ODV omzetten in een lijfrente

Heeft u als DGA in de jaren 2017 tot 2019 meegedaan met de uitfasering van het ‘pensioen in eigen beheer’? Dan heeft u een ODV. De hoogte van deze verplichting staat op de balans van uw BV.

Liever een lijfrente?

De wettelijke rente waarmee de ODV moet worden opgerend is de afgelopen jaren negatief geweest, waardoor de ODV in waarde is achteruit gegaan.
Bovendien moet de BV waarop de ODV staat tijdens de uitkeringsfase actief blijven, waardoor u de kosten voor de jaarrekening etc. blijft behouden.
Bovendien is een ODV vanuit een BV niet flexibel. Er is maar 1 uitkeringsvorm en dat is 20 jaar.

ODV omzetten in lijfrente
Daarom kiezen veel DGA’s ervoor om hun ODV om te zetten in een lijfrente.
De voordelen zijn:
– geen jaarlijkse kosten
– meerdere looptijden mogelijk (5 jaar tot levenslang)
– hogere rentevergoeding
– geen jaarlijkse administratie meer

Wanneer moet de ODV uiterlijk worden omgezet?

Een ODV moet uiterlijk worden omgezet in het 5e kalenderjaar ná het kalenderjaar waarin u AOW-gerechtigd bent geworden.

 

ODV omzetten naar lijfrente bij overlijden DGA

Is uw partner overleden en en had hij een ODV in zijn BV?
Dan u de resterende ODV afstorten op een lijfrente

Uiteraard moet er dan voldoende geld beschikbaar zijn om de ODV te kunnen afstorten. De boekhouder van de BV kan u precies vertellen welke omvang de ODV heeft.

Lijfrentevormen
De lijfrente voor de langstlevende partner moet wel een van de drie voorgeschreven lijfrentevormen hebben. Als de partner op het moment van overlijden al vijf jaar recht op een AOW-uitkering heeft, is afstorting alleen mogelijk als de kinderen een lijfrente bedingen voor de ODV. De partner moet de ODV-uitkering dan wel kunnen missen. Bovendien moet het testament aan bepaalde eisen voldoen om de volledige afstorting door de kinderen mogelijk te maken.

Laat je niet verrassen en breng de financiële gevolgen in beeld voor de situaties van een overlijden voor en nadat de ODV ingaat.