Beleggingsprofiel: Zeer defensief – Hoe wordt er belegd?

image002

Het gekozen profiel is gebaseerd op de volgende middelenverdeling:

Met de OAKK Markten portefeuilles biedt OAKK Beheerd Beleggen efficiënte, veilig en eenvoudig toegang tot de twee grootste financiële markten wereldwijd; aandelen en obligaties. De weging tussen aandelen en obligaties is vooral afhankelijk van het gekozen risicoprofiel. Hierbij kan worden gesteld dat hoe zwaarder de weging in aandelen hoe meer risico er op korte termijn wordt geaccepteerd door de belegger en vice versa. Het rendement en risico van de portefeuille is vooral afhankelijk van de koersontwikkelingen op aandelen- en obligatiemarkten.

FONDSHUIS MARKTEN: BVN
BlackRock, Vanguard en Northern Trust behoren tot de grootste fondshuizen waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen. Zij bieden een gevarieerd aanbod van efficiënte beleggingsoplossingen. OAKK belegt bij deze fondshuizen in efficiënte indexfondsen die breed zijn gespreid in aandelen- of obligatiemarkten terwijl de kosten zeer laag worden gehouden. Waar mogelijk worden Nederlandse fondsstructuren gebruikt om extra dividendinkomsten te behalen. In voorkomende gevallen alloceren wij een deel van de portefeuille aan een vergelijkbaar groot Fondshuis.

Een lijfrente uitkering op basis van beleggen, zo werkt het

Door uw vrijkomend lijfrentekapitaal te laten uitkeren via een beleggingslijfrente, maakt u kans op betere rendementen dan wanneer u kiest voor een lijfrente uitkering op basis van garantie.

Maar hoe werkt een beleggingslijfrente? En hoe wordt de hoogte van de lijfrente-uitkering bepaald? Ik leg het uit.

Beleggingslijfrente: kans op een hoger rendement

Een beleggingslijfrente is een lijfrente-uitkering  op basis van beleggen. Op deze manier is er een kans op een hoger rendement dan de banken en verzekeraars bieden via een garantie uitkering.
Afhankelijk van het beleggingsprofiel wordt uw lijfrentekapitaal defensief tot offensief belegt.
Hoe meer risico u neemt, hoe groter de kans op een hogere uitkering, maar uiteraard ook het risico op een lagere uitkering.

Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald?

De hoogte van de uitkeringen wordt bepaalt met behulp van een annuïteitenformule, waarbij de looptijd en de inleg bekend zijn. Voor het rendement wordt het u-rendement gebruikt.
De uitkeringen worden 1 keer per jaar aangepast op basis van het beleggingsresultaat.

Rekenvoorbeeld:
Erik heeft een lijfrentekapitaal van € 75.000,-. Hij laat dit in 10 jaar uitkeren via een beleggingslijfrente.
Het u-rendement op het moment van de beleggingslijfrente wordt geopend is 2,98%. Dit rendement wordt voor de komende 10 jaar gebruikt om de uitkeringen te bepalen.

In het 1e jaar heeft Erik dus € 75.000. Bij een looptijd van 10 jaar en een u-rendement van 2,98% is de bijbehorende annuïteit (en dus de uitkering): € 8.783,32.

Deze jaaruitkering wordt van de lijfrente afgehaald en met de rest (€ 75.000 -/- 8.783,32 = 66.216,68) wordt belegd. Stel nu dat er (netto) 5% rendement wordt behaald in het 1e jaar, dan is het saldo na 1 jaar: € 68.865,35 (66.216,68 + 4%).
De jaaruitkering voor het  2e jaar wordt nu vastgesteld met een looptijd van 9 jaar, een kapitaal van € 68.865,35 en wederom het u-rendement van 2,98%. De bijbehorende annuïteit is € 8.921,36.

En zo worden de volgende jaren steeds bepaald.

Wat is de herkomst van de inleg?

