Belasting betalen over uw pensioenuitkering

Heeft u een pensioenuitkering aangekocht van uw vrijkomende pensioen kapitaal? Dan moet u over die uitkering inkomstenbelasting betalen.
Hier leggen wij u uit hoe dat werkt.

De pensioenverzekeraar houdt de belasting in

Pensioenverzekeraars zijn verplicht om inkomstenbelasting te heffen over uw pensioenuitkering.
Van elke (maandelijkse) uitkering wordt daarom een deel inkomstenbelasting en de bijdrage van de Zwv ingehouden.

Groene tabellen

De pensioenverzekeraar gebruikt hiervoor de zogeheten ‘groene tabellen’.
Deze zijn door de belastingdienst uitgeven. Zo kan de verzekeraar bepalen hoe hoog uw netto uitkering moet zijn.
In principe werkt dit hetzelfde als bij uw werkgever, alleen gebruiken werkgever de ‘witte tabellen’.

Let op! Loonbelasting is een voorheffing

Naast de pensioenuitkering hebben de meeste pensionado’s ook nog een AOW-uitkering. En een enkeling heeft zelfs meerdere pensioenuitkeringen. De fiscus heeft bepaald dat een pensioenverzekeraar moet heffen alsof de uitkering die zijn doen de enige pensioenuitkering is.
En daarmee wordt altijd (een beetje) te weinig belasting afgedragen.
Dit wordt gecorrigeerd als u in april de aangifte inkomstenbelasting doet.
Heeft u verder geen aftrekposten? Dan kan het dus zijn dat u een (kleine) naheffing krijgt.

Vergelijk zelf alle pensioenverzekeraars
Haal het maximale uit uw pensioen door alle verzekeraars met elkaar te vergelijken
Vergelijk pensioenverzekeraars.

Kosten pensioenverzekering

Komt uw pensioenpolis vrij? Dan dient u een pensioenuitkering aan te kopen. Het is dan slim om alle pensioenverzekeraars met elkaar te vergelijken. Zo weet u zeker dat u de hoogste uitkering voor uw pensioenkapitaal krijgt.

Welke kosten rekent de pensioenverzekeraar?

Alle pensioenverzekeraars rekenen kosten. De kosten zijn onder te verdelen in 1e kosten en doorlopende kosten.
De pensioenverzekeraar is verplicht de hoogte van deze kosten te vermelden in de offerte.
Wij tonen deze kosten ook in onze vergelijking. Zo weet u met welke kosten gerekend wordt.

Kosten zijn verwerkt in de bruto uitkering

Alle kosten die de pensioenverzekeraar maakt zijn verwerkt in de bruto uitkering. Daarmee zijn voor het vergelijken de kosten niet meer relevant, want zo kan een verzekeraar met hogere kosten toch ook een hogere bruto uitkering aanbieden.

Vergelijk zelf alle pensioenverzekeraars
Haal het maximale uit uw pensioen door alle verzekeraars met elkaar te vergelijken
Vergelijk pensioenverzekeraars.

Wat is het verschil tussen een vast pensioen, hoog-laag pensioen en variabel pensioen?

Steeds meer mensen hebben een beschikbare premieregeling. Dit is een pensioenregeling bij een verzekeraar waarvoor je op pensioendatum zelf je pensioenkapitaal moet omzetten in een levenslange pensioenuitkering. Maar hoe doe je dat en welke keuzes heb je? In dit artikel lees je er meer over en vertellen we hoe je het maximale uit je pensioen kan halen.

pensioen vergelijken

De basis regels om zoveel mogelijk uit je pensioen te halen

Een aantal zaken zijn belangrijk om te weten. Daarbij maakt het niet uit of je uiteindelijk voor een vast, hoog-laag of variabel pensioen kiest.

