Hoe werkt de reserveringsruimte?

De reserveringsruimte is de niet gebruikte jaarruimte over de afgelopen 7 jaren. De jaarruimte is het bedrag dat u af mag trekken van de inkomstenbelasting als u een aantoonbaar pensioentekort heeft.

apce

Reserveringsruimte gebruiken om lijfrentekapitaal op te bouwen

Hier kunt u uitrekenen wat uw jaarruimte is en daarna kunt u uitrekenen hoeveel uw reserveringsruimte bedraagt. De tool van de fiscus geeft duidelijk aan welk bedrag u af mag trekken van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is natuurlijk dat u ook daadwerk gelegd inlegt op een lijfrente.

Maximale reserveringsruimte 2021

De reserveringsruimte is niet altijd gelijk aan het totaal van uw niet gebruikte jaarruimte van de afgelopen 7 jaren. Beter gezegd uw niet gebruikte jaarruimte kan hoger zijn dat de maximale reserveringsruimte.
De reserveringsruimte kent namelijk een maximum bedrag.
Voor 2021 is de maximale reserveringsruimte € 7.489.
Bereikt u binnen 10 jaar de AOW leeftijd ( ouder dan 56 jaar en 4 maanden) dan is de maximale reserveringsruimte € 14.785.

Oudste reserveringsruimte als eerste opmaken

Is het totaal van uw niet gebruikte reserveringsruimte groter dan het fiscaal toegestane maximum in een jaar, dan kunt u dus niet het volledige bedrag aftrekken. Het restant kunt u in de jaren daarna gebruiken. U maakt dus altijd eerst de oudste reserveringsruimte op. Laat u hierover goed informeren door uw boekhouder of accountant.