Voor de juiste fiscale behandeling van uw nieuwe lijfrente is de herkomst van de inleg belangrijk. Ondanks dat alles een ‘lijfrente’ is kunnen de fiscale regels verschillen.

Vrijkomende lijfrente
Een lijfrente is een polis of bankspaarrekening waar u geld op heeft gestort en deze heeft afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Afkoop woekerpolis
In deze vergelijking kijken we naar een afgekochte woekerpolis (beleggingsverzekering) die bedoelt waren als aanvulling voor het pensioen zoals lijfrente bedoelt is.

Gouden Handdruk
Heeft u in het verleden een ontslagvergoeding ontvangen en heeft u daar een lijfrente mee gestart, kies dan voor deze optie.
Ook als u uw stamrecht BV wilt omzetten in een lijfrente kiest u hier voor ‘gouden handdruk’

Een lijfrente erfen
Erft u een lijfrente? Dan moet u een nabestaandenlijfrente aankopen.
Ontvangt u een lijfrentepolis of bankspaarrekening vanuit de nalatenschap, kies dan voor deze optie.

FOR – (Fiscale) oudedagsreserve
Bent u ZZP-er / freelancer of heeft u een eenmanszaak en heeft u in het verleden ‘gedoteerd aan de FOR’. Kies dan voor deze optie.
Letop: als u uw FOR al in een lijfrente heeft afgestort en die lijfrente komt nu vrij, kies dan voor ‘vrijkomende lijfrente’

ODV – Oudedagsvoorziening DGA
Heeft u in 2017 tot 2019 meegedaan aan de uitfasering van het Pensioen in eigen beheer? En wilt u de oudedagsvoorziening omzetten in een lijfrente? Kies dan voor deze optie

ODV omzetten in een lijfrente

Heeft u als DGA in de jaren 2017 tot 2019 meegedaan met de uitfasering van het ‘pensioen in eigen beheer’? Dan heeft u een ODV. De hoogte van deze verplichting staat op de balans van uw BV.

Liever een lijfrente?

De wettelijke rente waarmee de ODV moet worden opgerend is de afgelopen jaren negatief geweest, waardoor de ODV in waarde is achteruit gegaan.
Bovendien moet de BV waarop de ODV staat tijdens de uitkeringsfase actief blijven, waardoor u de kosten voor de jaarrekening etc. blijft behouden.
Bovendien is een ODV vanuit een BV niet flexibel. Er is maar 1 uitkeringsvorm en dat is 20 jaar.

ODV omzetten in lijfrente
Daarom kiezen veel DGA’s ervoor om hun ODV om te zetten in een lijfrente.
De voordelen zijn:
– geen jaarlijkse kosten
– meerdere looptijden mogelijk (5 jaar tot levenslang)
– hogere rentevergoeding
– geen jaarlijkse administratie meer

Wanneer moet de ODV uiterlijk worden omgezet?

Een ODV moet uiterlijk worden omgezet in het 5e kalenderjaar ná het kalenderjaar waarin u AOW-gerechtigd bent geworden.

 

Uitkering voordat u de AOW-gerechtigde heeft behaald

U wilt uw lijfrente-uitkeringen starten vóór het kalenderjaar dat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
In 2014 is de wet gewijzigd waardoor een tijdelijke oudedagslijfrente (TOL) alleen mag starten in het kalenderjaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

Overgangsrecht
Gelukkig is er overgangsrecht en mag iedereen die zijn lijfrente vóór 2014 heeft opgebouwd zijn uitkering al starten vanaf het kalenderjaar waarin de begunstigde 65 wordt.

Heeft u ingelegd na 31-12-2013?
Als u nog geld heeft ingelegd op uw lijfrente na 31-12-2013, dan mag u deze uitkering alleen starten met het saldo dat vóór 1-1-2014 is opgebouwd.
De bank of verzekeraar waar uw lijfrente nu staat kan u vertellen hoeveel dat precies is.