 1. Ga shoppen met je pensioenkapitaal. Je hoeft het pensioen niet aan te kopen bij de verzekeraar waar het vrijkomt. Je mag het pensioen onderbrengen bij de verzekeraar die jou de hoogste uitkering geeft. Gebruik daarvoor de handige tool: pensioenen vergelijken.
 2. Heb je meerdere pensioenpolissen die vrijkomen?  Voeg deze dan samen. Dat geeft je overzicht omdat je maar één uitkering krijgt en het scheelt je vooral kosten. Bij iedere polis brengen verzekeraars kosten in rekening.
 3. Onderzoek goed welke pensioenvorm het beste bij je past. Er zit een groot verschil in de uitkering voor een vast pensioen of een variabel pensioen. En het hoog-laag pensioen kan ook een erg aantrekkelijke vorm zijn. Maar voor alle opties geldt, onderzoek goed welke pensioenuitkering het beste bij je situatie past

 1. Waarom een vast pensioen?

De meest gekozen pensioenuitkering is nog steeds het vaste pensioen. Je totale pensioenkapitaal wordt dan op pensioendatum omgezet in een uitkering die de rest van je leven niet verandert. Alleen is die uitkering op dit moment erg laag. Dat komt door de lage rente van dit moment.
Het is dus  een slecht moment om je pensioen aan te kopen met een vaste uitkering. Veel mensen kiezen voor een vast pensioen omdat ze simpelweg niet goed geïnformeerd worden over de andere mogelijkheden die ze hebben.

Voordeel van vast pensioen

 • Zekerheid: je weet voor de rest van je leven hoe hoog de pensioenuitkering is en die verandert nooit.

Nadeel van vast pensioen

 • Op dit moment is de uitkering voor een vast pensioen heel laag door de lage rekenrente. De uitkering gaat nooit meer omhoog.
 • Je moet heel oud worden om te kunnen profiteren van je gehele pensioenkapitaal (ongeveer 92 jaar).

Rekenvoorbeeld vast pensioen:

Een pensioenkapitaal van € 100.000 voor een man van 67 en vrouw van 65 levert op dit moment (april 2021) ongeveer € 325 per maand op.  Na 20 jaar heb je dan € 78.000 ontvangen van je ingelegde € 100.000.

Kies je voor een pensioen zonder partnerpensioen dan stijgt de uitkering naar € 394 per maand. Na 20 jaar heb je dan € 94.560 ontvangen.

Vergelijk  zelf alle pensioenverzekeraars voor de hoogste uitkering

2. Waarom een hoog-laag pensioen

Bij een hoog-laag pensioen kun je de eerste jaren een hogere uitkering krijgen. Daarna daalt deze en blijft de uitkering de rest van je leven gelijk. Je kunt kiezen voor een hoge uitkering gedurende 5 of 10 jaar. De verhouding tussen de hoge en lage uitkering is 100:75.
Net als een vast pensioen wordt de hoogte van de uitkering bepaald door de rekenrente die op dat moment geld. En die rente is nu erg laag. Daarom is de uitkering op een hoog-laag pensioen nu ook aan de lage kant. Toch is er een belangrijk verschil met de vaste uitkering: je kunt nu in je ‘jonge’ pensioenjaren een hogere uitkering ontvangen. In die jaren zijn mensen vaak actiever en willen dan meer besteden.
Een andere goede reden om een hoog-laag pensioen te kiezen is wanneer je partner jonger is en nog geen AOW uitkering ontvangt. Door te kiezen voor een hoog-laag uitkering kan je dat voor een deel opvangen.
De laatste reden om te kiezen voor een hoog-laag pensioen is dat je waarschijnlijk meer geld van je pensioenpot ‘binnen haalt’. Een uitkering van 10 jaar hoog en 10 jaar laag levert in die 20 jaar meer  op dan een vast pensioen.

Voordelen van een hoog -laag pensioen

 • Je kunt je pensioen afstemmen op je persoonlijke situatie.
 • Grote kans dat je meer van je pensioengeld ontvangt gedurende je leven

Nadelen van een hoog-laag pensioen

 • Je pensioenuitkering is nog steeds afhankelijk van de lage rekenrente.
 • Je moet rekening houden met een lagere uitkering op het afgesproken moment.
 • Als je heel oud wordt had je achteraf misschien meer pensioen in totaal ontvangen als je had gekozen voor een vast pensioen. Dat hangt dus af van het moment waarop je komt te overlijden.

