Fiscale regels voor een lijfrenteuitkering

Wilt u uw lijfrente laten uitkeren? Dan zijn er een aantal fiscale spelregels waar u rekening mee moet houden. In dit artikel leggen we de belangrijkste regels uit.

shutterstock_386042887

Laat u de lijfrente uitkeren in het jaar waarop u de AOW leeftijd bereikt?

Dan kunt u een tijdelijke oudedagslijfrente afsluiten. De looptijd hiervan is minimaal 5 jaar. Maar langer mag ook. Dat bepaalt u zelf.

Maximale tijdelijke oudedagslijfrente uitkering 2021 is € 22.443

De uitkering van alle tijdelijke oudedagslijfrenten tezamen mag niet meer bedragen dan € 22.443 (2021). U moet dus de uitkeringen van alle lopende lijfrentes die u heeft bij elkaar optellen. Komt u boven dit maximum dan wordt dat te hoge deel behandeld als afkoop en betaalt u een fiscale boete van 20% in de vorm van revisierente.
Wilt u weten welke bank of verzekeraar de hoogste lijfrente uitkering biedt? Vergelijk dan alle lijfrentes op Moneywise.nl.

Geen maximum voor levenslange lijfrente of 20 jaar banksparen

Sluit u een levenslange lijfrente bij een verzekeraar of een lijfrente bankspaarrekening met een looptijd van 20 jaar of langer, dan geldt er geen maximum. U mag een levenslange en een tijdelijke oudedagslijfrente naast elkaar sluiten. Op die manier kunt u meer ontvangen dan € 22.443 per jaar.

Laat u de lijfrente uitkeren in het jaar waarin u 65 wordt?

Dan is het belangrijk om te weten tot wanneer u heeft ingelegd op deze lijfrente.

Nog lijfrentepremie ingelegd na 31-12-2013?

Heeft u in 2014 of later nog premie ingelegd uit eigen middelen? Dan mag u de waarde die na 31 december 2013 is opgebouwd pas laten uitkeren in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
Een storting uit een bestaande polis valt dus niet hieronder.

Gratis Ebook: de lijfrentewijzer

Wilt u alles weten over uw mogelijkheden? Download dan het gratis Ebook lijfrentewijzer. Hierin vindt u alles dat u wilt weten.
Heeft u toch nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze spelciaisten. Jeroen, Rob, Maarten of Sylvia beantwoorden meteen uw vragen: 085 7607600.

Voorbeeld
Annemarie heeft een lijfrentepolis die is ingegaan in 1999. Zij heeft premie betaald tot 2018. Annemarie is 65 jaar en de polis komt nu vrij. De uitkering is € 47.000 en die wil Annemarie laten uitkeren vanaf haar 65e in 5 jaar tijd.
Omdat Annemarie in na 31-12-2013 ook nog premie heeft ingelegd mag ze helaas niet de hele waarde laten uitkeren vanaf leeftijd 65. Alleen de waarde die op 31-12-2013 aanwezig was, mag ze hiervoor gebruiken. In haar geval is dat € 37.000. Het restant van € 10.000 kan ze pas laten uitkeren in het jaar waarop ze de AOW leeftijd bereikt.

Deze € 10.000 stalt ze op een lijfrente opbouwrekening en ze laat dit bedrag doorgroeien tot het jaar dat ze de AOW leeftijd bereikt. Op dat moment zet ze dit alsnog om naar een uitkering van minimaal 5 jaar of langer.

Vraag de waarde van uw lijfrente op

Wilt u een lijfrente starten in het jaar waarin u 65 bent geworden? Vraag dan eerste de waarde op van 31-12-2013 bij de bank of verzekeraar waar de lijfrente vrijkomt.

Een lijfrente laten uitkeren voor 65 of AOW

Als u in het verleden een lijfrente heeft gesloten, dan moet u voldoen aan een aantal fiscale spelregels. De spelregels zijn in het verleden een aantal keer gewijzigd, waardoor het soms lastig is om te overzien welke mogelijkheden u nog heeft. Hierdoor kunt u niet meer zelf bepalen wanneer u een uitkering start en wordt het al snel ingewikkeld.

shutterstock_1095088952

Een uitgewerkt voorbeeld:

De heer Koelewijn heeft in 1998 een lijfrentepolis gestart waar hij tot aan het eind van de looptijd op 01-03-2021 maandelijks €100 premie voor betaald heeft. De polis valt vrij op 1-03-2021 en keert een bedrag van € 30.000 uit.
De heer Koelewijn is 60 jaar en wil tot zijn 65 een uitkering uit zijn lijfrente ontvangen. Dus 5 jaar lang. Tot zijn schrik ontdekt hij dat hij met deze polis te maken krijgt met drie verschillende fiscale spelregels.

1. De overbruggingslijfrente

Een gedeelte van zijn lijfrentekapitaal mag hij laten uitkeren vanaf 60 jaar als overbruggingslijfrente. De waarde die is opgebouwd tot en met 31-12-2005 mag gebruikt worden voor een overbruggingslijfrente tot 65 of AOW-leeftijd. In dit voorbeeld is dat een bedrag van € 20.000. Dit kan alleen worden uitgekeerd door een verzekeraar, banksparen is hiervoor fiscaal niet toegestaan.

