Mag ik banksparen met een oud regime lijfrente?

Ja, banksparen met een oud regime lijfrente is toegestaan.

Let op!
De oud regime rechten komen dan wel te vervallen.
Wilt u liever de oud regime rechten behouden? Dan kunt u alleen bij lijfrenteverzekeraars terecht

Lees hier meer over de mogelijkheden van oud regime lijfrente

 

Banksparen voor de aanvulling van je pensioen

Heb je een pensioentekort? Of bouw je helemaal geen pensioen op? Dan kun je banksparen voor een aanvullend pensioen. Het sparen voor aanvullend pensioen heet lijfrentesparen.

shutterstock_1361068373

Aantoonbaar pensioentekort

Voordat je gaat sparen voor een aanvullend pensioen, moet je aantonen dat je een pensioentekort hebt. Dit doe je door de zogeheten jaarruimte te berekenen.
De jaarruimte is een berekening die kijkt naar je huidige pensioenaangroei en naar wat je met jouw inkomen maximaal zou mogen opbouwen.
De uitkomst van de berekening is het bedrag dat je in het betreffende jaar mag storten op je bankspaarrekening en af mag trekken van de inkomstenbelasting. Om je jaarruimte uit te rekenen heb je de zogenaamde Factor A nodig.  Je ontvangt hier jaarlijks ban je pensioenfonds of verzekeraar een opgave van de Factor A.

Voordelen van banksparen

In het verleden kon je alleen aanvullend pensioen opbouwen in een lijfrente verzekering. Veel van deze verzekeringen bleken woekerpolissen te zijn. Dus te hoge kosten en tegenvallende opbrengsten. Het antwoord hierop is de lijfrente bankspaarrekening: Lage kosten, een helder en transparant product. Daarnaast is het saldo tot € 100.000 beschermd door het depositogarantiestel van DNB. en tot slot wordt het saldo op lijfrente bankspaarrekening altijd uitgekeerd aan de erfgenamen.

Eerst belastingvoordeel, later belasting betalen

Door geld op je bankspaarrekening te storten in de jaren dat je een hoog inkomen hebt, kun je een groot deel van je inleg terugkrijgen van de inkomstenbelasting. Het voordeel kan oplopen tot 49,5% (2021). Dat geldt bij een belastbaar inkomen van € 68.508 en hoger. Vanaf AOW datum kun je het opgebouwde waarde van je bankspaarrekening laat uitkeren. Dat moet minimaal in 5 jaar maar je mag ook kiezen voor een langere uitkering. Door je lijfrente andere inkomsten (zoals AOW en pensioen) slim over meerdere jaren te spreiden kun je zorgen dat je je in een lager belastingtarief valt.

Banksparen of lijfrente beleggen

Het woord banksparen is beetje ongelukkig gekozen. Je kunt namelijk ook beleggen, dit wordt lijfrente beleggen genoemd. Dat is een interessant alternatief als de rentestand laag staat.

Mag ik extra storten op een bestaande bankspaarrekening

Ja, in sommige gevallen kunt u een extra storting doen op een bestaande lijfrenterekening. Het hangt er wel vanaf in welke variant u zit.

Lijfrente opbouwrekening – u bent nog aan het sparen
Op deze rekening kun je altijd bijstorten. Houd er wel rekening mee dat als de rente op je lijfrenterekening vast staat, dat voor de nieuwe storting niet dat vaste rentepercentage geldt. De nieuwe storting wordt tegen variabele rente weggezet. U kunt zelf via het ‘online bankieren’ systeem van de bank de rente vastzetten tegen een hogere rente.

Het is daarnaast aan te raden om de jaarruimte berekening te doen, zodat u zeker weet dat u niet teveel stort op uw lijfrenterekening.

Lijfrente uitkeerrekening – u ontvangt een periodieke uitkering
Op deze lijfrenterekening kunt u niet bijstorten.
Indien er vlak na elkaar meerdere lijfrentes vrijvallen kunt u het wel zo plannen dat ze samen 1 uitkering vormen.