Rekenvoorbeeld hoog-laag pensioen

Een pensioenkapitaal van € 100.000 levert op dit moment ( april 2021) de eerste 10 jaar een uitkering op van ongeveer € 390 per maand op.
Na 10 jaar daalt de uitkering naar € 290.
Na 20 jaar heb je dan € 81.600 ontvangen.

Kies je voor een pensioen zonder partnerpensioen dan is de uitkering de eerste 10 jaar € 454.
Na 10 jaar daalt de uitkering naar € 341.
Na 20 jaar heb je dan € 95.400 ontvangen.

3. Waarom een variabel pensioen?

Bij een variabel pensioen koop je niet in één keer met je hele vrijkomende pensioenkapitaal een pensioenuitkering aan, maar alleen voor het eerste jaar. De rest van het pensioenkapitaal wordt dan belegd.
De startuitkering van een variabel pensioen is zo’n 15 tot 20% hoger dan van een vast pensioen. Ieder jaar wordt je pensioenuitkering opnieuw berekend. Als er meer rendement wordt gemaakt dan verwacht, stijgt je pensioenuitkering. Is het rendement lager dan daalt je pensioenuitkering. Klinkt misschien simpel maar variabel pensioen is ingewikkelder dan je wellicht denkt. Lees daarom altijd ons gratis Ebook over variabel pensioen. Daar staat alles in dat je moet weten om te bepalen of variabel pensioen bij je past.

Voordelen van variabel pensioen

 • Vijftien tot twintig procent hogere pensioenuitkering
 • Goed af te stemmen op je persoonlijke situatie
 • keuze uit 5 verschillende verzekeraars
 • verzekeraar is verantwoordelijk voor de beleggingen

Nadelen van variabel pensioen

 • Je pensioenuitkering kan ook dalen en in het ergste geval lager zijn dan de uitkering van een vast pensioen.
 • ingewikkelder dan vast pensioen of hoog-laag pensioen
 • Variabel pensioen past niet goed bij je als je geen wisselend pensioeninkomen wenst.

Rekenvoorbeeld variabel pensioen

Bij een pensioenkapitaal van € 100.000 is de startuitkering bij Aegon € 451 per maand. Als de uitkering altijd rond dit bedrag blijft, ontvang je dus veel meer pensioen dan bij een vast pensioen.

ABN AMRO, Allianz, ASR  en NN komen iets lager uit maar dat komt omdat deze verzekeraars veel minder offensief beleggen dan Aegon. Je loopt dus minder risico. Omdat iedere verzekeraar andere uitgangspunten hanteert, is variabel pensioen op basis van cijfers moeilijk vergelijkbaar. Maar omdat de producten zo verschillend zijn, is er voor iedere klant wel een product dat het beste past in zijn situatie.

Vergelijk zelf variabel pensioen op Moneywise en lees het ebook over variabel pensioen

Wat is uitruil van pensioen?

Door bij aankoop van uw pensioenuitkering er voor te kiezen uw nabestaanden niet mee te verzekeren, stijgt de uitkering die u bij in leven zijn ontvangt. Maar daarentegen ontvangen uw nabestaanden niets als u komt te overlijden. Dit wordt het uitruilen van nabestaandenpensioen genoemd. Kiest u voor uitruil? Dan moet uw partner daar schriftelijk mee akkoord gaan.

Uitruil van Partnerpensioen is een wettelijk recht
Uitruil van partnerpensioen (ook wel genoemd nabestaandenpensioen) is een wettelijk recht en is geregeld in artikel 60 van de PensioenWet. Er is wel een aantal voorwaarden:

 • Bent u in het verleden gescheiden en heeft een ex-partner rechten op ouderdomspensioen of partnerpensioen? Dan mag u niet gebruik maken van de mogelijkheid tot uitruil.
 • De uitruil moet minimaal 4 en maximaal 6 maanden voor pensioendatum worden aangevraagd.
 • Bent u ontslagen? Dan moet u binnen 2 maanden na de ontslagdatum aangeven dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot uitruil.

Geen uitruil bij partnerpensioen op risicobasis
Is het Partnerpensioen op risicobasis verzekerd? Dan is uitruil niet mogelijk. In dat geval wordt er namelijk geen recht opgebouwd dat ieder jaar hoger wordt. Het recht bij partnerpensioen op risicobasis is verzekerd zoals als u onder de pensioenregeling van uw werkgever valt.

