Het is al een aantal jaar geleden dan ik ben gescheiden. Zijn die documenten allemaal echt nodig?

Ja, helaas wel. Ondanks dat de regels van partneralimentatie zijn gewijzigd, zijn er nog heel wat alimentatieregelingen die in totaal 12 jaar doorlopen. Pas als die periode is verstreken, kunnen er geen financiële verplichtingen meer voortkomen uit de scheiding. Dan is het niet langer nodig om alle documenten die voortkomen uit de scheiding aan te leveren. Het is in dat geval voldoende om de inschrijving van de scheiding in de Burgerlijke Stand aan te leveren bij de bank. Het is dan niet meer nodig om het echtscheidingsconvenant of de beschikking van de Rechtbank aan te leveren.

Moet ik mijn woning altijd laten taxeren?

Ja, ongeacht de afspraken in het echtscheidingsconvenant, vraagt de bank om een waardebepaling van de woning. Dit kan door middel van een gevalideerd taxatierapport of door een Desktop taxatie uit te laten voeren. Bij een normale taxatie komt er een taxateur bij je thuis die de waarde van jouw woning bepaalt.

De hypotheekspecialisten van Moneywise kijken naar de mogelijkheden en adviseren je over de mogelijkheden.

Wat zijn de kosten voor het de hypotheekaanvraag in verband met een verbouwing?

De exacte kosten voor een hypotheekaanvraag zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Over het algemeen dien je rekening te houden met deze kosten:

  • Hypotheek advies- en bemiddelingskosten Moneywise
  • Kosten voor de taxatie
  • Notariskosten
  • Indien je ondernemer bent, kosten voor een inkomensverklaring
  • Eventueel een boeterente wanneer de hypotheek volledig wordt overgesloten

Wanneer we elkaar spreken over het aanpassen van de hypotheek, brengen wij exact in kaart hoe hoog de kosten zijn voor het verhogen van de hypotheek.

Kan ik de kosten meefinancieren?

Ja dat kan, mits er voldoende ruimte is op basis van jouw inkomen en de waarde van de woning. Wanneer je de kosten meefinanciert, zijn deze kosten niet aftrekbaar.

Kan ik de hypotheek alleen aanvragen bij mijn huidige bank, of kan ik ook oversluiten?

Afhankelijk van jouw huidige situatie en wensen is het soms voordeliger om de hypotheek onder te brengen bij een andere bank. Dit kan zijn vanwege een gunstigere rente, maar ook vanwege de hypotheekvoorwaarden. Niet alles is mogelijk bij alle banken.

Wat in jouw situatie de beste optie is, bespreek je met één van onze hypotheekspecialisten.

Hoe lang duurt de hypotheekaanvraag?

Wij vinden het belangrijk dat het proces soepel en vlot verloopt. De eerste afspraak bij één van onze hypotheekspecialisten is daarom vaak al binnen enkele werkdagen. Wij werken online, en maken een persoonlijke pagina voor je aan, waar je je gegevens kunt aanvullen en documenten in kunt uploaden. Over het algemeen kunnen we stellen dat het gemiddeld zo’n 6 tot 8 weken duurt om de hypotheekaanvraag af te ronden. Aangezien ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid in veel gevallen maatwerk is, kan de doorlooptijd hiervan langer liggen dan van een reguliere hypotheekaanvraag.

Moet ik altijd naar de notaris voor het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid?

Ja, hiervoor moet je altijd een bezoek brengen aan de notaris. Je ‘koopt’ namelijk een deel van jouw woning, en hiervoor moet de overdracht geregeld worden. Ook wordt de hypotheekakte aangepast, zodat deze alleen op jouw naam staat. Dit zijn werkzaamheden voor de notaris. De notaris regelt vervolgens ook dat de uitkoop van jouw ex-partner goed verloopt, en die het geld ontvangt wat jullie hebben afgesproken in het convenant.

Mijn pensioeninkomen wordt verevend. Wat is het effect hiervan op mijn hypotheekaanvraag?

Bij verevening heeft de ex-partner recht op de helft van het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Ook aanvullend pensioen dat je eventueel in die tijd hebt opgebouwd, valt binnen de verevening. Ben je gepensioneerd? Of bereik je binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd, dan wordt er voor een hypotheekaanvraag gekeken naar het opgebouwde pensioeninkomen. Daarom is het heel belangrijk om de afspraken en het opgebouwde pensioen na verevening duidelijk te hebben. Op basis hiervan kunnen wij dan kijken naar de hypotheekmogelijkheden.

Telt partneralimentatie mee als inkomen voor mijn hypotheekaanvraag?

Moet je partneralimentatie betalen? Dan is dit een financiële verplichting waar banken rekening mee moeten houden. Bij het betalen van jouw maximale hypotheek wordt het bedrag dat jij aan partneralimentatie betaalt afgetrokken van jouw bruto inkomen. Uiteindelijk kun je hierdoor dus minder lenen.

Ontvang je partneralimentatie? Dan kan dit ervoor zorgen dat je een hogere hypotheek kunt afsluiten. Partneralimentatie wordt namelijk gezien als inkomen en mag worden meegenomen als inkomen in de berekening voor de hypotheek. Alimentatie is voor de bank wel een onzekere inkomensfactor, omdat dit vaak een beperkte looptijd heeft, en de afspraken hierover herzien kunnen worden. Daarom neemt niet iedere bank zomaar de alimentatie mee voor een hypotheekaanvraag.

Hoe werkt de beoordeling van mijn inkomen in geval van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid?

In eerste instantie wordt op de reguliere manier gekeken naar jouw maximale hypotheek op basis van jouw inkomen en verplichtingen. Daarna wordt gekeken naar de bestaande hypotheek. In veel gevallen is de hypotheek gebaseerd op twee inkomens, en zul je dus niet genoeg inkomen hebben om de gehele hypotheek te dragen. Gelukkig zijn er vaak wel mogelijkheden om de hypotheek alsnog over te nemen. De bank heeft namelijk als doel jou in de woning te laten wonen. Dit moet wel op een financieel verantwoorde manier kunnen. De mogelijkheden verschillen per situatie, en per bank. De beoordeling hiervan is hierdoor altijd maatwerk.

Onze hypotheekspecialisten kijken graag mee naar de mogelijkheden.