Wat gebeurt er met mijn bankspaarsaldo bij overlijden?

Bij banksparen wordt het bankspaarsaldo bij overlijden altijd uitgekeerd aan de erfgenaam of erfgenamen.

Wie krijgt het bankspaarsaldo bij overlijden
Op een bankspaarrekening kunt u niet aangeven wie de begunstigde is. Men volgt daarom uw testament. Heeft u geen testament dan volgt met het wettelijk erfrecht. Er is verschil in de afwikkeling bij een opbouwrekening en een uitkeerrekening.

Opbouwrekening
Spaart u en komt u te overlijden, dan is het opgespaarde bankspaarsaldo direct beschikbaar voor uw partner. Die moet er dan een nabestaanden-lijfrente voor aanschaffen.

Uitkeerrekening
Heeft u een uitkeerrekening en u komt te overlijden, dan gaat de uitkering 1 op 1 over op uw partner voor de resterende uitkeringsperiode.
Is er geen partner, dan is het geld beschikbaar voor de kinderen.
Zijn er geen kinderen? Dan gaat het geld naar de familie in eerste lijn.

Er wordt altijd uitgekeerd, maar als niemand zich aandient, dan wordt het geld netto gemaakt, alsof de rekeninghouder afkoopt. Het nettobedrag vervalt vervolgens in de erfenis.

Lees ook ons weblog: Wat gebeurt er met lijfrente banksparen bij overlijden? waarin Jeroen Wolfsen uitgebreid antwoord geeft op deze vraag.

Banksparen met oud regime

Heeft u een oud regime lijfrente en wilt u daarmee banksparen? Dan kan, maar dan komen de rechten van het oud regime wel te vervallen. Dat hoeft niet erg te zijn, als u zich er maar bewust van bent.

shutterstock_482203840

Banksparen opbouwen of banksparen uitkeren?

Met een bankspaarrekening kunt u uw oud regime lijfrente laten uitkeren of nog een tijdje parkeren voor een later moment. In beide gevallen verliest u echter het oude regime.

Meer over de mogelijkheden met uw oud regime lijfrente leest u in ons gratis Ebook: de lijfrentewijzer

Welke rechten heeft u met een oud regime lijfrente?

Flexibel uw geld opnemen
U mag het vrijkomende kapitaal uit een oud regime lijfrente in één keer opnemen. uiteraard betaald u dan wel in één keer ook de belasting over dat bedrag. U betaald geen revisierente bij een oud regime polis.

Lijfrente uitkeren voor 65 of AOW leeftijd
U mag op ieder moment een oud regime lijfrente omzetten in een uitkering. Die uitkering mag ook ingaan voor uw 65e of AOW leeftijd. U bepaalt zelf de looptijd van die uitkering. Deze uitkering kan alleen gedaan worden door een verzekeraar. Hierbij moeten verzekeraars rekening houden met de zogenaamde 1% sterftekans. Dat betekent dat er afhankelijk van uw leeftijd een minimale looptijd is. In de praktijk geldt meestal vanaf leeftijd 60 dat de minimale duur 1 of 2 jaar is. Dit is ook afhankelijk van de leeftijd van een tweede verzekerde.

Oud regime lijfrente kapitaal schenken
U mag de waarde van de oud regime polis schenken. U schenkt bijvoorbeeld uw kind de waarde van uw vrijkomende oud regime lijfrente en uw kind sluit zelf een nieuwe oud regime lijfrentepolis die hij of zij kan gebruiken voor zijn eigen pensioen.

Oud regime lijfrente uitkeringen schenken
U schenkt zelf de uitkeringen. U koopt zelf een Direct ingaande lijfrente aan en schenkt de uitkeringen aan iemand anders, bijvoorbeeld uw kind.