2. Een gedeelte van zijn lijfrentekapitaal mag hij laten uitkeren vanaf 65 jaar

Omdat de heer Koelewijn na 31-12-2005 nog premie heeft betaald, mag hij de waarde opgebouwd vanaf 1-1-2006 tot en met 31-12-2013 niet laten uitkeren vanaf 60 jaar. Dit mag alleen gebruikt worden voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf 65 of AOW-leeftijd. Deze uitkering dient minimaal 5 jaar te lopen. Dit mag bij een bank of verzekeraar. Het deel van zijn polis dat hij mag laten uitkeren vanaf 65 is in dit voorbeeld € 7.000.

3. Een gedeelte van zijn lijfrentekapitaal mag hij laten uitkeren vanaf zijn AOW-leeftijd

Omdat de heer Koelewijn nog premie betaald heeft na 31-12-2013, mag hij de waarde die is opgebouwd vanaf 1-1-2014 alleen gebruiken voor een periodieke uitkering vanaf AOW-leeftijd. In zijn geval is dat 66 jaar en 3 maanden. Ook deze uitkering moet minimaal 5 jaar te lopen. Dit mag bij een bank of verzekeraar. Dit is het laatste gedeelte uit zijn polis, een bedrag van € 3.000.

Wat betekent dit nu concreet voor de lijfrentepolis van de heer Koelewijn?

Omdat de heer Koelewijn tot het eind toe premie heeft betaald aan deze polis, moet de polis worden gesplitst in drie delen:
– De waarde opgebouwd tot en met 31-12-2005 is €20.000
– De waarde opgebouwd van 1-1-2006 tot en met 31-12-2013 is €7.000
– De waarde opgebouwd van 1-1-2014 tot expiratie is €3.000

Advies over vrijkomende lijfrente

De heer Koelewijn is hier niet erg gelukkig mee. Hij had graag zoveel mogelijk geld laten uitkeren voor zijn 65e. Om dit te bereiken had bij per 31-12-2005 moeten stoppen met premie inleggen op deze verzekering. Zijn adviseur en verzekeraar hadden hem hier op moeten wijzen.

Wat ging er mis?

Als meneer Koelewijn per 31-12-2005 gestopt was met premie betalen dan had hij de waarde van dat moment en al het rendement dat er nog bij kwam kunnen gebruiken voor een overbruggingslijfrente vanaf 60 jaar. Dus het bedrag van €20.000 en alle rente die er nog bij was gekomen had hij dan kunnen gebruiken. Hiervoor had de polis gesplitst moeten worden en hij had op een nieuwe polis door kunnen gaan met premie betalen. En als hij het goed had gedaan had de nieuwe polis leeftijd 65 als einddatum. Nu het geld toch op leeftijd 60 vrijkomt moet hij het dus weer doorstorten tot zijn 65e. Dat kan via een bankspaarrekening. De waarde die hij op de bankspaarrekening opbouwt mag hij laten uitkeren vanaf 65 jaar. Hiervoor kan hij dan op die leeftijd een uitkeer bankspaarrekening openen.

Maar er is nog een potje geld waar een aparte spelregel voor geldt: omdat de heer Koelewijn na 31-12-2013 is doorgegaan met premie betalen, zit hij nu nog met een derde potje van slechts €3.000 wat weer apart moet worden uitgekeerd vanaf AOW-leeftijd. In zijn geval dus 66 jaar en 3 maanden. Eigenlijk had hij op 31-12-2013 weer moeten stoppen met het inleggen op deze polis. Dan had hij de waarde van de nieuwe polis en het rendement wat er nog bij was gekomen kunnen gebruiken voor een uitkering vanaf 65 jaar.

Nu moet hij ook voor dit potje weer een bankspaarrekening openen en deze omzetten op AOW-leeftijd naar een uitkeerrekening. Technisch gezien is het mogelijk om de gelden van na 2006 en 2013 samen te voegen op één bankspaarrekening, maar dan wordt het daarna nog ingewikkelder om de juiste bedragen uit te splitsen.

Dankzij de wetswijzigingen en slecht advies is meneer Koelewijn opgezadeld met een ingewikkelde constructie en moet hij vijf producten aanschaffen om aan zijn geld te kunnen komen.

De oplossing van Moneywise.nl

De heer Koelewijn hoeft zijn uitkeringen niet via drie of vijf producten te doen. Het is mogelijk om dit samen te voegen tot twee of drie producten.
Voor het bedrag van € 20.000 dat hij heeft opgebouwd tot 31-12-2005 koopt hij een direct ingaande lijfrentepolis aan. Deze loopt niet tot zijn 65e maar tot zijn AOW-leeftijd. In zijn geval loopt de uitkering dan tot 66 jaar en 3 maanden.
Hij kan hij zelf berekenen welke verzekeraar de hoogste uitkering biedt.

