Wat is een stuitingsbrief?

Een stuitingsbrief zorgt ervoor dat uw recht op schadevergoeding niet verjaart. Met deze stuitingsbrief ‘stuit’ u de verjaring. Dit betekent dat de verjaringstermijn, die volgens de wet 5 jaar bedraagt, weer opnieuw gaat lopen. Zorg ervoor dat u voor uw eigen dossier een kopie bewaart (voorzien van datum en inclusief verzendbewijs). Indien u een reactie ontvangt van de verzekeraar, bewaart u deze dan ook in uw dossier.
Overigens komt u door het sturen van deze brief niet van uw polis af, het is geen opzegbrief. Laat u eerst goed voorlichten over alle mogelijkheden met uw polis door een onafhankelijk iemand en niet alleen door de bank zelf.

Hoe kan ik de schade van mijn woekerpolis claimen?

Als u een woekerpolis heeft komt u in aanmerking voor een compensatie. De geboden compensatie door verzekeraars is echter in veel gevallen niet toereikend. Inmiddels zijn er diverse organisaties, die namens u de verzekeraar claimen voor de schade. U moet zich wel even aanmelden.

Wij hebben de ‘claim organisaties’ voor u op een rij gezet: woekerpolis schade claimen.