welk leenstelsel jouw studieschuld valt. Hoeveel dat scheelt voor het bedrag dat je aan hypotheek kan krijgen, leggen we je uit.

shutterstock_1361068373

Hypotheek met studieschuld volgens oude leenstelsel
Heb je een studieschuld uit het oude leenstelsel (vóór 1 september 2015)? Dan telt je studieschuld voor 0,65% mee in de berekening van je maximale hypotheek.
Deze studieschuld moet je in 15 jaar terugbetalen. Deze studielening werd ook wel de prestatiebeurs genoemd.

Hypotheek met studieschuld volgens nieuwe leenstelsel
Heb je een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel (vanaf 1 september 2015)? Dan telt je studieschuld voor 0,35% mee in de berekening van je maximale hypotheek.
Een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel moet je in 35 jaar terugbetalen.

Verschil tussen oude en nieuw leenstelsel
Wat is nu het verschil tussen dat percentage van 0,35% en 0,65%?
Voor het berekenen van je maximale hypotheek rekent een bank eerst uit wat je maximale woonlasten mogen zijn. Die worden bepaald door je inkomen en de rente die je moet betalen. Je kunt je voorstellen dat hoe hoger je inkomen is en hoe lager de rente is, des te meer je kan lenen (dat dit niet altijd opgaat kun je hier lezen).
Van het bedrag dat je maximaal mag gebruiken voor woonlasten gaan de lasten van andere leningen nog af. En dat is niet altijd het bedrag dat je daadwerkelijk betaalt aan die lening. Voor een normale lening zijn banken verplicht te rekenen met een maandlast van 2% van de oorspronkelijke hoofdsom. Voor een studielening is dat 0,65% of 0,35%. Dat is dus afhankelijk van je leenstelsel.

In getallen ziet dat er als volgt uit:
We nemen even als voorbeeld Erik. Hij huurt nu al een paar jaar en wil graag kopen. Hij heeft een berekening laten maken van zijn maximale hypotheek. Zijn inkomen bedraagt € 32.000 en zonder leningen kan hij maximaal € 146.000 lenen.

Hoogte hypotheek bij een normale lening
Erik heeft echter een jaar geleden een lening van € 15.000 voor een auto afgesloten. Hij betaalt hiervoor € 160 per maand. De bank houdt rekening met een extra maandlast van € 300. Namelijk 2% per maand van de hoofdsom van € 15.000.
Erik kan nu geen € 146.000 lenen maar slechts € 59.799.

Hoogte hypotheek bij een studielening volgens het oude leenstelsel
Nu heeft Erik een studielening van € 15.000 op basis van het oude leenstelsel. Hij betaalt iedere maand € 75 aan rente en aflossing. De bank houdt nu rekening met 0,65% van € 15.000, dus een extra maandlast van € 97,50. Zijn maximale hypotheek daalt hiermee naar € 118.000.

Hoogte hypotheek bij een studielening volgens het nieuwe leenstelsel
In het laatste voorbeeld heeft Erik dezelfde € 15.000 als studielening volgens het nieuwe leenstelsel. Hierbij rekent de bank met 0,35% en dus een extra maandlast van € 52,50. Nu mag Erik maximaal € 131.000 lenen.

Meer hypotheek op basis van het nieuwe leenstelsel
Je kan dus meer lenen als je een studielening volgens het nieuwe leenstelsel hebt. Nadeel van het nieuwe leenstelsel is dat de lening na je opleiding waarschijnlijk hoger is dan volgens het oude leenstelsel.

Tip: los alvast af op je studielening
Banken moeten rekenen met de oorspronkelijke hoofdsom van je lening. Maar als je aan kan tonen dat je een extra aflossing hebt gedaan op je studielening en daardoor minder gaat betalen aan rente en aflossing, mag je rekenen met de lagere schuld in plaats van de oorspronkelijke. Dat kan weer schelen in het bedrag dat je kan lenen als maximale hypotheek.

Studieschuld verzwijgen?
Je studieschuld staat niet vermeld bij het BKR. Je kan daarom in de verleiding komen om de studieschuld niet te melden. Dat is simpelweg niet verstandig. De maandlasten van je studieschuld moet je wel gewoon betalen naast je hypotheeklasten. Je kan dus gewoon met te hoge lasten komen te zitten.
Daarnaast zijn banken niet gek. Ze kunnen een redelijke inschatting maken van kandidaten met een mogelijke studieschuld. Daarom vragen ze vaak kopieën op van meerdere maanden van je betaalrekening en dan zien ze dat er rente en aflossing wordt betaald op een lening en weten ze genoeg.
Er is nog een belangrijk argument om je studieschuld niet te verzwijgen. Heb je een hypotheek met NHG dan kun je het kwijtschelden van een eventuele hypotheekschuld op basis van NHG wel vergeten.
Ten slotte, de hypotheekadviseur van Moneywise heeft ook een zorgplicht. Als wij weten dat er sprake is van een studieschuld dan zullen we dat altijd mee moeten delen aan de bank bij het aanvragen van een offerte.

Wil je meer weten over een hypotheek als je een studielening hebt?
Maak dan een online hypotheek berekening op Moneywise.nl. Je ziet meteen wat je maximale hypotheek is. Of bel eens met één van onze hypotheekexperts om over je situatie te overleggen.

Hypotheekdesk
Tel: 085-7607610
hypotheken@moneywise.nl

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21-05-2021