De twee andere potjes (€7.000 en €3.000) voegt hij samen op één bankspaarrekening en laat hij doorgroeien tot zijn AOW-leeftijd. Op zijn AOW leeftijd opent hij dan een bankspaar uitkeerrekening die het saldo in 5 jaar aan hem uitkeert. Dit is in zijn geval de goedkoopste en slimste oplossing.

Het is zelfs mogelijk om de opbouwrekening en de uitkeerrekening te combineren. Op die manier hoeft er maar één rekening geopend te worden en dat scheelt weer kosten. Deze constructie is niet bij elke bank mogelijk en het vergt verstand van zaken om dit goed te regelen.
Neemt u hiervoor contact met ons op (085 7607600).

De kenmerken van een oud regime lijfrente

Er is sprake van een oud regime lijfrente als u een lijfrentepolis met premiebetaling heeft afgesloten vóór 16 oktober 1990 en daarvoor premie heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.

Of als u voor 1 januari 1992 een lijfrentepolis heeft afgesloten en daarvoor de premie in een keer heeft voldaan middels een koopsomstorting.

Mogelijkheden van een oud regime lijfrente

Met een oud regime lijfrente heeft u de volgende mogelijkheden:

– Vrijheid bij een keuze voor een tijdelijke lijfrente;
– Vrijheid bij een keuze voor levenslange aanvulling op uw pensioen of AOW;
– Geen beperkingen bij het kiezen van een begunstigde;
– Meer mogelijkheden bij overbrugging naar een pensioen of AOW;
– Geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering;
– Ineens uit laten keren;
– Schenken aan uw (klein)kinderen.

Begunstiging van een oud regime lijfrente

Bij een oud regime polis heeft u de mogelijkheid de begunstiging te bepalen. U kunt de uitkering dus aan iemand ander dan uzelf toe laten komen.

Let op! Veel consumenten dachten slim te zijn door hun partner met een lager inkomen begunstigde te maken op hun oud regime lijfrente polis, maar die vlieger gaat sinds 2011 niet meer op. De uitkeringen zullen in dat geval belast worden bij de persoon met het hoogste inkomen.

Schenken van oud regime lijfrente

Bij een oud regime polis heeft u de mogelijkheid om de lijfrente uitkeringen en zelfs het lijfrentekapitaal te schenken.

Schenken van de uitkeringen

Als de polis reeds de einddatum heeft bereikt (expiratiedatum) dan kunt u een Direct Ingaande Lijfrente uitkering op uw leven aankopen en de maandelijkse uitkeringen schenken aan uw (klein)kinderen. De (klein)kinderen betalen hierover dan zelf belasting en die is in veel gevallen lager dan de belasting die u zelf zou moeten betalen. Hierbij is het wel van belang dat uw (klein)kinderen meerderjarig zijn. Bij minderjarige (klein)kinderen worden de uitkeringen namelijk alsnog belast bij de ouders.
Er wordt geen schenkbelasting geheven. Omdat de ontvanger van de uitkering zelf meteen belasting over de uitkeringen moet betalen, zou er dan sprake zijn van dubbele belasting. Om dit te voorkomen is er de samenloopregeling. Dit houdt in dat in deze situatie de schenkbelasting vervalt. U kunt deze schenking bij elke uitkering aanpassen, dat wil zegen u kunt de uitkering weer aan u zelf doen toekomen of aan een ander. U houdt dus zelf de zeggenschap.

Let op: het is erg belangrijk dat u de begunstiging tijdelijk wijzigt en niet definitief. Er moet geen sprake zijn van aanvaarding van begunstiging door de kinderen. Op het moment dat de begunstiging namelijk definitief is gewijzigd door deze aanvaarding, kan er geen aanspraak meer worden gedaan op de samenloopregeling. Het gevolg hiervan is dat er alsnog schenkbelasting wordt geheven. Als u een lijfrente via moneywise aanvraagt, zorgen wij uiteraard dat dit goed geregeld wordt.

Schenken van het kapitaal

U kunt ook het kapitaal uit de polis schenken aan uw (klein)kinderen. Dit moet gebeuren voordat de polis tot uitkering komt, dus voor de expiratiedatum. U doet dat door voor die tijd een brief te schrijven naar de verzekeraar waarbij u aangeeft dat niet meer u zelf de begunstigde moet zijn op de polis maar dat uw (klein)kinderen de begunstigden moeten zijn. Bij schenking van kapitaal aan uw (klein)kinderen betalen uw (klein)kinderen schenkbelasting over 70% van het bedrag. Ze krijgen hier 30% belastingkorting op omdat ze in de toekomst over de uitkeringen weer inkomstenbelasting moeten betalen. Dit noemt men de latente belastingclaim. Door nu korting op de schenkbelasting te krijgen, voorkomt men een te zware dubbele belastingheffing. Overigens is er ook nog een schenkingsvrijstelling.

De hoogste uitkering voor een oud Regime lijfrente

Op monewise.nl vergelijkt u alle aanbieders voor een oud regime lijfrente en vraagt u gratis offertes op.