Wat zijn de voordelen van pensioen uitruilen?
Heeft u te weinig partnerpensioen opgebouwd? Dan kunt u een deel van uw oudedagspensioen omruilen voor een hoger partnerpensioen.

 • Is juist het Oudedagspensioen te laag. Lever dan een deel van het Partnerpensioen in om zo meer Oudedagspensioen te ontvangen.
 • Maakt u zich zorgen om uw levensverwachting? Ruil dan oudedagspensioen in voor een hoger Partnerpensioen. Zo laat u uw achterblijvende partner beter achter.
 • Heeft u geen partner? Dan is het natuurlijk verstandig om partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger oudedagspensioen.

Wat is de pensioenknip?

Met de pensioenknip heeft u de mogelijkheid om met slechts een klein deel een pensioenuitkering aan te kopen voor een maximaal 2 jaar. Het restant van het pensioenkapitaal kon twee jaar langer doorgespaard of belegd worden. Na twee jaar kon ook dit kapitaal worden gebruikt voor een uitkering. Deze uitkering dient dan levenslang te zijn.

Pensioenknip is afgeschaft
Inmiddels hebben we twee keer een periode gehad waarin u gebruik kon maken van de pensioenknip. Per 1 juli 2017 is de pensioenknip wederom afgeschaft.

De pensioenknip was bedoelt als oplossing voor de lage rentestand. In de praktijk werd er echter maar nauwelijks gebruik van gemaakt. Wilt u meer achtergrond over de pensioenknip lees dan dit weblog artikel.

Variabel pensioen
Het nieuwe alternatief tegen pensioen met lage rentestand is het variabel pensioen

Mag ik banksparen met mijn pensioen?

Nee, helaas mag u niet banksparen met uw pensioen. De wet schrijft voor dat een pensioenuitkering levenslang moet duren. Bij banksparen is de uitkering altijd tijdelijk, omdat het spaarsaldo op een dag op is.

Pensioen altijd via een verzekeraar
Een levenslang pensioen kan dus alleen worden uitgekeerd door een verzekeraar. Tegenwoordig hoeft dat niet meer een vast gegarandeerd pensioen te zijn maar kunt u uw pensioen ook laten uitkeren op basis van een variabel pensioen. Doorbeleggen met pensioen is het nieuwe alternatief voor uitkerende pensioenen

 

Kan ik een flexibele pensioenuitkering krijgen?

In principe moet een pensioenuitkering vast en gelijkmatig zijn. Dit betekent dat de uitkering die iedere maand (of kwartaal) wordt gedaan gelijk moet zijn. Dit is wettelijk zo geregeld. Daarom konden mensen die met pensioen gingen tot december 2016 alleen maar een vast gegarandeerd pensioen aankopen.

Variabel pensioen
Sinds 2016 is er de Wet Verbeterde Premieregeling en deze wet maakt het mogelijk om met uw pensioen te beleggen. Dat levert een variabel pensioen op. De uitkering is afhankelijk van het gemaakt rendement en wordt jaarlijks aangepast.

Hoog- laag constructie
Bij het gegarandeerde pensioen heeft u nog wel de mogelijkheid om de eerste periode van maximaal 10 jaar een hogere uitkering te ontvangen dan de daaropvolgende periode.
We noemen dit een ‘hoog- laag pensioen‘.

Is een tijdelijke pensioen uitkering mogelijk?

Nee, helaas is het is niet mogelijk om pensioenkapitaal tijdelijk uit te keren. Pensioengeld moet volgens de wet altijd levenslang worden uitgekeerd.

Hoog- laag pensioen
Het is wel mogelijk om te kiezen voor een zogeheten hoog- laag constructie. Daarbij keert het pensioen de eerste periode meer uit dan de rest van de periode. Dit kan interessant zijn als uw consumeringsbehoefte in de eerste periode hoger is dan op latere leeftijd.
Lees meer over ‘hoog- laag pensioen

Komt uw pensioenpolis binnenkort vrij?
Vergelijk dan zelf alle pensioen verzekeringen zodat u zeker weet dat u de hoogste rente krijgt op uw pensioenkapitaal.